Kedden jár le az adófeltöltési kötelezettség határideje

December 20-án lejár az adófeltöltési kötelezettség határideje. A társasági adóelőleget azon társaságoknak kell kiegészíteniük, feltölteniük, amelyeknek a tárgyévet megelőző adóévben az éves szinten számított nettó árbevételük meghaladta a 100 millió forintot. A társasági adóelőleg kiegészítés bevallását 2011-ben a 1101-es nyomtatványon kell benyújtani a NAV-hoz, a tavaly bevezetett 46-os nyomtatvány megszűnt – hívja fel a figyelmet a PwC.

hirdetés

A tanácsadó cég hírlevelében ismerteti: amennyiben a társaságnak más adónemről is kell 1101-es bevallást benyújtania december 20-i határidővel, akkor az eltérő bevallási időszak miatt a különböző adónemek bevallását nem lehet összevonni, a társasági adóelőleg kiegészítését külön nyomtatványon kell bevallani.

Az idén érdemes figyelni arra, hogy a társasági adó feltöltésnél már az év közben hatályba lépett, a látvány-csapatsportágak támogatásával kapcsolatos adókedvezmény is figyelembe vehető, amennyiben az adózó december 20-ig rendelkezik a támogatási igazolással és a támogatás összegét átutalta. Ez kedvező lehetőség lehet még azoknak is, akik csak decemberben kezdték fontolgatni az adókedvezmény használatát, mivel hibátlan kérelem esetén a támogatási igazolás kiállítása a törvényben előírt 8 napos határidőn belül megtörténik.

Az előző évhez hasonlóan 2011-ben is bevallást kell tenni az iparűzési adóelőleg kiegészítésről az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon. A fővárosi önkormányzat részére a 2011-40. számú bevalláson kell teljesíteni a feltöltési kötelezettséget.

Azon vállalatoknak, amelyek több önkormányzati telephellyel rendelkeznek, minden önkormányzat felé külön-külön eleget kell tenniük e bevallási, illetve esetleges befizetési kötelezettségüknek. Továbbra is a társasági adóelőleg–kiegészítésre kötelezett vállalatoknak kell számolniuk az iparűzési adó feltöltési kötelezettséggel. Tehát a korábban említett értékhatár és így a mentesülés ugyanúgy érvényes az iparűzési adóban, mint a társasági adóban.

A bírságra vonatkozó szabályozás nem változott, vagyis ha a 2011. december 20-ig teljesített adóelőlegek, illetve a kiegészítő feltöltés együttes összege nem éri el az adóévi várható adó 90 százalékát, a vállalkozás a befizetett előleg és az adó 90 százalékának különbözete után 20 százalék mulasztási bírságot fizet, már egynapos mulasztás esetén is – ismerteti a hírlevél.