Amit biztosan nem tudtál az örökbefogadásról…

Az örökbefogadás rendkívül összetett folyamat, melynek során több feltételnek kell megfelelnie az örökbefogadó(k)nak, sőt a gyerekeknek is. Sajnos sok ezzel a témával kapcsolatban a helytelenül közölt információ, rengeteg tévhit alakult ki az emberekben. Hogy tisztázzuk, mi is a valóság, szakemberek segítségét kértük: a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat munkatársai, Harciné Gálosi Gyöngyi és dr. Kovács Zsuzsanna örökbefogadási tanácsadók, illetve Ungi Szilvia klinikai szakpszichológus válaszoltak a kérdéseinkre.    

hirdetés

A szakemberek szerint a 2000-es évekig a gyermekre várakozók száma évente 30-40 körül volt Baranyában, 2015-re ez a szám 65-70 kérelmezőre nőtt. Az azóta eltelt években pedig duplájára emelkedett a kérvények száma, jelenleg összesen 140-en várnak. Ezzel szemben az utóbbi időben örökbe fogadható gyermekek száma ilyen nagy mértékben nem növekedett.

Elmondták azt is, hogy ugyan Magyarországon körülbelül egyezik az adoptálásra jelentkezők és az örökbe fogadható gyerekek száma, mégsem valósul meg feltétlenül az egymásra találás, az elképzelések és a valóság különbözősége miatt. Kiemelték továbbá, hogy ők és munkatársaik a gyermekeknek keresik a legmegfelelőbb végleges otthont.

– Csodálatos dolog az örökbefogadás, hiszen a kölcsönös vágy találkozik a két félben, a gyermekben és a szülőben, az ő szerencsés egymásra találásuk egy boldog család kialakulására ad lehetőséget – fejtette ki Ungi Szilvia. Hozzátette, sok félelem is kialakulhat a kicsikben, amiket az örökbefogadásra jelentkezők a felkészítő tanfolyamon megtanulhatnak megfelelően kezelni.

Rengeteg pár jelentkezik örökbe fogadó szülőnek, mert gyermek nélkül boldogtalannak, üresnek érzik életüket

Kit lehet örökbe fogadni?

– Akiknek a biológiai szülei nem élnek, vagy lemondtak róluk, illetve a bíróság megszüntette szülői felügyeleti jogukat, ezen felül az gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek közül azokat, akiket a gyámhatóság örökbe fogadhatónak nyilvánított. Az örökbe fogadhatónak nyilvánítás indoka az, hogy a vér szerinti szülő gyermekével önhibájából nem tart kapcsolatot és életvitelén, körülményein a nevelésbe vétel megszüntetése érdekében nem változtat, vagy a szülő fél éven át gyermekével semmilyen formában nem tart kapcsolatot. A gyámhatóság jogerős határozata után fogadható csak örökbe a kicsi – így Kovács Zsuzsanna. Hozzátette, hogy ez a folyamat rendben menjen, azért a gyermekvédelmi gyám felel, aki az örökbe fogadhatóvá nyilvánítást is kezdeményezi.

Baranya megyében körülbelül 800-900 gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek él, de ebből egy évben csupán 35-40 válik örökbe adhatóvá. Magyarországon jogilag egyébként 18 év az örökbefogadás felső határa.

Kiből és hogyan válhat örökbefogadó szülő?

Ahhoz, hogy valaki egyedül, vagy párjával örökbe fogadhasson egy gyermeket, egy sor feltételnek meg kell felelnie, melyeket jogszabályban határoztak meg. 25 évet betöltött felnőtt lehet csak örökbefogadó szülő, illetve 45 évnél nagyobb korkülönbség nem lehet közte és az örökbe fogadott gyermek között. Emellett első körben az egészségügyi állapotnak kell megfelelnie, amit házi-, vagy indokolt esetben írásbeli szakorvosi véleménnyel köteles alátámasztani a kérvényező. Az alkoholfüggőség, a drogfüggőség, a súlyos pszichés, vagy egyéb betegségek például kizáró tényezők.

Ez után az örökbefogadási tanácsadók megvizsgálják a család vagy az egyedülálló kérvényező környezetét, melyről környezettanulmány készül. Ebben azt vizsgálják, megfelelőek-e a körülmények ahhoz, hogy kisgyermek nevelkedjen az adott helyen. Ide tartozik a jövedelmi viszony, a tágabb család, a barátok és ismerősökről való tájékozódás is. A harmadik és talán egyúttal a legfontosabb vizsgálati tényező a szülő(k) pszichés alkalmassága, amikor klinikai szakpszichológus vizsgálja meg őket. Ennek a három területnek a vizsgálatára a jogszabály szerint 60 nap áll rendelkezésre.

Balról jobbra: Harciné Gálosi Gyöngyi, Kovács Zsuzsanna és Ungi Szilvia

Ha minden fent leírt kritériumnak megfelelnek, akkor jelentkezhetnek a kötelező 40 órás felkészítő tanfolyamra, ami önköltséges. Ezt követően kerül hatósági szakaszba a kérelmük, a gyámhatóság a szakszolgálat szakembereinek javaslata alapján dönt az alkalmasságról, hogy hány, milyen életkorú és egészségi állapotú gyermeket fogadhatnak örökbe a kérelmezők. Ezáltal kapnak engedélyt az adoptáláshoz. Ha mindez megtörtént, kezdődik a várakozás.

– Az aktuálisan örökbe fogadhatóvá vált kisgyermekről készült szakmai vélemények alapján választják ki a várakozó kérelmezők közül az adott gyermekhez illeszthető legalkalmasabb házaspárt. Ők megismerhetik a gyermekről készült szakmai véleményeket, és ez alapján dönthetnek az örökbe fogadási szándékukról. Ezt követi a néhány hetes, barátkozásnak nevezett időszak, majd az egy hónapos „kötelező gondozási idő” az otthonukban, amely ha eredményes volt, megtörténhet az örökbefogadás engedélyezésére. 2014-óta jogszabály írja elő az örökbefogadás utánkövetését, amelyre az engedélyezést követő 6 hónap és másfél év múlva kerül sor – fejtette ki Harciné Gálosi Gyöngyi.

Attól függően, hogy a szülők milyen korú, nemű, származású, egészségügyi állapotú gyermek örökbefogadását vállalják, változhat a várakozási idő. A szakemberek szerint sajnos nagyon kevesen nyitottak arra, hogy 7-8 évesnél idősebb, vagy egészségügyi problémával küzdő gyermeket fogadjanak örökbe. Bár az utóbbi időben a szakemberek sokkal elfogadóbbnak látják a várakozókat. Továbbá pozitívumként említették, hogy a már említett tanfolyamot követően többen módosítják eredeti elképzeléseiket.

Sokféle életkorú, háttértörténetű, akár múltbeli traumákat szenvedett gyermekről beszélhetünk  

Tévhitek az örökbefogadással kapcsolatban

A szülőknek jogilag és pszichológusok által is javasolt feladata, hogy elmondják a gyermeknek, örökbefogadás útján került a családba, hiszen ez segíti elő a gyermek egészséges személyiségfejlődését, amelyet a hatályos gyermekjogi törvény is rögzít: minden gyereknek joga van ismerni a származását.

– Nem csak a saját megye területéről fogadhatnak örökbe gyermeket, lehetőség van arra is, hogy országos listára kerüljenek a kérelmezők.

– A nevelőszülő és az örökbe fogadó szülő két merőben eltérő fogalom. Ahogy a nevében is szerepel, az örökbe fogadó szülő saját gyermekeként (újbóli anyakönyvezéssel) gondoskodik az örökbe fogadott gyermekéről. A nevelőszülő ezzel szemben meghatározott feladatokat kapva, csupán átmenetileg neveli a gyermeket. Fő feladata, hogy megpróbálja az eredeti családba való visszaillesztést, vagy ha ez nem sikerül, akkor a gyereket felkészítse az esetleges örökbefogadásra. Amennyiben egyik sem valósul meg, 18 éves koráig ő neveli fel a gyermeket.

Az elsődleges cél mindig a saját családba való hazagondozás, csak aztán lehet szó örökbefogadásról

– A titkos és a nyílt örökbefogadás közötti különbséget sokan nem ismerik. A titkos örökbefogadás nem azt jelenti, hogy a gyerek előtt titok a származása, hanem hogy a vér szerinti szülő nem ismerheti az örökbe fogadó szülőket. Nyílt örökbefogadáskor ugyanakkor a vér szerinti szülő dönt arról, hogy kinek a javára mond le a szülői felügyeleti jogáról.

A kérelmezők nem válogathatnak maguknak gyermeket: nem létezik a főképp amerikai filmekben néha látható szoba tele fotókkal, ahol rábökhetnek a nekik tetsző kicsire, sőt nem rendeznek nyílt napokat sem, mikor találkozhatnak, és azonnal haza is vihetik az álomgyermeket. Mindig a jogszabály iránymutatásával történik az adoptálás.

A gyerekek ma már nem árvaházakban élnek. A gyermekvédelmi gondoskodás ideje alatt legtöbbjük nevelőszülőnél él, valamint lakásotthonban és gyermekotthonban vannak elhelyezve.