Ma lejár a középiskolai írásbelire jelentkezés határideje

Ma jelentkezhetnek utoljára középiskolai központi írásbelikre a diákok, a vizsgákat január 21-én, illetve 22-én tartják. A tanulóknak 2010. december 10-éig a www.oh.gov.hu honlapról letölthető “tanulói jelentkezési lapon” kell a kérelmet benyújtaniuk, ez a dokumentum sokszorosítható.

A központi írásbeli vizsgát szervező iskola minden hozzá forduló tanuló jelentkezését köteles fogadni. Az Oktatási Hivatal tájékoztatójában ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy ez a jelentkezési lap csak az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba jelentkezésre kell majd használni.

A jelen eljárásban szereplő jelentkezési lapot abba a vizsgát meghirdető középfokú iskolába (a megfelelő telephelyre) kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni. A tanuló maga dönti el, melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be jelentkezési lapját a központi írásbeli vizsgára, függetlenül attól, hogy a későbbiekben a felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen sorrendet jelöl meg.

Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet írásbeli vizsgára. Ha a diák a 9. évfolyamra történő beiskolázáshoz szükséges írásbelire jelentkezik, és tehetséggondozó, valamint általános központi írásbeli vizsgát is kíván írni, akkor, és csakis akkor megteheti, hogy két intézménybe adja le a vizsgára jelentkezési lapot. Ekkor az egyik intézményben írja meg az általános, a másikban a tehetséggondozó központi írásbeli vizsgát.

A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat a 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumokba jelentkezőknek 2011. január 21-én 14 órától, a 9. évfolyamra az általános tantervű képzésre és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezőknek 2011. január 22-én 10 órától kell megszervezni.

A pótló írásbeli vizsgát a 8 és 6 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a 9. évfolyamra az általános tantervű képzésre, valamint a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezőknek 2011. január 27-én, a kiemelkedő tehetséget kibontakoztató felkészítést nyújtó középiskolák 9. évfolyamára jelentkezőknek 2011. január 29-én tartják. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú és fajtájú központi írásbeli vizsgát.

A 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás írásbeli vizsgáit a magyar nyelvi és matematikai kompetenciákat mérő, központilag kiadott, egységes követelményeket tartalmazó feladatlapok alapján, országosan egységes eljárásrend szerint kell megszervezni. Mindhárom korcsoport számára (a 8, ill. a 6 évfolyamos gimnáziumi, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás általános és tehetséggondozó írásbeli vizsgájához) külön feladatlap és javítási útmutató készül.

A központi írásbeli vizsgához a feladatlapokat a vizsgák típusa és az évfolyamok szerint külön-külön megszervezett bizottságok készítik el. A magyar nyelvből és matematikából készített központi írásbeli feladatsorok elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat a képességeket és készségeket, amelyek az eredményes továbbtanuláshoz szükségesek a középfokú iskolában.

A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani. A tanulóknak a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – kell magukkal vinniük. A központi írásbeli vizsgán – körzőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszköz (pl. számológép) nem használható. A felvételi feladatlapokat tollal kell kitölteni.

hirdetés