Csaknem háromezer hallgatónak értek véget pécsi tanulmányai

Véget értek a tavaszi szemesztert követő diplomaosztók, pécsi diákok ezrei fejezték be tanulmányaikat az egyetemen. A PTE statisztikáit segítségül hívva szemügyre vettük a számokat is – melyik kar adta át a legtöbb diplomát? Hol tapasztalható gyarapodás illetve létszámcsökkenés? Hányan vannak a levelezősök?

hirdetés
Uránia Mozi

Az elmúlt hónapokban a tíz karon összesen 2847 fő tudta le tanulmányait a Pécsi Tudományegyetemen.

Levelezős szakokon 762-en, ez több mint 26 százaléka az összes végzettnek. Ez valamelyest csökkenő tendenciát mutat, tavaly a frissen diplomázottak 32 százaléka volt levelezős, két éve pedig 34.

Ingadoznak a számok, de tendenciáról nincs szó

A jogi karon nyáron 195-en vehettek a kezükbe diplomát. Ez szinte ugyanannyi, mint a tavalyi szám (199), csak a tavalyelőtti év mutat kiugrást: 262 fő.

Az Általános Orvostudományi Karon 342-en diplomáztak le. 300 és 400 fő között mozog minden évben a végzettek száma (2018: 374, 2017: 299)

A bölcsészek diplomaosztóin összesen 619 fő vett részt. Több mint száz fő a különbség a tavaly végzettekhez képest: ők csak 507-en voltak – de még ezzel a számmal is az élen végeztek volna.

Az ETK diákjai közül csupán két fővel kevesebb fejezte be idén tanulmányait a tavalyival összevetve: most 460-an, tavaly 462-en. A legdinamikusabban fejlődő és bővülő kar valóban nagyot ugrott: a 2017-es esztendőben még csak 388-an voltak.

A bölcsészkarra jár a legtöbb hallgató – a legtöbb diplomát is ők osztották ki

A Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (KPVK) szerényebb számokkal bírnak, ráadásul csökkenő tendenciát mutatnak. Két éve még 243-an vettek a kezükbe diplomát, a tavalyi 211 után ez a szám idén már 118-ra csökkent.

A pécsi egyetem legfiatalabb kara erősen kiépülőben van, ennek megfelelően a Gyógyszerésztudományi Karon a nyáron egy népesebb osztálynyi fiatal, pontosabban 31 fő végzett. A képzések bővülnek folyamatosan, ezért emelkedésre számíthatunk a GYTK-nál a közeljövőben.

A KTK is a PTE népszerűbb karai közé tartozik. 360-an vették át idén nyáron diplomájukat. Ez valamivel több mint a tavalyi 337, viszont a 2017-es 408-tól elmarad.

A Műszaki és Informatikai Kar szorosan a KTK mellett halad: most 362-en diplomáztak. Tavaly 410-en voltak, míg két éve 382 hallgató végzett.

A Művészeti Kar sem a hallgatók százairól híres, ám oktatása annál színvonalasabb. Az eddigi években száz fő körül mozgott a végzettek száma, idén nyáron kicsit elmaradtak ettől, 84-en vehették át diplomájukat.

A TTK hallgatói közül 276-an végeztek idén. Ez is átlagos számnak mondható, hiszen tavaly csak 243, két éve viszont 316 hallgató ünnepelhetett.

A rangsort magasan vezeti a BTK, ami az odajáró hallgatók nagy számának tükrében nem meglepő. 619 fővel elsők. 460 fővel második az ETK. A dobogó harmadik fokáért nagy volt a harc, de végül a MIK fért oda 362 fővel, hajszállal megelőzve a KTK-t (360 hallgató). Az élmezőnyhöz tartozik még az ÁOK is, 342 végzett orvosával.

A karok sorrendje az idén végzett hallgatók száma alapján:

1. Bölcsészettudományi Kar (619 fő)
2. Egészségtudományi Kar (460)
3. Műszaki és Informatikai Kar (362)
4. Közgazdaságtudományi Kar (360)
5. Általános Orvostudományi Kar (342)
6. Természettudományi Kar (276)
7. Általános Jogtudományi Kar (195)
8. Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (118)
9. Művészeti Kar (84)
10. Gyógyszerésztudományi Kar (31)