Impresszum és szerzői jogok

PécsMa.hu

Szerkesztőség:

7621 Pécs, Király utca 27.
e-mail: info@pecsma.hu

Hirdetésfelvétel: hirdetes@pecsma.hu

Ügyvezető igazgató:
Póré László
Főszerkesztő:
Nimmerfroh Ferenc
Főszerkesztő-helyettes:
Pernecker Dávid
Munkatársak:

Madarász Eszter (olvasószerkesztő)

Matoricz Tekla (szerkesztő-újságíró)

Szakács Miklós (szerkesztő-újságíró)

Fotóriporter:
Müller Andrea


Szemlelogo_OBSERVER


Szerzői jogok

A PécsMa.hu honlapon (továbbiakban: lap) található tartalom a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. (továbbiakban: kiadó) szellemi tulajdona. Kivételt képeznek ez alól azok az anyagok (fotók, videók, stb.), ahol a címben vagy a szövegben egyéb utalás található a szerző kilétére.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A kiadó követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A laptól értesüléseket átvenni csak a PécsMa.hu-ra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, ill. a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A Pécsi Kommunikációs Központ Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.