PTE: sportszakember-képzés az életminőség szolgálatában

A PTE Természettudományi Kar Testnevelés- és Sporttudományi Intézete vezetésével megvalósuló tananyagfejlesztésnek köszönhetően várhatóan már az őszi szemesztertől a hallgatók rendelkezésére állnak a legkorszerűbb tananyagok.

hirdetés

Az ország sportszakemberképző intézményei (Eszterházy Károly Főiskola Testnevelés Tan-széke, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Művészeti-, Nevelési- és Sporttudományi Kara, a Szegedi Egyetem – Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Testnevelési és Sporttudományi Intézete) és a Dialóg Campus Kiadó közreműködésével 2010 áprilisában megkezdett elektronikus tananyagfejlesztés a közelmúltban zárult le.

A testnevelő-edző, a sportszervezés, a rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapszakos hallgatóknak készült tananyagokról és a szakmai megvalósításról a projektben résztvevők 2011. november elején Egerben zárókonferencia keretében számoltak be.

A tananyag leadása 2012. január elején megtörtént. A technikai és tartalmi értékelés befejez-tével a korszerű tananyagok várhatóan az őszi szemesztertől a hallgatók rendelkezésére állnak.

A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával a TÁMOP – 4.1.2-08/1/A prog-ram keretében valósul meg.

Forrás: PTE