Pécs Holding: összegzés az elvégzett munkáról

Pécs Holding Zrt júliusi összegzése a közterületek rendezettsége érdekében végzett munkáról.

hirdetés

Köztisztasági tevékenység:

– A nyári időszakban, a rendezvény és turista szezon beköszöntével jelentősen megemeltük a köztisztasági munkákba bevont munkaerő létszámát a Városgondozási Kft-ben. Jelenleg több mint 200 fő, aki a közterületeken csak a hulladék összegyűjtésével, a hulladékgyűjtők ürítésével, a buszmegállók tisztán tartásával és a zöldhulladék összegyűjtésével foglalkozik. A tartósan munka nélkül lévők közül folyamatosan – jelenleg is – bővítjük a munkákba bevont létszámot.

– A létszámbővítéssel egyidejűleg – a szükségleteknek megfelelően – folyamatosan kontrolláljuk a közterületek állapotát. Nagyobb környezetterhelést észlelve a takarítási gyakoriságok növelésével, két műszak bevezetésével, illetve takarító gépek beállításával tesszük rendezettebbé a tereket, parkokat.

– A kezelésünkben lévő utakon 2010-ben, nem csak alkalomszerűen, hanem folyamatosan, ütemterv szerint végezzük a gépi takarítást. Emellett 6 gépjárművel – nemcsak most a III. fokozatú hőségriadó miatt, amikor kötelező –, jelentősen kiterjesztett felületen locsoljuk a kezelésünkben lévő utakat, tereket a lakosság komfortérzetének növeléséért.

– Az előző év azonos időszakában – május, június hónap – 741 m3 kommunális hulladékot takarítottunk össze a közterületekről, 2010-ben ez 1103 m3-re emelkedett. /30 %!/

– A város tisztán tartása során összegyűjtött zöldhulladék 2009. év május- júniusában 74. 140 kg volt, addig ez 2010. május –júniusában 296. 656 kg-ra emelkedett. /400%/

– Az összegyűjtésre került hulladék mennyiségéből jól érzékelhető, hogy milyen kihívásoknak kell megfelelnünk a városüzemeltetés során.

Parkerdő

– Ez év júniusától a pécsiek és főként a kertvárosiak által rendkívül kedvelt, különféle turisztikai berendezésekkel nagy számban ellátott Malom-völgy, valamint a ritka és veszélyeztetett természeti értékei miatt országos jelentőségű védettséget kapott (Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet) déli Mecsek oldal területén 2 főállású erdőgondnok és 7 fő tartósan munkanélküliek közül kiválasztott segéd erdőgondnok beállítására került sor annak érdekében, hogy erősítsük a gondozottságot és felügyeletet a parkerdő 900 ha-os területén is.

– A Malom-völgyi Parkerdőben a negyedik kaszálási körünk kezdődött meg, heti háromszori gyakorisággal gyűjtjük a hulladékot.

– A megrongálódott padok, hulladékgyűjtő edények, esőbeállók javítása, tanösvény-táblák pótlása folyamatos.

– A Malom-völgyi Parkerdőben légi és földi szúnyogritkítást végeztünk 3 alkalommal. Zöldterületi munkák: 2. 220. 000 m2 területen terveztünk ebben az évben ötszöri kaszálást. Július hónapban megkezdtük a harmadik körünket. A kezelésünkben lévő külterjes, – évi három alkalommal tervezett – úgynevezett parlag területek kaszálását, valamint a rekultivált bányaterületek kaszálási munkáit – közel 1. 000. 000. m2-en 1 alkalommal elvégeztük. Most a második kör
kaszálását kezdtük meg. Emellett a városi tulajdonban és kezelésben lévő területek kaszálási munkáit, valamint az útpadka kaszálásokat is folyamatosan végezzük. Virágos felületek fenntartása: közel 3. 500 m2 virágágyi felület (virágágyak, kőedények, egyéb kiemelt ágyak) fenntartási, ápolási munkáit /gyomtalanítás, öntözés, növényvédelmi
permetezés/ folyamatosan végezzük a városban. Május hónapban kb. 50. 000 db egynyári növény került kiültetésre. A virágágyi felületekből kb. 760 m2 –t tesznek ki a rózsaágyak, melyek üde színfoltokat adnak valamennyi városrészben.

Sövénynyírási munkák:

– A teljes város területén – közel 14 kilométer hosszan – a sövénynyírási munkák 1 alkalommal megtörténtek.

Cserjeállomány metszése, forgalomtechnikai metszések:

– Május-június hónapban 6500 m2 cserjefelület gyomlálási munkáit végeztük el és mintegy 3000 m2 cserjeállományi felületen történtek meg a vadalási munkák. Az EKF tereken közel 7.000 m2 cserjefelület gyomlálása történt meg és kb. 2600 m2- en a vadalási munkák is befejeződtek.

Illegális hulladék elszállítása

– Május-június hónapban a teljes város területéről 87, 5 m3 illegális hulladék került összegyűjtésre és elszállításra.

Faállomány fenntartása:

– Május-június hónapban 40 db száraz fa került kivágásra, valamint 30 db balesetveszélyes, a vihar által kidöntött fa kivágása illetve feldarabolása, elszállítása történt meg. Emellett 300 db fa koronaalakító, forgalomtechnikai valamint érintésvédelmi metszési munkáit végeztük el. A fák pótlását az őszi időszakra ütemeztük.

Szúnyogok ritkítása:

– Június végéig 3 alkalommal történt meg, alkalmanként 2000 ha területen, a légi és földi szúnyogirtás. Jelenleg a negyedik alkalom előkészítése folyik, ami az időjárási viszonyok függvényében a hét végén, jövő hét elején tervezett.

Kártevőirtás

– A május – június hónapban lehullott rendkívüli csapadékmennyiség megbolygatta a városi patkánypopulációt. Ezért a Tettye Forrásház Zrt-vel közösen preventív patkánygyérítési programot indítottunk el. Kertváros, Uránváros, a Budai városrész területén csatornaszemekben, illetve a felszínen folyamatosan végzi tevékenységét szakvállalkozónk. A közeljövőben, a Belvárosban is elindítjuk a munkát. A nagy volumenű munkálatok mellett, párhuzamosan folynak a gócirtási munkák is.

Növényvédelmi munkák:

– Pécs város növényvédelmi permetezési munkái közül a 900 db gesztenyefa aknázó-moly elleni permetezése, a platánfák csipkéspoloska valamint gnomónia elleni kezelése továbbá 4500 juhar és hársfa, a rózsaágyak, egynyáriak, dézsás növények szükség szerinti levéltetű elleni permetezése történt meg június 30-ig. A növényvédelmi permetezések mellett a kiemelt burkolatokon, illetve a fő közlekedési útvonalakon totális gyomirtásokat is végzett a megbízott szakvállalkozó.

Közterületek ellenőrzése

2010. júniusában 10 fő – korábban tartósan munkanélküli – közterület-ellenőr kezdte meg munkáját. Az eltelt időszakban 520 buszmegálló állapotfelmérését végezték el. Az állapotfelmérésből intézkedési feladatsort állítottunk össze. Elindítjuk a fedett buszmegállók pavilonjainak tisztítását, a busz-öblök burkolatainak javítását. Az öböljavítási munkák Kertvárosban / Sarolta utcai megálló/ megkezdődtek. A buszöblök útfelújítási munkáinál új – Densifaltos – technológiával kísérletezünk.

– A belvárosban munkájuk eredményét az illegális közterület-foglalások jelentős visszaszorulása, a belvárosi közterületek rendezettségének javulása jelzi. A hónap közepétől valamennyi városrészre kiterjesztik ellenőrzési tevékenységüket.