Százból kilencvenketten ajánlják a PTE-t

Az elmúlt napokban szakmai fórumokon mutatták be a pécsi egyetemen a Diplomás Pályakövető Rendszer 2011 tavaszi felmérésének eredményeit. Összesen 5313-an válaszoltak az online kérdőívekre. A végzettek 94% feletti, a jelenlegi hallgatók 92% feletti arányban ajánlanák a Pécsi Tudományegyetemet ismerőseiknek, barátaiknak.

hirdetés

A Pécsi Tudományegyetem 2010 tavaszán vezette be a Diplomás Pályakövető Rendszert (DPR), melynek megvalósításához uniós projekt nyújtott támogatást. Az idei év tavaszán is-mét online kérdőívekkel keresték meg a 2010-ben és 2008-ban abszolutóriummal végzett, továbbá a jelenlegi hallgatóikat.

1907 végzett és 3406 jelenlegi hallgató válaszolt az online kérdőívekre.

A pályakövetés legfrissebb eredményei szerint a diplomások 77%-a végzettségének megfelelő munkát talált. A végzettek 65%-a vehette át a diplomáját közvetlenül az abszolutórium megszerzését követően, a többiek esetében nagyrészt a nyelvvizsga hiányzott. Megtudtuk, hogy a válaszadók közel fele a dél-dunántúli régióban (25,2% Baranya megyében) helyezkedett el, és 15,6%-uk dolgozik Budapesten, míg 5,5% a külföldön dolgozók aránya.

A 2008-ban végzetteknek mintegy 40.000 Ft-tal magasabb a nettó átlagfizetésük (165.000 Ft), mint a 2010-ben végzetteké, de ez feltehetően azzal magyarázható, hogy ők legalább két évvel többet töltöttek el a munkaerőpiacon. Összhangban a tavalyi eredmé-nyekkel, a végzettek számára leginkább szükséges kompetenciák idén is az önállóság, a munkabírás, a kitartás, illetve a konfliktuskezelési készség.

A hallgatói felmérésben résztvevők 68,3%-a 25 évnél fiatalabb. Korábbi felsőfokú végzett-séggel a válaszadó diákok több mint egynegyede rendelkezik, és 60%-uk a PTE-n végezte előző tanulmányait is, míg 40,8%-uk dolgozik jelenleg. Érdekesség, hogy minden második válaszadó köztisztviselőként vagy közalkalmazottként szeretne elhelyezkedni. Úgy gondolják, hogy a megfelelő életszínvonalhoz, megélhetéshez havonta átlagosan nettó 256.300 Ft keresetre lenne szükségük.

Forrás: PTE