Szigorítaná az áramszolgáltatás kikapcsolását Lázár

Szigorítaná a Fidesz frakcióvezetője az áramkikapcsolásra vonatkozó hatályos szabályozást.

hirdetés

Lázár János a villamos energiáról szóló törvény módosítására tett javaslatában – amelyet kedden terjesztett a Ház elé – azt indítványozza, hogy a szolgáltató fizetési késedelem esetén se kezdeményezhesse a felhasználó kikapcsolását a villamosenergia-ellátásból.

Újdonság, hogy a villamosenergia-kereskedők az áramkikapcsolást fizetési késedelem esetén akkor kezdeményezhetnék, ha nem a rendszerhasználati díjakkal tartozik a lakossági fogyasztó. Emellett – ahogyan azt a jelenlegi szabályozás tartalmazza – továbbra is szükséges marad több más feltétel az áramkikapcsolás kezdeményezéséhez: így az, hogy a fogyasztó több mint 60 napja tartozzon, hogy a fizetési haladékról vagy részletfizetésről szóló egyeztetés eredménytelenül záruljon, valamint az, hogy legalább kétszer írásban értesítse a kereskedő a fogyasztót a tartozásról, a kikapcsolás lehetőségéről, és tájékoztassa a szociálisan rászoruló fogyasztókat megillető kedvezményekről, az előrefizetős mérő felszerelésének a lehetőségéről.

A törvény ma azt is kimondja, hogy ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági felhasználó fizetési kötelezettségének teljesítésével több mint 30 napot késik, a villamosenergia-kereskedő kezdeményezheti az elosztónál az áram kikapcsolását. A Fidesz frakcióvezetője – az előbbiekhez hasonlóan – ezt azzal egészítené ki, hogy a rendszerhasználati díjból származó fizetési kötelezettséget nem lehetne beleszámolni a tartozásba.

A törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lépne hatályba.

Lázár János javaslata indoklásában azt írja, hogy elsődleges célnak kell tekinteti az energiaellátás biztosítását mind a lakossági, mind a nem lakossági felhasználóknak. Törvénymódosításának szándéka ezért az – fejti ki -, hogy “a felmerülő átmeneti pénzügyi nehézségek esetén a hálózati elosztói engedélyes ne érvényesíthesse a rendszerhasználattal kapcsolatban a hálózati rendszerből való kikapcsolás lehetőségét”.