Megállapodtak: távozik Budapestről a SUEZ

Jóváhagyta a Fővárosi Vízművek kisebbségi részvénycsomagjának visszavásárlásáról, valamint az 1997-ben kötött szindikátusi és menedzsmentszerződés megszüntetéséről szóló előzetes megállapodást a Fővárosi Közgyűlés szerdán.

hirdetés

Tarlós István főpolgármester indítványát 23 igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett fogadták el. A tartózkodók szocialista képviselők voltak.

A városvezető múlt hétfőn állapodott meg előzetesen Jean-Louis Chaussade-dal, a francia Suez Environnement S.A. vezérigazgatójával a vízművek visszavásárlásáról. Ennek értelmében három részletben, az aláírástól számított két éven belül vásárolná vissza a kisebbségi részvénycsomagot a főváros.

A befektetői részvények átruházásával, valamint a szerződés megszüntetésével kapcsolatos teljes tranzakciós érték nettó 15,1 milliárd forint. A részvényekért fizetendő vételár teljes összege 12,094 milliárd forint, amelyből a főváros az adásvételi megállapodás zárásakor 8,25 milliárd forintot fizet ki, míg az aláírást követő két éven belül 3,844 milliárd forint kifizetése lesz esedékes, két egyenlő részletben. A teljes árban benne van a társaság több mint 2,5 milliárd forintos adósságállománya is. A befektetők az első negyedévre csaknem 469 millió forint menedzsmentdíjra jogosultak március 31-ig, azonban április 1-je után már nem jár nekik díj.

A befektetők a tulajdonukban lévő részvények értéke 10 százalékának megfelelő kamatra jogosultak minden év december 31-ig, így év közbeni visszavásárlás esetén a vásárlás napjáig az éves kamat arányos része jár nekik. A megállapodás aláírása után a befektetőket nem illeti meg további osztalék az idei évben.

A főpolgármester korábban kiemelte azt is, hogy a befektető úgynevezett szavatossági nyilatkozatot tett, vagyis kijelentette, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítette.

A végleges megállapodás aláírásának május 8. a határideje.