Elhunyt Kézdi Balázs pszichológus professzor

2010 december 31-én elhunyt Kézdi Balázs, pécsi pszichológus professzor, 73 éves volt.

hirdetés

Kézdi Balázs egyetemi tanár a Pécsi Orvostudományi Egyetem befejezése után pszichiáter szakképesítést szerzett, majd megalapította a Baranya Megyei Mentálhygiénés Intézetet, később pedig a szigetvári Pszichoterápiás Osztályt, melynek éveken át főorvosa volt, s amit a mai napig szigetvári kísérletként emlegetnek.

Innen hívták meg a volt Tanárképző Főiskola jogutódjaként akkor formálódó JPTE Tanárképző Karára, a Pszichológiai Tanszék vezetésére, egyben a Humán Fejlesztési Tudományok Intézetének igazgatói posztjára is. Később a megalakuló Bölcsészettudományi Karon dékánhelyettesi feladatot is vállalt.

Nevéhez fűződik a pécsi pszichológia szak elindítása, ami rövid idő alatt országos elismertségre tett szert.

Tudományos munkássága az öngyilkosságok okainak feltárására és az öngyilkosság megelőzésére irányult. Az elsők egyikeként kezdte művelni Magyarországon a szuicidológia tudományát. Nevéhez fűződik az öngyilkosság diszkurzív elmélete, ami az öngyilkosságot kulturális-kommunikációs sajátosságokból vezeti le.

Munkásságáért számos szakmai elismerésben, többek között Apáczai Csere János-díjban és Pro Facultate Philosophica Universitate Quinqueecclesia díjban részesült. Közösség- és kultúraformáló személyiség volt, akinek szellemisége a hátrahagyott műveken túl számos tanítvány és egykori munkatárs tevékenységében él tovább.