Pécs és a megye meghatározó intézményei fogtak össze annak érdekében, hogy a régióban emelkedjenek bérek, javuljon az életminőség és a térség demográfiai folyamatai megforduljanak.

A dél-dunántúli régió fellendítését célzó héttagú együttműködési megállapodást írtak alá január 21-én a Pécsi Tudományegyetem Szenátusi Tanácstermében. Az együttműködő felek közös célja a gazdaság versenyképességén keresztül a munkabérek emelése, az életminőség javítása, a térség 30 éve romló demográfiai folyamatainak megfordítása.

A megállapodást Péterffy Attila, Pécs polgármestere, Mikes Éva, a Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna kormánybiztosa, Őri László, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke, Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora és Decsi István kancellár, Bódis József, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány kuratóriumának elnöke, Síkfői Tamás, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, valamint Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya megyei szervezetének elnöke írták alá.

Mikes Éva kormánybiztos az eseményen elmondta, hogy hasonló megállapodásokra az elmúlt években többször történtek kísérletek, azonban a jelenlegi együttműködés „minden eddiginél komplexebb”.

– Nyilvánvaló, hogy ezt egy keret-jellegű megállapodásnak lehet csak tekinteni. Az nem is lehetett cél, hogy egy minden részletre kiterjedő megállapodást rakjunk le egymás elé. Látni kell, hogy ez egy folyamatnak az eleje, a megállapodás az aláíró felek együttműködési szándékát, az általuk vállalt feladatok nagy csoportjait tartalmazza, annak az igénynek a megfogalmazásával, hogy a dokumentum további kidolgozásra szorul. A megállapodás természetesen a gazdaságfejlesztési zóna másik két megyéje számára is megnyitható, továbbá a célok megvalósítását szolgáló újabb feladatok is beemelhetők – mondta a kormánybiztos, majd végezetül hozzátette: reméli, hogy az együttműködés konkrét, operatív szakaszba is el fog jutni.

Mikes Éva összefoglalója után az sajtótájékoztató az együttműködés aláírásával zárult.
Az esemény után lapunknak elküldött sajtóanyag tovább részletezi az együttműködés céljait. A közleményt módosítások nélkül közöljük:

„Pécs és Baranya népességmegtartó erejének növeléséhez, az elvándoroltak visszatéréséhez elengedhetetlenül szükséges a képzési, egészségügyi, kulturális, közlekedési és szociális infrastruktúra kiemelt, koordinált fejlesztése, az ehhez szükséges központi források megszerzése. A helyi iparnak be kell kapcsolódnia a negyedik ipari forradalom technológiai fejlődési hullámába. Ennek érdekében az együttműködő feleknek elő kell segíteniük a digitális tudáson, az új technológiákon alapuló versenyképes szolgáltatások és termelőtevékenység kifejlődését Pécsett, és Baranya megyében.

Az együttműködés kiterjed az élelmiszergazdaság nemzetközi szintre fejlesztésére, a turisztikai lehetőségek piacosítására, a digitalizációra, a zöld technológiák fejlesztésére és elterjesztésére egyaránt. Ehhez elengedhetetlen az egyetemi tudásbázis bővítése, a szakmunkások, technológusok, mérnökök, kutatók növekvő számú képzése és alkalmazása. Ki kell alakítani a helyi gazdaság és az egyetem új típusú együttműködését, amely lehetővé teszi a hozzáadott érték jelentős növelését a baranyai gazdaságban, valamint hozzájárulhat az export erőteljes emelkedéséhez, ösztönzi és segíti a megyei vállalkozások bekapcsolódását a nemzetközi értékláncokba.

A régió közlekedési és gazdasági infrastruktúrájának javítása ugyancsak közös érdeke az együttműködő feleknek, és elengedhetetlen feltétele a fenti célok elérésének. A térség jelenleg alacsony befektetési, beruházási vonzerejét növelni kell: a reálgazdaság szereplői számára a megyei és települési önkormányzatoknak az aláíró partnerekkel együttműködve optimális gazdálkodási környezetet kell kialakítaniuk, támaszkodva egymás tapasztalataira, az egyetem és a kamarák szakmai segítségére.”