Megerősítené az önkormányzati adóiroda online kommunikációját és olyan, a pécsiekkel és a cégekkel együttműködő főosztály építését tűzte ki célul, amely maximálisan figyelembe veszi a városvezetés befektetésösztönzési törekvéseit. Dr. Gyarmati Máriával, a pécsi önkormányzat Polgármesteri Hivatala Önkormányzati Adóhatósági Főosztályának új vezetőjével készítettünk interjút.

hirdetés
Uránia Mozi

– Évekig élt Budapesten, milyen körülmények játszottak közre abban, hogy ismét Pécsett dolgozik?

– Itt születtem, itt jártam iskolába, az egyetemi éveimet is itt töltöttem és itt is kezdtem meg a munkám. Budapestre csak ezek után költöztem, egy komoly szakmai kihívást jelentő állás miatt. Pécsett él a családom, a rokonaim, a baráti társaságom. Rendszeresen hazautaztam, nem szakadtak meg ezek a kapcsolatok, és mindig is hazahúzott a szívem. Aztán nemrég el is érkezett a megfelelő alkalom: a tavaly megválasztott új városvezetés egy többfordulós meghallgatás eredményeképpen 2020. április 1-től nevezett ki a polgármesteri hivatal Önkormányzati Adóhatósági Főosztálya legnagyobb szakterületének, az Adóügyi Csoportnak az élére. A főosztályvezető, dr. Nagy Zoltán 2020. őszén nyugdíjba vonult, már a nyár derekától több fontos főosztályvezetői döntés meghozatalában részt vettem. Mindent összevetve ezek a körülmények alapozták meg a főosztályvezetői kinevezésemet. Röviden: pécsi vagyok, és most hazajöttem, több más pécsi szakemberhez hasonlóan.

– A pécsiek többsége évente néhány levél és sárga csekk erejéig találkozik az ön által vezetett főosztály munkájával. Megtenné, hogy most dióhéjban körülírja, miben áll az adóiroda, és élén az ön feladata?

– Tekintettel arra, hogy magának a főosztálynak a tevékenysége is igen összetett, így erre igen nehéz lenne egy rövid mondatban válaszolni. A főosztály felel a helyi adókból származó bevételek biztosításáért, melyek között kiemelt szerepet tölt be az építmény- és telekadó, a helyi iparűzési adó és az idegenforgalmi adó, illetve – mint az talán már ismert 2020 évvel bezárólag – a gépjárműadó bevétel. Hatósági munkánk során a Pécsett vállalkozói tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek és ingatlannal rendelkező természetes személyek (lényegében) teljes körével kapcsolatba kerülünk. Az évről-évre megküldött éves adóelőírások, az erről szóló értesítések mellett folyamatos munkát jelent az ingatlan adásvételekkel összefüggő határozathozatal, illetve tájékoztatás az adózók ingatlanokkal kapcsolatos adatbejelentési, iparűzési- és idegenforgalmi adóval kapcsolatos bevallási kötelezettségeiről. Kiemelt feladatunk a vállalkozások/egyéni vállalkozók által benyújtott helyi iparűzési adóbevallások feldolgozása, szükség esetén javítása, a helyi adókat érintő változásokkal kapcsolatos tájékoztatás. A változó jogszabályi környezetben való eligazodáshoz az ügyfélszolgálat igyekszik segítséget nyújtani az adózók részére, de ezen a területen még vannak további fejlődési lehetőségek. Főosztályunk munkájához tartozik a végrehajtási tevékenység is, valamint az adózással kapcsolatos törvényi rendelkezések alapján fizetési könnyítési, adómérséklési kérelmek elbírálása, adózói kérelmek alapján adóigazolások kiállítása, illetve az állami adóhatósággal való együttműködés. A főosztályon történő ügyintézés része az ügyfelektől beérkező beadványok/bevallások és a részükre megküldött elektronikus és papíralapú ügyiratok nyilvántartása, az ügyiratkezelés is. Az én munkám pedig ennek a szerteágazó tevékenységnek a megszervezése és irányítása.

– Milyen területeken dolgozott eddig és mik azok a tapasztalatok, amiket itt is tud most hasznosítani?

– A közgazdasági szakközépiskolai érettségit követően dolgoztam könyvelőként, majd könyvtárosként is, ahol a precizitás, alaposság mellett jó kommunikációs készségre is szükség volt. Jogi egyetemi tanulmányaim után rövid ideig ügyvédi irodában dolgoztam, majd az állami adóhatóság kötelékében tevékenykedtem közel 23 évig. Itt széleskörű adózási, számviteli, jogi ismeretekre és tapasztalatokra tettem szert, időközben közbeszerzési referensi, pályázatírói végzettséget, gazdasági büntetőjogi szakjogász másoddiplomát is szereztem és letettem a jogi szakvizsgámat. A Budapesten töltött éveknek nagyon sok tapasztalatot köszönhetek, ideértve a NAV vezetői döntések előkészítését és a minisztériumokkal való kapcsolattartást, közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítását, törvénytervezetek véleményezését is.

– Milyen elképzelésekkel vág bele az itteni munkájába?

– Tisztán kell látni, hogy vannak a hatósági szerepkörből adódó feladatok és természetesen az adózók részéről megfogalmazott elvárások. A hatósági szerep és az önkormányzatiság lényegét jelentő együttműködés, az ehhez kapcsolódó adózói elvárások egyensúlyát szeretném megteremteni. Véleményem szerint az önkormányzati adóhatóság eredményességének záloga a szakmaiság. Annak a tudásnak a hasznosítása, amely a hivatalon belül most is megvan, de nem feltétlenül érezhető a lakosság körében. Szakmaiság alatt értem azt a képességet is, hogy értő figyelemmel forduljunk a lakossági megkeresések, probléma-felvetések irányába. Az én elképzelésem szerint a szakmaiság fejlesztésében a továbbképzés, a tudásszint növelése is szerepet kap. Ehhez elengedhetetlen az adózókkal, a képviseletüket ellátó pénzügyi és jogi területen működő szakemberekkel történő megfelelő kapcsolat és az igényeikhez igazodó együttműködési platformok kialakítása.

– Egy adóiroda munkáját meglehetősen kötik a jogszabályok, mire van szükség ennek a társadalmasításához?

– Ehhez véleményem szerint rendszerszemlélet, szakmai fejlődés, empátia, a hivatalon belüli kommunikáció fejlesztése, valamint az ügyfelek támogatása, felvilágosítása szükséges. Az adóhatósági feladatok jogszabályokon alapulnak. Emellett a kötöttség mellett is fontos hangsúlyt fektetni a feladatok kivitelezésére. Az a fejlődési irány, amit én szeretnék Pécsett megvalósítani, az érintettek szélesebb körével – az adózókkal, könyvelőkkel, szakmai szervezetekkel, ügyvédekkel, kamarákkal – történő együttműködésben jönne létre, a visszajelzések tapasztalatait is beépítve a hivatali munkába.

– A konkrét szakmai terveiről is mondana néhány mondatot?

– Kiemelt cél az ügyfelek igényeihez igazodó tájékoztatási felületek kialakítása. Nem csak a járványhelyzet miatt, de azért is, mert ez a kor elvárása. Az online kommunikáció megerősítésén, az informatívabb tájékoztatás megvalósításán fogok dolgozni. Az ügyintézés szerves része lesz a call-center átalakítása és fejlesztése, valamint tematikus tájékoztatás az ügyfelek felé. A polgármesteri hivatalon belül mi bonyolítjuk messze a legnagyobb ügyiratforgalmat, ezért fontos, hogy megfelelő tájékoztatást biztosítsunk elősegítve a további hiánypótlást nem igénylő beadványok, bevallások, adatbejelentések benyújtását. Szeretném, ha a főosztály bekapcsolódna a kamara által szervezett évenkénti jogszabályváltozásokkal kapcsolatos tájékoztatásba is. Az elképzeléseim között szerepel – igény esetén – az ügyfélképviseletet ellátó könyvelők/könyvelőirodák számára konzultációs lehetőség biztosítása, mentorálási feladatok ellátása az adózásban kevésbé jártas ügyfelek számára. Mindezek mellett, bár a főosztály működését alapjaiban határozza meg a jogszabályi környezet, ezek keretein belül minden meg fogok tenni, hogy a munkánk összhangban legyen a városvezetés befektetésösztönzést célzó elképzeléseivel.

Hirdetés