A Pannon Volán átvilágítattja a komlói busz-közlekedést

A Pannon Volán ZRt. évek óta veszteségesen üzemelteti a komlói helyi közösségi közlekedést. Ez azt jelenti, hogy tavaly több mint 100 millió forint volt, ebben az esztendőben – amennyiben változatlan feltételek mellett szolgáltat a Pannon Volán – költségelemzés, illetve megalapozott gazdasági prognózisok szerint a 150 millió forintot is elérheti a vesztesség mértéke.

hirdetés

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt., mint a társaság többségi tulajdonosa már korábban egyértelművé tette, elvárása, hogy a Pannon Volán eredményesen működjön. A társaság ennek megfelelően cselekedett a komlói helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés vesztességének enyhítése, jövőbeni eredményességének biztosítása érdekében.

A Pannon Volán menedzsmentje többször megkereste Komló önkormányzatát a veszteségtérítés növelése érdekében, illetve, hogy amennyiben erre a városnak nincs lehetősége, akkor járuljon hozzá, hogy Komló tömegközlekedésébe a Pannon Volán külső vállalkozót vonhasson be.

A komlói képviselő-testület egyik ülésén úgy döntött, hogy a közszolgáltatási szerződésben rögzített támogatáson túl a vesztesség kiegyenlítésére további forrást nem biztosít. A határozat arra kötelezte a szolgáltatót, azaz a Pannon Volán ZRt.-t, hogy a közbeszerzési eljárás kiírásának, illetve teljes dokumentációjának szerződéstervezetét terjessze a képviselő-testület elé.

Ezt a társaság meg is tette, a javaslatát megküldte az önkormányzatnak, amelyre az a válasz érkezett, hogy nem tartják időszerűnek a szolgáltatás kiszervezését, annak gazdaságosabbá tétele érdekében további egyeztetésekre és ésszerű átszervezésre van szükség. Ezt követően város önkormányzata felkérte a társaságot egy tanulmány elkészítésére, amely megfelel a megváltozott városszerkezetnek, az új utazási igényeknek.

A társaság időközben a komlói helyi közlekedésben – a Pannon Volán ZRt Közgyűlése határozatának megfelelően – költségcsökkentő intézkedéseket hajtott végre.

A Pannon Volán Zrt. menedzsmentje augusztus elején úgy döntött, hogy független szakértőt bíz meg a közösségi közlekedés átvilágítására azért, hogy objektív képet kapjanak a jelenlegi helyzetről, az ésszerűsítés lehetőségeiről. Több független szakértő társaságtól kértek árajánlatot a közlekedés rendszerének vizsgálatára, tanulmány, s javaslat elkészítésére: erre a feladatra a minap a KTE (Közlekedéstudományi Egyesület), a Pro Urbe Kft. közreműködésével kapott megbízást.

A megbízott feladata lesz egyebek mellett a lakosság utazási igényeinek felmérése, a városi közlekedés jelenlegi hálózati és menterendi szerkezetének elemzése, Komló közúthálózatához alkalmazkodó új forgalmi modell kidolgozása, valamint költségelemzés és hatékonyságvizsgálat a várható hatások és a rövidtávon várható utazási szokások változásának figyelembe vételével.

Komló helyi közösségi közlekedési rendszerének átfogó vizsgálata november elején fejeződik be, a Pannon Volán ezt követően alakítja ki, s terjeszti elő javaslatát a komlói képviselő-testület bizottságainak, majd az önkormányzatnak a helyi autóbusz-közlekedés jövőjéről.

Forrás: Pannon Volán