Ha kapcsolatot szeretnénk keresni Pécs és az 1456-os Nándorfehérvári diadal között, az csupán a Széchenyi téren álló Hunyadi szoborban testesülne meg, amit a vezér halálának 500. évfordulójára állítottak 1956-ban. Hogy akkor mégis miért került ide? Mint sok mindennek akkoriban, ennek is politikai okai voltak.

hirdetés

A magyar történelem egyik legnagyobb hadvezérének és legnagyobb diadalának emlékét őrzi Pécs egyik legismertebb jelképe, Pátzay Pál közel 63 éve felállított szobra a város főterén.

Hunyadi János szobrának történetéről már írtunk bővebben, az érdekes oldala ezúttal az, hogy miért pont itt állították, amikor semmilyen kapcsolatunk nincs a nándorfehérvári eseményekkel.

Eleinte Budapestre tervezték a szobrot, ám az akkori vezetés kényesnek tartotta azt, hogy bármilyen módon a törökökkel és a török megszállás gondolatával vessék össze az aktuális politikai helyzetet.

Több helyszínt tekintettek meg, végül Pécset választották. Ha a politikai párhuzamtól féltek, Pécs jó döntésnek bizonyult, hiszen a város telis-tele van török emlékekkel, kényelmesen beilleszkedik Hunyadi alakja ebbe a miliőbe.

Hunyadi alakját, a „Népek Csillagát” szabadítóként, a pórnép barátjaként, a néppel és a népért küzdő törökverőként ábrázolták abban az időben, így könnyű volt párhuzamot vonni a kommunista propaganda szólamaival a dicsőséges felszabadításról, a dolgozó nép dicsőítéséről, az elnyomó idegen hatalom ellen való küzdelemről, népek testvéries összefogásáról.

A frissen leleplezett szobor, a még meg nem újult dzsámival a háttérben (Régi Pécs)

Pátzay Pál egy pályázaton nyerte el a lehetőséget, hogy ő alkothassa meg Hunyadi szobrát, az elkészült szobor magas talapzatára Czuczor Gergely Hunyadi című költeményének sorait vésték fel aranyozva.

Pátzay Pál harci buzogánnyal a kezében ábrázolta a hadvezért, a “Népek csillagát”

1956. augusztus 12-én leplezték le ünnepélyes keretek között a szobrot. A központi kommunista hatalom ebből az alkalomból is próbálta a lehető legtöbbet kihozni, így a keleti blokk tagállamai közül szinte mindegyikből érkezett küldöttség Pécsre: bolgárok, csehszlovákok, jugoszlávok, albánok, románok, lengyelek.

Az újság még a város éttermeinek aznapi menüit is közölte, hogy a vendégek tudjanak kellően tájékozódni.

A délutáni, kötetlenebb programok során már az utca emberére is gondoltak: büféket, sörcsapokat állítottak fel. A sok turistára való tekintettel „kirándulóvonatok” indultak a Mecsekre és számtalan kis emléktárgyat lehetett vásárolni.

„Lám, amit az élő Hunyadi ötszáz évvel ezelőtt fáradságos munka árán teremtett meg – ha kis időre is – a népek összefogását, az egyszerű emberek barátságát, azt milyen könnyen megteszik az ő lovasszobrának árnyékában barátkozó, szocialista országok élő utódai!”

– így tolmácsolták a történteket a krónikák.

A szobor ma Pécs egyik leghíresebb szimbóluma

Pécsen 2019. július 22-én, a szobor lábánál emlékeznek a nándorfehérvári diadalra. Ünnepi beszédet mond 10 órakor Páva Zsolt, Pécs polgármestere, Dr. Hóvári János történész és Lengvárszky Attila, a Pécsi Polgári Szalon Egyesület elnöke.

Hirdetés