Felhívás parlagfű elleni védekezésre

Az egészséghez való alapjog és az egészséges környezet biztosítása érdekében közös célunk, hogy a parlagfű elszaporodását és virágzását az allergén pollentermelése miatt megakadályozzuk.

hirdetés

Ezen gyomnövény pollenje az arra érzékeny egyéneknél súlyos allergiás megbetegedést válthat ki, a mezőgazdaságban is jelentős károkat okoz, ezért a növény irtása, a földterületek fertőzöttségének eredményes visszaszorítása törvényileg előírt feladat.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztálya felhívja a földhasználók és az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben megfogalmazottak értelmében a parlagfűvel fertőzött területek mentesítési határideje: 2010. június 30.

A parlagfű és az egyéb allergén gyomnövények elleni védekezést a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenn kell tartani!

Az elmúlt napok szeszélyes és változékony időjárása kedvezett a parlagfű fejlődésének, növekedésének. A parlagfű ellen kézi gyomlálással, kaszálással és kapálással vagy vegyszeres gyomirtással kell védekezni.
A fenti határidő lejártát követően, amennyiben a földhasználó kötelezettségének nem tesz eleget, a földhasználó költségére belterületi ingatlan vonatkozásában a jegyző nevében a Hatósági Főosztály közérdekű védekezést rendel el, azaz a kaszálást – akár a lezárt terület felnyitásával – elvégezteti.

Továbbá a mulasztóval szemben a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak a fertőzött terület nagyságától és a gyomborítottság mértékétől függően – a törvény értelmében – 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedő növényvédelmi bírságot kell kiszabnia, e körben a hatóságnak nincsen mérlegelési lehetősége.
A fentiek alapján kérjük valamennyi ingatlan használóját, illetve tulajdonosát, hogy aki eddig nem tett eleget törvényi kötelezettségeinek, az a védekezési munkálatokat önként, haladéktalanul végezze el!
Ezáltal önök is hozzájárulnak a parlagfű elleni védekezési feladatok eredményes elvégzéséhez, és a parlagfű által okozott gazdasági és egészségügyi károk enyhítéséhez.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Hatósági Főosztály