A volt államfőknek tiszteletdíj, lakás és sofőr is jár

A volt köztársasági elnököt havonta a mindenkori köztársasági elnöki tiszteletdíj havi összegének megfelelő mértékű juttatás illeti meg. A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000-ben elfogadott törvény szerint amennyiben a volt köztársasági elnök öregségi nyugellátásban részesül, a juttatás és a nyugellátás együttes havi összege nem haladhatja meg a mindenkori köztársasági elnök havi tiszteletdíjának összegét.

hirdetés

A volt köztársasági elnököt – kérelmére – ha e tisztségét legalább két éven át betöltötte, megfelelő lakáshasználati jog illeti meg. E jogosultság a köztársasági elnök, illetve a volt köztársasági elnök halála esetén az özvegyét is megilleti. A lakást – amelyhez a törvény szerint legalább három lakószoba tartozik – a Köztársasági Elnöki Hivatal (KEH) biztosítja.

A volt köztársasági elnöknek a megbízatása megszűnését követően annyi ideig, ameddig e tisztségét betöltötte, évi harmincezer kilométer keretig személyes gépkocsihasználat is jár. A törvényben megfogalmazottak szerint a személyes gépkocsihasználathoz a megfelelő színvonalú személygépkocsit és a gépjárművezetőt a rendőrség biztosítja.

A volt köztársasági elnököt a megbízatása megszűnését követően annak az időtartamnak a felére, ameddig e tisztségét betöltötte – a kormány által meghatározott helyen – kétfős titkárság alkalmazása illeti meg. A titkárság alkalmazásának személyi és dologi feltételeit a KEH biztosítja.

A törvény szerint ha a köztársasági elnök megbízatása megszűnt, jogosult e megbízatására utaló elnevezést használni.

A törvény rögzíti azt is, hogy a volt köztársasági elnököt a szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmény és a KEH külön megállapodása szerint térítésmentes egészségügyi ellátás illeti meg.