Árverési hirdetmény

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen értékesíti a Pécs, Tettye tér 3. szám alatti lakóház és udvar megnevezésű, műemléki környezetben, frekventált helyen elhelyezkedő ingatlanát:

hirdetés


Hrsz.: 16225
Telekméret: 826 nm, melyen egy felújításra szoruló, 300 nm hasznos alapterületű épület áll.
Beépíthető: a meglévő épület elbontása esetén a kertvárosias lakózóna (Lke-413721) előírásai szerint max. 4,5 m építménymagasságú épülettel, 15%-os beépítettséggel.
Közművek: víz, szennyvízcsatorna, villany.
Kikiáltási ár: 32.000.000 Ft + 25% áfa
Az árverés ideje: 2010. július 6., 9.00 óra
Az árverés helye: Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Pécs, Széchenyi tér 1., II/219-es szoba).
Az árverésen részt venni az induló vételár 10%-ának Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata OTP Bank Pécsi Igazgatóságánál vezetett 11731001-15478706 számú költségvetési elszámolási számlájára történő átutalásával lehet, mely összeg a nyertes pályázó részére beszámításra, a többieknek visszautalásra kerül.
Az árverésen személyesen, vagy közokiratba, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással, cég esetében csak hiteles cégkivonat bemutatása mellett lehet részt venni.
Részletes felvilágosítás a 72/533-905, és a 72/533-904-es telefonszámon kérhető.