Négy 56-os szervezet nyílt levelében azt írja, hogy az „érted haragszom, nem rád” attitűd helyett egyre inkább a mindent lekicsinylő, gáncsoskodó, sokszor a tényeket tagadó ellenzék kórusának egyik képviselőjévé vált Mellár Tamás. Mostani lépése, miszerint az MSZP jelöltjeként képviselői mandátumért indul Pécsett az április 8-i országgyűlési választáson, túlmegy minden eddigi nézet-, illetve köpönyegváltáson – írják. 

hirdetés
Uránia Mozi

Tisztelt professzor Úr!

Bár a megszólításban szereplő jelzőt Ön eddigi szakmai és emberi életútjával bizton megszolgálta, most mégis tétováztunk a megszólításkor. A pécsi értelmiségi közélet és köztudat eddig kiemelkedő képességű és tudományos tevékenységet végző közgazdásznak, statisztikusnak, tudósnak ismerte és tartja számon. Tudományos tevékenysége, magas hivatali tisztségei és egyetemi tanári oktatói tevékenysége mellett figyelemmel kísértük politikai irányultságát és aktivitását. A Magyar Demokrata Fórum országos választmányi tagsága után 2006-ban a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség jelöltjeként bejutott a pécsi közgyűlésbe.

Nézetei, tenni akarása akkor egyértelműen a konzervatív nemzeti oldal mellé állították. A politika “harcmezejének” harci zaja úgy tűnik, nem tudós alkatának való, ezért történhetett, hogy mindkét politikai szervezetet otthagyta és visszavonult a tudomány elefántcsonttornyába. Ezeket a lépéseit megértéssel fogadtuk, bár zavart bennünket, hogy szakmai állásfoglalásai, megnyilatkozásai az utóbbi időben egyre távolabb sodorták a korábbi politikai tábortól és gazdaságkritikai nézetei, véleménynyilvánításai egyre kevésbé voltak építő, javító jellegűek.

Az „érted haragszom, nem rád” attitűd helyett egyre inkább a mindent lekicsinylő, gáncsoskodó, sokszor a tényeket tagadó ellenzék kórusának egyik képviselőjévé vált. Mostani lépése, miszerint az MSZP jelöltjeként képviselői mandátumért indul Pécsett az április 8-i országgyűlési választáson, túlmegy minden eddigi nézet-, illetve köpönyegváltáson. Ez a hír indokolja jelen levelünket.

Talán nem árt, ha bemutatkozunk. A Pécs-Baranyai ötvenhatos szervezetek nevében fogtunk tollat.

Nem akármilyen életút áll tagjaink mögött. Mi 1956-ban a cselekvő hazaszeretettől indíttatva tevékeny szerepet vállaltunk a magyar nép történelmi tettében, az 1956-os forradalomban és szabadságharcban. Sokan közülünk életüket és jövőjüket kockáztatva álltak a jó oldalra.

A forradalom idegen hatalom által történt leverése, vérbe fojtása sokunk életét derékba törte, megnyomorította. Börtön, egyetemi kizárás, másodrendű, megfigyelt életpálya volt a büntetés az 1956-os kiállásunkért. Mindezek után magától értetődik, hogy közülünk mindazok, akik az 1989-90-es rendszerváltozás után hallatni akarták hangjukat, annak a politikai oldalnak lettek támogatói és elkötelezett tagjai, amelyik az 56-os forradalom eszméi örökösének vallja magát és a konzervatív, nemzeti, keresztény értékeket tűzte zászlajára.

Napjainkban ezt a tábort a Fidesz-KDNP pártszövetség testesíti meg. Az ezzel szemben álló ellentábort, a fragmentált, program- és jövőkép nélküli ellenzéket a Magyar Szocialista Párt vezeti. Az a jövőkép és ajánlat, amit a magyar népnek kínálni próbálnak, téves, rossz irányú, egyszer már az országot csődbe vivő program és ellenkezik a nagy többség nézeteivel, akaratával.

Magyarország az elmúlt évtizedben gyors léptekkel haladt gazdaságilag, társadalmilag és nemzeti önértékelés tekintetében egy vágyott jövő felé. A karizmatikus miniszterelnök, Orbán Viktor, biztos ítélettel, nagy elhivatottsággal és állhatatosan vezeti országunkat a többség által helyesnek tartott úton. Az eredmények nyilvánvalóak. A nemzet emelkedő pályán van!

És nem magányosan harcolunk a világ és Európa velünk szemben ellenséges és rosszhiszemű erőivel, hanem történelmi szövetségesek állnak mellettünk.

Mi, ötvenhatosok így látjuk a múltat, a jelent és a jövőt. Önt ismerve és tisztelve, érthetetlen számunkra az a lépése, hogy zászlóvivőként be kíván állni abba a táborba, amely a gyalázatos múltjával máig véglegesen és egyértelműen szakítani nem tudó volt állampártból és a vele egy csatasorba állt jelentéktelen, súlytalan, zavaros politikai eszmékkel előálló, karakter nélküli megélhetési politikusok által vezetett töredék-pártocskákból, csoportokból verbuválódik.

Hogy kerül professzor Úr ezek közé?

Intellektusa, tisztánlátása és tapasztalatai mind kétségbe vonhatják legújabb képviselői ambíciójának megfontolt, racionális és etikus mivoltát.

Tisztelt professzor Úr! Ön ezzel a lépéssel a szakadék széléig merészkedett, és mi vészkiáltásunkkal szeretnénk visszatartani, megtartani. Szakmai presztízsét, tekintélyét és emberi kvalitásait teszi kockára, ha ismét a politikai küzdőtérre merészkedik. Azt is látnia kell, hogy egy taktikai politikai játszma bábujának szemelték ki. 

Tisztelt professzor Úr! Levelünk megírását kizárólag a jószándék vezérli. Szeretnénk Önt egy nem önhöz illő lépéstől eltántorítani. Szeretnénk, ha a megszólításban használt jelző valós, hiteles, kételyek nélküli maradna. 

További szakmai sikereket, elismeréseket és jó egészséget kívánva,

Tisztelettel:

Boóz Józsefné, a POFOSZ Pécs-Baranyai Szervezet elnöke,
Czukor Antal, az 56-os Szövetség Baranya megyei elnöke,
Dr. Jäger László, a Recski Szövetség Baranya megyei elnöke,
Dr. Debreczeni László, az 56-os Diákparlament Társaság elnöke

6 HOZZÁSZÓLÁS

  1. pontosan az idióta kommunisták miatt volt szükség 56-ra, mert nektek nem számít a magyar ember élete, csak a gazdasági bevándorlóké…annyira nincs szabadság, hogy nem pofázhatsz itt sem ugye? menj már a francba

  2. az ilyen és ehhez hasonló cikkekben, csak a “többség” szó ami nagyon zavar! 4 általános elég lenne, hogy a 10milliónak/ill.8millió/ nem többsége a 2millió!

  3. 1956 óta napjainkig eltelt 61,5 év. Ha ezek a (mű)ötvenhatosok 20 évesek voltak 1956-ban, akkor ma minimum 81 évesek. Ehhez nem kell kommentár.

  4. Hát igen, sokat tesznek ’56 lejáratásában. De a négy közül ketten – legalábbis szervezetükből sejtve – nem ’56-osok. Jó lenne, ha a baranyai kutatók is hozzászólnának, mennyire magasztos emberek hirdetnek itt igét. Mindenesetre nem lenne illő az ’56-osok nevében írni, mert közülük is sokan látják, melyik az a politikai oldal, amely a szabadság elfojtására, vagyis zsarnokságra törekszik – teli régi párttagokkal a soraiban.

  5. Csodálkozom, hogy az 56-osok egy illiberális, a szabadságot korlátozó kormány mellett kampányolnak.

    Ahol Rogán egy listát tartalmazó dossziét lobogtat, és az 56-osokban nem szólal meg a vészcsengő, meg újra határsávot emleget.

Comments are closed.