Hatmilliárdos vis maior agrár hitelprogramot hozott létre a kormány

A Magyar Fejlesztési Bankon keresztül, az elháríthatatlan külső oknak (vis maior) minősülő események miatt kárt szenvedett mezőgazdasági termelő vállalkozások számára, 6 milliárd forint keretösszeggel Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogramot hozott létre a kormány – az erről szóló határozat a legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg.

hirdetés

A program éven belüli és éven túli mezőgazdasági célú hitel kiváltására is felhasználható. A programban az a mezőgazdasági termelő vállalkozás vehet részt, amely az elháríthatatlan külső ok fennállását – vagy az agrárkár-enyhítő juttatásra való jogosultságát – a jogszabályban meghatározottak szerint igazolja.

Az MFB által euróban meghatározott éven túli lejáratú hitelfelvételekhez, kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódóan, a program finanszírozásához 6 milliárd forint erejéig a nemzetgazdasági miniszter az MFB-vel árfolyam-fedezeti megállapodást köt. A program futamideje – az árfolyam-fedezeti megállapodás szempontjából – 6 év. Az árfolyam-fedezeti megállapodás az e hét keddjén, a Magyar Nemzeti Bank által közölt, hivatalos forint-euró devizaárfolyamon átszámított devizaösszegre vonatkozik.