Pályázati felhívás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában álló pécsi 338/8 hrsz-ú, természetben a Pécs, Lovarda utca melletti, 4230 nm nagyságú, közterület megnevezésű, összközműves ingatlan – amely a Pécsi Építési Szabályzat szerint a Vk-711865 (településközpont vegyes) zónába tartozik – értékesítésére nyílt pályázatot hirdet.

hirdetés


Az ingatlan minimális vételára: 196.000.000 Ft + 25% áfa.

A pályázónak részletes kiírás és dokumentáció áll rendelkezésére, amely az OTP Bank Nyrt. Pécsi Igazgatóságánál vezetett 11731001-15478706 számú költségvetési elszámolási számlájára fizetendő 20.000 Ft + 25% áfa összeg befizetésének igazolását követően vehető át az ajánlati felhívás megjelenését követően 2010. július 15. napján 11.00 óráig a Polgármesteri Hivatal Pécs, Széchenyi tér 1., II. emelet 219. szobában, illetve kérhető annak postai úton történő elküldése.
A dokumentáció megvásárlása az ajánlattétel feltétele.
Információ a 72/533-905-ös telefonon kérhető.
A pályázat benyújtásának helye és határideje: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1., II/217. 2010. július 15. napján 11.00 óra.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.