Pályázati felhívás – intézményvezetői állás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Pécsi Közterület-felügyelet (Pécs, Rét u. 19.) intézményvezetői állásának betöltésére.

hirdetés

Pályázati feltételek:

 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • magyar állampolgárság,
 • összeférhetetlenség hiánya
 • egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és a Rendőrtiszti Főiskolán szerzett szakképesítés, vagy egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és közterület-felügyelői vizsga, vagy főiskolai szintű rendvédelmi felsőoktatásban szerzett szaknyomozó vagy szervező szakképzettség
 • legalább 5 év vezetői gyakorlat,
 • egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság a 78/1999. (XII. 29.) EüM-BM együttes rendelet alapján.

Ellátandó feladatok: A 2010. október 1-től megalapításra kerülő Pécsi Közterület-felügyelet intézményvezetői feladatainak ellátása, ennek keretében különösen a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben, továbbá a közterület használatának és igénybevételének szabályozásáról szóló 31/2008. (10. 15.) önkormányzati rendeletben, valamint egyéb vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátásának biztosítása.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) alapján. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet:

 • angol vagy német nyelv valamelyikének társalgási szintű ismerete,
 • rendészeti, közrendvédelmi, közterület-felügyelői munkakörben szerzett tapasztalat
 • jogi vagy közigazgatási szakvizsga.

Az állás betöltésének feltétele:

 • az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi XLII. törvényben meghatározottak alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése;
 • egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasságról igazolás benyújtása.

A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázathoz csatolandó:

 • fényképpel ellátott, szakmai tevékenységet részletesen bemutató önéletrajz,
 • a munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelések, a rendőrséggel, a polgárőrséggel történő együttműködésre vonatkozó javaslatok,
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • vezetői gyakorlat hitelt érdemlő módon történő igazolása,
 • pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésénél a Ktv. 9.§-a és 21.§-a szerinti összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése időpontjáig megszünteti,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevő személyek általi megismeréséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. július 10.

A pályázati eljárás, illetve a pályázatok elbírálása a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. §-ának előírásai szerint történik. Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban értesítést kap.

A pályázatok elbírálásának határideje: a közgyűlés 2010. szeptember 20-i ülése.

Az álláshely betöltésének várható időpontja: 2010. október 1.

A pályázat benyújtásnak helye: dr. Páva Zsolt polgármester, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Pécs, Széchenyi tér 1.

A borítékon kérjük feltüntetni: Pécsi Közterület-felügyelet intézményvezetői álláspályázat