Továbbra sem hisznek a civilek a baloldal polgármesterjelöltjének

Továbbra sem hisznek a civilek a baloldal pécsi polgármesterjelöltjének: a Civilek a Mecsekért Mozgalom sajtóközleményt adott ki a Pécsi Tudományegyetem szakértőinek korábbi tudományos állásfoglalásával a Pannon Hőerőmű által 2008 és 2015 között végzett erdőégetéssel kapcsolatban. A vállalat akkori vezetője, Péterffy Attila regnálása alatt mintegy 3 millió tonna fát égettek el a civilek szerint.

Vicze Csilla, a Civilek a Mecsekért Mozgalom szóvivője közleményében részletesen leírja, szerinte milyen módon károsította meg a baloldal polgármesterjelöltje még a Pannon Hőerőmű igazgatójaként a természetet, számokkal alátámasztva, illetve egy olyan állásfoglalással, melyet még 2007-ben jegyzett hat szakember, akik a PTE Biomassza-projektben dolgoztak.

Ebben az állásfoglalásban az ökológusokból és fizikusokból álló csapat egyöntetűen aggályait fejezte ki a Hőerőmű működését illetően, megállapították, hogy a kazánok évente 420 ezer tonna fát tüzelnek el.

Tömegesen tüzelte a fát a Pécsi Hőerőmű

Mint ismert, Péterffy nyáron előadást tartott, melyben kifejtette, büszke arra, amit a Pannon Hőerőmű vezetőjeként elért.

Vicze Csilla korábban elmondta, a Civilek a Mecsekért Mozgalom és a Civilek a Zengőért Mozgalom hiába kérte 2009-ben, 2011-ben és 2012-ben is levélben a famennyiség minőségi, mennyiségi és származási helyének ellenőrzésének lehetőségét, hogy a beléptetés kontrollját szúrópróbaszerűen biztosítsák, ezt Péterffy soha nem engedte meg.

A baloldali jelölt egyébként a legutóbb a civil kritikákra, és az ezzel kapcsolatos kérdésekre nem reagált érdemben, hanem a saját internetes oldalát ajánlotta, valamint lekezelő módon arra utalt, hogy a mecseki erdőkért aggódó civilek még számolni sem tudnak, így nem lehet velük tárgyalni.

A Civilek a Mecsekért Mozgalom sajtóközleménye

„Péterffy Attila a hőerőmű tevékenységéről adott hamis tájékoztatásával kapcsolatos 3. CMM sajtótájékoztató:

Röviden összefoglalva az eddigi sajtóközlemények tartalmát fontosnak tartjuk, hogy tudják a pécsiek az alábbiakat:

A Civilek a Mecsekért Mozgalom a Civilek a Zengőért Mozgalommal összefogva 2008 novemberétől 2013 májusáig rendszeresen fórumokat szervezett a régió, de főként a Mecsek erdeinek a hőerőmű kazánjaiban történő beáldozása miatt szakértők, tudósok, az erdészet, a hőerőmű vezetőinek meghívásával, dr. Illés Zoltán környezetvédelméért felelős államtitkár, máskor dr. Bencsik János energetikai államtitkár előadásaival.

A CMM így joggal élhet kritikával Péterffy Attila a hőerőműben a vezérigazgatói tevékenységéről adott önmagát fényező nyári előadásáról, amikor tény, hogy a hőerőmű óriási mennyiségű megrendelése tömeges fakitermelést generált, a régió erdeinek pusztítását eredményezte a francia tulajdonban levő cég évi több milliárdos osztalékszerzése érdekében…

Péterffy Attila, 2008–2015-ig a Pannon Power Zrt. vezérigazgatójaként durván 3.000.000 tonna (!!!) fát égetett el a hőerőmű kazánjaiban elsődlegesen villamosenergia-termelés céljával 25-30%-os hatásfokkal!

A Pécsi Tudomány Egyetem tudósai önkormányzati felkérésre 2008. március 7-én tartott előadásukra felmérték, hogy a hőerőmű óriás kazánjai évi 420.000 tonna fát nyelnek el. Így Péterffy előadása erősen csúsztató, amikor csupán évi 20-22.000 tonna hengeres tűzifa elégetésével téveszti meg a pécsieket. Csupán a Mecsekről beszél, valójában az egész régióból szállítottak fát, ezt „elfelejti” bevenni az évi faanyagmennyiségbe.

1./ Péterffy szerint – aki 2008 és 2015 között volt a hőerőmű vezérigazgatója – a Pécsi Hőerőműbe beszállított hengeres fa hibás, alacsonyabb minőségű tüzelőanyag volt, a „silányabb” minőségű fát szállították az erőmű kohójába. Ezen állítását a volt vezérigazgató semmivel sem tudja bizonyítani, sőt az ellenkezője valószínűsíthető, mivel a CMM és CZM szóvivői hiába kérték 2009. és 2011. és 2012. évben írt leveleikben az erőműben elégetésre kerülő famennyiség minőségi, mennyiségi és származási helyének ellenőrzésének lehetőségét, hogy a beléptetés kontrollját szúrópróbaszerűen biztosítsák, Péterffy Attila mint a hőerőmű akkori vezérigazgatója a beszállított FA MINŐSÉGÉT, MENNYISÉGÉT, SZÁRMAZÁSI HELYÉT SOHA NEM ENGEDTE LEELLENŐRIZNI, NEM ADOTT LEHETŐSÉGET az Aarhusi Egyezménnyel ellentétesen a SPONTÁN CIVIL KONTROLLRA!

2./ Dr. Illés Zoltán volt környezetvédelmi államtitkár dr. Vicze Csillának írt 2010 augusztusában a hőerőmú tevékenységére, támogatására vonatkozó kérdéseire a már 2019. július 30-án a 2. sajtóközleményben csatolt válaszlevele szerint:

„A Magyarországon kitermelt tűzifa nagy erőműben történő elégetését gazdasági, környezetvédelmi és természetvédelmi szempontok alapján nem tekintjük zöldenergiának.” (Vidékfejlesztési Minisztérium környezet-védelemért felelős államtitkárának, dr. Illés Zoltánnak már csatolt levele szerint.)

Tehát ne nevezzék zölderőműnek az 50 MW és 35 MW teljesítményű óriáskazánokat.

Az államtitkár szakmai álláspontjával ellentétesen Péterffy előadásában a hőerőművet zölderőműnek állítja be. Illés Zoltán álláspontját támasztja alá az a tény, hogy a francia tulajdonos (VEOLIA) hazájában már a 12 MW feletti biomassza-tüzelésű erőmű sem kap támogatást.

3./ Péterffy a szalmatüzelésű 35 MW teljesítményű kazán beüzemelését hőstettként állítja be, pedig az évi 240.000 tonna szalma eltüzelése a régió termőföldjeit szipolyozza ki, így a talajerő-gazdálkodásának súlyosan árt: mivel a szalma nem kerül vissza a földbe, kizsigerelik azt, és csökken a talaj tápanyagtartalma, rosszabbodik a talaj szerkezete. Ezért rosszul járnak a rövid távú pénzszerzésben gondolkodó mezőgazdasági termelők, akik eladják a szalmát a földjeikről, amikor a termőföldnek ezen szervesanyag-tartalomra iszonyúan szüksége lenne továbbá a légköri szén megkötésére. A hőerőmű kohói felzabálják a régió lágyszárúinak durván 10%-át, évi 240.000 tonnát, amelyre pedig a mezőgazdaságnak hosszú távon óriási szüksége lenne. Az is abszurd, hogy a növények eltüzeléséből nyert energia nagy részét nem a környéken élők használják fel, hiszen ezen energiából nyert áramot az országos hálózatba küldik és külföldre is értékesítenek az energiából.

Már 2007-ben a szalmatüzelésű kazán beindítása előtt a PTE tudósai, dr. Kiss Tibor közgazda, dr. Borhidi Attila, ökológus, Vér Csaba fizikus, Csete Sándor ökológus, dr. Német Béla fizikus, dr. Sánta Imre fizikus, a PTE Biomassza-projekt szakértői óva intettek mellékelt állásfoglalásukban a biomassza ésszerűtlen felhasználásától:

Állították:

„Félő, hogy ha nem sikerül kellő időben az energetikai ültetvényről faaprítékot előállítani kellő mennyiségben és minőségben, akkor az apríték jelentős hányada a „tüzelőanyag ellátásának problémái esetére” fenntartott hengeres tűzifából fog származni, ami a régió erdőit további profit-generálta nyomás alá helyezi, és a jelenlegi szabályozási- ellenőrzési fegyelem lazasága miatt ellenőrizhetetlen erdőpusztításokat eredményezhet. Mindezeket átgondolva a konzorcium szakértői annak a meggyőződésüknek adnak hangot, hogy a biomassza-alapú energiatermelésbe beruházók számára javasolandó stratégia a helyi léptékben mikro-régiókban való gondolkodás és tervezés.”

Tehát Péterffy igazgatósága alatt a szalmatüzelésű kazán beüzemelése árt a régió környezetének: így hőerőműben kitermelt energia: NEM ZÖLDENERGIA! NEM KÖRNYEZETBARÁT! és NEM FENNTARTHATÓ! – így nem lehet annyira büszke rá!

Hogyan higgyünk ezután neki?”

hirdetés

Hirdetés