Kisokos a kisebbségi választásról

Pécs M. J. Város Polgármesteri Hivatal Helyi Választási Iroda KÖZLEMÉNYE a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2010. évi választásáról:

hirdetés


A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény értelmében 2010. évben, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napján sor kerül a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választására is.

A helyi választási iroda 2010. május 31-ig levél útján tájékoztatta a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkező, 2010. október 1-ig nagykorúvá váló magyar állampolgárokat a kisebbségi választói jegyzékbe való felvétellel kapcsolatos tudnivalókról, és megküldi részükre a Nyilatkozat nyomtatványt.

A kisebbségi választói jegyzékbe való felvétel a Nyilatkozat nyomtatvány kitöltésével, a kérelemnek 2010. július 15. napjáig az önkormányzat Kossuth tér 1-3., I. em. 32. sz. irodahelyiségében elhelyezett gyűjtőládába helyezésével kérhető.
A felvételi kérelem levélben is benyújtható úgy, hogy a kitöltött Nyilatkozat nyomtatvány legkésőbb 2010. július 15-ig megérkezzen a helyi választási iroda fenti címére.

Ha a polgár több kisebbség választói jegyzékébe is kéri felvételét, valamennyi kérelme érvénytelen.

A választást a Helyi Választási Bizottság tűzi ki, ha a településen a kisebbségi választói jegyzékben szereplő kisebbségi választópolgárok száma a választás kitűzésének napján eléri a 30-at.

A kisebbségi választói jegyzék nem nyilvános, de a jegyzékbe felvett kisebbségi választópolgárok száma közérdekű adat, amelyet a helyi választási iroda vezetője hoz nyilvánosságra, valamint az Országos Választási Iroda is közzétesz.