Újabb pécsi helyi kulcsprojekt kapcsán született támogató javaslat

A Pécsi Helyi Akciócsoport a Pécsi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása című, TOP-7.1.1-16-2016-00076 azonosító számú projekt megvalósításának keretében hirdette meg a HKFS-ben nevesített kulcsprojekt, a Hirdi Közösségi Ház fejlesztésének megvalósítására irányuló helyi felhívását idén februárban.

A helyi felhívás beadási határideje 2019. április 1-je-a volt. A felhívásra 1 kulcsprojekt-javaslat érkezett be, melyet az eljárásrendnek megfelelően formai, majd tartalmi értékelésnek vetett alá a Pécsi HACS munkaszervezete. A támogatási kérelem szakmai értékelését a Pécsi HACS által felkért helyi projektértékelő szakértők végezték el. Az értékelések összevetését követően fogalmazta meg a munkaszervezet azt az előterjesztést, melyet a Pécsi HACS Helyi Bíráló Bizottsága májusi ülésén megtárgyalt.
Az Irányító Hatóság 2019. május 9-én elfogadta a HBB döntési javaslatát, így sor kerülhetett a kedvezményezett, azaz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának értesítésére. A HBB döntési javaslata nem jelenti a végleges döntést, azt az Irányító Hatóság hozza meg az elektronikus rendszerben történő végső ellenőrzést követően és értesíti a végső kedvezményezettet az elektronikus rendszeren keresztül. A Hirdi Közösségi Ház fejlesztésére 95 millió forint áll a kedvezményezett rendelkezésére.

A fejlesztés révén új, a 21. század elvárásainak megfelelő 250 m2 nagyságú közösségi ház épülhet fel, melyben egy 110 m2-es nagytermet alakítanak ki teljes rendezvényinfrastruktúrával, mobil színpaddal, hangosítással, vetítési lehetőséggel, ahol 111 szék elhelyezése lehetséges. Az épületben a nagyterem mellett egy 42 m2 nagyságú termet is kialakítanak, közvetlen kapcsolattal a közel 50 m2 nagyságú terasszal. A multifunkcionális tér lehetővé teszi az úgynevezett átmeneti rendezvények (kül- és beltér egyaránt), illetve a klasszikus szabadtéri rendezvények lebonyolítását. Ezzel a döntési javaslattal a harmadik pécsi helyi kulcsprojekt megvalósítása kapott zöld utat: korábban a Kertvárosi játszótér fejlesztése és a KRESZ-Park fejlesztése részesült támogatásban a HKFS keretében. A támogató javaslattal kapcsolatos további információk a www.pecsihacs.hu címen érhetők el.

Hirdetés