LB: le kellett volna adni a “cigánybűnözést” említő hirdetést

A Legfelsőbb Bíróság csütörtöki döntése értelmében le kellett volna adnia a Jobbik “cigánybűnözést” is említő kampányhirdetését a Magyar Rádiónak és a Magyar Televíziónak, a Legfelsőbb Bíróság (LB) ezzel helybenhagyta az Országos Választási Bizottság (OVB) hétfői döntéseit.

hirdetés

Az OVB hétfői ülésén egyórás vita után 6:2 arányban úgy ítélte meg, hogy a Jobbik “cigánybűnözés” kifejezést is használó hirdetései nem lépték túl a véleménynyilvánítás alkotmányos határát, a hirdetések tartalma nem sért olyan alkotmányos alapjogot, és nem valósít meg olyan, törvény által büntetni rendelt tényállást, amely alapján a Magyar Rádió, illetve a Magyar Televízió megtagadhatta volna a közlésüket.

Az OVB szerint a közmédiumok a hirdetés visszautasításával megsértették a jelölőszervezetek közötti esélyegyenlőség, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási alapelvét. A hétfői szavazáson Bordás Vilmos, a testület elnöke és Litresits András, az MSZP delegáltja szavazott a jogsértés megállapítása ellen. A közszolgálati műsorszolgáltatók a döntés ellen felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be, ezt bírálta el csütörtökön az LB.

Az LB indoklása szerint a választási eljárásról szóló törvény szerint választási kampányban a jelölőszervezetek és személyek azonos feltételek mentén tehetnek közzé politikai hirdetést, a politikai hirdetéshez pedig véleményt, értékelő magyarázatot fűzni tilos. Szintén a választási eljárási törvény szerint a műsorszolgáltatók részvételére a választási kampányban egyebekben a rádiózásról és televíziózásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az LB hivatkozott a médiatörvényre is, amely egyértelműen kimondja, hogy a politikai hirdetés – így a kampányfilm – tartalmáért a műsorszolgáltató e törvény szerint felelősséggel nem tartozik.

E rendelkezés alapján – és olyan törvényi előírás hiányában, amely felhatalmazza a műsorszolgáltatót a közzététel előtt a politikai hirdetés tartalmának vizsgálatára, ezáltal szűrésére -, az érintett közszolgálati műsorszolgáltatók nem tagadhatták volna meg a kampányfilm, illetve hanganyag közzétételét, ezért az Országos Választási Bizottság határozatában helyesen állapította meg a törvénysértést – olvasható az LB indoklásában.

Az LB határozata tehát kimondta, hogy jogsértő volt, hogy a két közmédium nem adta le a Jobbik politikai hirdetéseit, és ebből az is következik, hogy a kampány hátralévő részében a műsorszolgáltatók nem tagadhatják meg a hirdetés leadását.

Tiszteletben tartja a Magyar Televízió (MTV) a Legfelsőbb Bíróság (LB) döntését – tájékoztatta csütörtökön az LB ülése után Kert Attila, az MTV kommunikációs vezetője az MTI-t.Várják a döntés hivatalos kézbesítését, hogy érdemben megismerhessék annak tartalmát – mondta.

A Jobbik kártérítési pert helyezett kilátásba arra az esetre, ha a felek közötti szerződésben foglaltaktól eltérően a közmédiumok nem sugározzák a reklámokat. A pert akkor is elindítják, ha a médiumok a bíróság helybenhagyó döntése után szombaton “pótolják” az elmaradt hirdetések sugárzását, ugyanis ez nyilvánvalóan nem egyenértékű a két héten át tartó, meghatározott számú lejátszásról szóló szerződés tartalmával – közölte még kedden Dúró Dóra, a Jobbik szóvivője.

Az MTV honlapján olvasható, politikai hirdetések televíziós közzétételéről szóló információk szerint a fél perc hosszú reklámokat igény esetén húsz napon át az m1-es csatornán összesen 120-szor, az m2-n 40-szer sugározzák.