Baranyai NAV: 1500 adózó még nem számolt be a működéséről

Baranya megyében 1500 adózó nem tett ez idáig eleget a beszámoló letétbe helyezési, illetve közzétételi kötelezettségének, amelynek következménye az adószám felfüggesztése lehet, amely a cég megszűnését is eredményezheti – figyelmeztet keddi közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Megyei Adóigazgatósága.

hirdetés

Mint írják, május 31-ig a megyében közel 12 ezer adózó tett eleget elektronikus beszámoló készítési kötelezettségének, azonban 1500 adózótól még nem érkezett meg a beszámoló, amellyel az érintettek a vállalkozásuk további szabályos működését sodorhatják veszélybe.

Az adóhatóság a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére előírt határidő eredménytelen elteltét, illetve a céginformációs szolgálat közzétételi költségtérítés teljesítésének elmulasztásáról szóló értesítésének beérkezését követő 30 napon belül 15 napos határidő tűzésével felhívja az adózót a kötelezettség teljesítésére – tették hozzá.

Kiemelték, ha az adózó a felhívás szerinti határidőben a kötelezettség teljesítését nem pótolja, az adóhatóság a határidő elteltét követő napon az adózó adószámát 60 napos határozott időtartamra felfüggeszti. A felfüggesztés elrendeléséről szóló döntés ellen fellebbezésnek nincs helye.

Ha az adózó a beszámoló letétbe helyezési, illetve közzétételi kötelezettségének a felfüggesztés időtartama alatt sem tesz eleget, az adóhatóság erről a cégbíróságot elektronikus úton haladéktalanul értesíti és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását.

A beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségét,annak teljesítési módját,valamint a nem teljesítés jogkövetkezményeit a számvitelről és az adózás rendjéről szóló törvények szabályozzák.