Hirdetés

Negyvenegy napirendi pont szerepel a pécsi közgyűlés mai ülésének programjában. Szövegesen, élőben közvetítjük a fontosabb, érdekesebb történéseket. A Pécs Tv közvetítése ITT nézhető.

Érdekesebb témák:

 • „Profiltisztítás” miatt a Pécsi Kulturális Központtól átkerül a NEVKO uszodája a PSN Zrt. kezelésébe.
 • A közgyűlés a Nevelők Háza Egyesületet bízná meg a civil koordinátori feladatok elvégzésével.
 • Az önkormányzat infrastrukturális fejlesztéssel segítené a HARMAN új termelőüzemének kialakítását Üszögpusztánál. Az üzem a volt Alexandra logisztikai központ helyén jönne létre.
 • Támogatási pályázatot ír ki a város a PVH, a ZSÖK és az önkormányzat azon bérlői részére, akiket kiemelten sújtanak az elszabadult energiaárak. Hogy ne kelljen emelni a megemelkedett energiaárak miatt a vásárcsarnok bérlőinek díjait, a közgyűlés kompenzálná a fenntartó PVH Zrt-t.
 • A Hungast kérésére majdnem tíz százalékkal emelkednek a menzadíjak, de ezt az önkormányzat átvállalja.
 • 1200 méter hosszú, rekortán borítású futópályát létesítene részben pályázati pénzből, részben önerőből a PSN Zrt. a Málomi úti kutyafuttató körül.
 • Pályázatot írna ki az önkormányzat közösségi elektromos rollerek közterületi üzemeltetésére.

9.20: Péterffy Attila megnyitja a közgyűlést.

Többen is nehezményezik, hogy több napirendi pont is pótlólagosan került be a napirendi sorba. Dr. Csizmadia Péter, a Fidesz frakcióvezetője azt kéri, hogy napolják el a vállalkozóknak kiírandó támogatási pályázatról szóló előterjesztést, mivel azt tegnap este kapták meg a képviselők. Az indítványt nem támogatta a közgyűlés.

9.38:  A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Péterffy Attila: több ponton módosítják a rendeletet, új díjtételek is bekerülnek.

Péterffy Attila, mellette Ruzsa Csaba

Ruzsa Csaba alpolgármester: a helyi vendéglátóipari vállalkozások kérték, hogy a vendéglátóipari egységeknek lehetősége legyen arra, hogy az előkertekre (teraszokra) vonatkozó közterület-használati megállapodásokat akár csak 1 hétre is meg tudják kötni az idegenforgalmi szempontból kevésbé jelentős időszakban (október 1-től április 30-ig).

A rendelet melléklete sorolja fel a fokozottan kiemelt és a kiemelt közterületeket. A módosítással a fokozottan kiemelt közterületek közül kikerül a Dóm tér, mivel az ingatlan egyházi tulajdon, helyette bekerült a Sétatér. A kiemelt területek közé bekerül a Centrum parkoló, tekintettel arra, hogy az Árkád miatt itt jelentősen megnövekedett a forgalom mértéke és jelentősége. A terek felújítására figyelemmel ugyancsak kiemelt közterületté válik az Uránbányász tér, valamint a Nagy Imre út (Csontváry sétány).

Kővári János (ÖPE-KDNP): nem tartja helyesnek, hogy az elektromos autós töltőhelyek telepítéséért pénzt kér a város, szerinte ez nem helyes gondolkodás most, amikor végre elkezdtek terjedni ezek a járművek. Csökkentsék az összeget, amit aztán évente esetleg lehet emelni.

Ruzsa Csaba: Ha valahol telepítenek egy töltőt, az elfoglal egy parkolót, amit máshol pótolni kell, ezért írják elő ezt a díjat.

Kővári János: akkor ezt írják bele a rendelet szövegébe. Szerinte nem a parkolókba fognak ilyet kialakítani.

Kővári János

Ruzsa Csaba: De igen, parkolókba fogják ezeket telepíteni.

Kóbor József: nem attól leszünk zöldek, hogy mindenki lecseréli a benzines autóját elektromosra. Reális elvárás, hogy a töltők telepítői fizessenek.

Kővári János: nem a Biokom által üzemeltetett parkolókról beszél, hanem a magánkézben lévő parkolókról.

Sík László Lajos (MSZP- Pécs Jövője): nyilvánvalóan burkolt közterületekről beszélünk.

Ruzsa Csaba: ez egy keretszabályozás lenne, a részletszabályok később jöhetnek.

Megszavazták a rendelet módosítását.

10.00A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Nyőgéri Lajos alpolgármester felsorolja a módosításokat, többek között azt, hogy a jelenlegi szabályozás értelmében a népkonyhai szolgáltatást csak hajléktalan személyek vehetik igénybe, a módosítás által a népkonyhát azon szociálisan rászorult személyek is igénybe vehetnék, akik más szociális étkezési formát nem vesznek igénybe.

Nyőgéri Lajos

Megszavazták az előterjesztést.

10.04: A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás által fenntartott intézményekben biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet módosítása

Újra nekifutnak a rendeletmódosításnak, ami a múlt havi közgyűlésen a fideszes ellenszavazatok miatt nem sikerült. A lényeg: a költségek emelkedése miatt emelkednének a bölcsődei és egyéb térítési díjak a társulás által fenntartott községi és pécsi intézményekben.

Dr. Csizmadia Péter (Fidesz): „A kialakult nemzetközi helyzet” miatt nem támogatják a pécsi családok terheinek növelését, a községi emelésekről pedig döntsenek a községi önkormányzatok. A „szankciós infláció” szókapcsolatot is használta a fideszes propagandát eminens módon felmondó politikus.

Csizmadia Péter

Nyőgéri Lajos alpolgármester: 2018 óta Pécs nem emelt térítési díjakat, ami nem egészséges folyamat. Az agglomerációs társulást alkotó önkormányzatok tudatos, átgondolt és felelősségteljes döntést hoztak, amire a közgyűlés, úgy tűnik, nem képes. 2018-ban nem okozott problémát a fideszes városvezetésnek díjakat emelni. A díjak emelésére azért is van szükség, hogy minél többen tudjanak ilyen szolgáltatásokat igénybe venni, hatalmas az igény erre.

Fürj Csaba (Jobbik – Pécs Jövője) Csizmadiának: nincs olyan, hogy szankciós infláció, a Fidesz-kormány miatt vannak nehéz helyzetben a családok.

Barkóczi Csaba (Fidesz): 2020-ban is volt díjemelés. Akkor lehet tárgyalni a díjemelésekről, ha nem lesznek egyéb fölösleges kiadások a városházán. A szokásos haverikörözés, bodnárimrézés következik.

Nyőgéri Lajos: Éppen a Fidesz időszakában támogatták a haverokat, talán ezért nem merték emelni 2012 óta térítési díjakat a pécsi intézményekben. A mostani javaslat szakmai alapú.

Barkóczi Csaba: azért nem emeltek korábban díjakat, mert volt arra forrás, hogy támogassák a családokat.

Ruzsa Csaba: a 8,5 milliárdos állami hitelt mégis fel kellett vennie a Fidesznek, amit azóta is fizetni kell.

Barkóczi Csaba: ha Önök nem jó állapotban kapták volna meg a várost, nem tudtak volna a haveroknak pénzeket adni.

Ruzsa Csaba: 2019-ig minden évben hiányt termelt a város, 2020 óta nem termel hiányt az önkormányzat. Üres fecsegésnek tartja Barkóczi szavait, azt kéri, tájékozódjon.

(Ezt a vitát minden egyes közgyűlésen lefolytatják a képviselők.)

Dr. Csizmadia Péter (Fidesz) Ruzsának: tartózkodjon a pökhendi stílustól. Önt senki sem választotta meg. Az önök öröksége 16 milliárd forint adósság, 25 évre adósították el a várost.

Péterffy Attila: köszöni Csizmadiának a kioktató szavakat. Ruzsa nem volt tiszteletlen, nincs baja a szavaival.

Csaba István (MSZP – Pécs Jövője): azt kéri a fideszesektől, hogy ne hazudozzanak. Ők nem lopják el az adófizetői forintokat, azért vannak jobb helyzetben, mint a fideszesek. Jövő évben fogják visszafizetni a Páváék által felvett állami hitelt.

Csaba István

Ruzsa Csaba a hitelekről szólva megemlíti a Tiborcz-hitelt és a Volvo-hitelt, azaz a „közvilágítás-korszerűsítésre” és a korrupciós buszbeszerzésre felvett hitelt.

Kővári János (ÖPE): térjenek vissza a napirendhez, mondja, aztán nem tér vissza a napirendhez, és arról beszél, kinek milyen szerepe volt „a város eladósításában” (reptér, expo center, stb.). Mantrázással vádolja a városvezetést, aztán mantrázza, amit mantrázni szokott.

Ruzsa Csaba: arcpirító hazugságokat beszél Kővári.

Pfeffer József, az agglomerációs társulás amúgy fideszes elnöke, Bogád polgármestere kap szót: értetlenkedik, miért ment el a vita ilyen irányba. Ez az előterjesztés társulási intézmények díjairól szól, a társulási ülésen egyhangú döntés született. Az a szülő, aki a gyereke elhelyezésével vissza tud térni a munkaerőpiacra, akár pályázni is tud a térítési díj kifizetésére, ha nem tudja kifizetni azt. A szolgáltatás bővítéséhez van szükség a díjak meghatározására, emelésére, azt kéri, technikai módosításként kezeljék ezt.

Kővári János: egyetért a Fidesz álláspontjával, hogy Pécs ki tudná gazdálkodni a díjemelést, de ők elfogadják az indítványt.

Csizmadia módosító indítványát elutasította, a rendeletmódosítást elfogadta a közgyűlés.

11.30A dr. Petrov Anatolij Uszoda, illetve a Pécsi Kulturális Központ sportpályáival kapcsolatos döntések meghozatala

Zag Gábor alpolgármester: Profiltisztítás miatt a Pécsi Kulturális Központtól átkerül a NEVKO uszodája a PSN Zrt. kezelésébe. Nemcsak az ingatlan üzemeltetését, hanem az ott dolgozókat is átveszi az önkormányzat sportcége.

Az előterjesztést és a határozati javaslatot megszavazták.

11.40Civil koordinátori feladatok ellátására kiírt pályázat lezárása

dr. Kunszt Márta (DK – Pécs Jövője, civil tanácsnok): A közgyűlés a Nevelők Háza Egyesületet bízná meg a civil koordinátori feladatok elvégzésével.

Megszavazta a közgyűlés az előterjesztést.

11.45HARMAN termelőüzem létesítésévél kapcsolatos döntések

Ruzsa Csaba alpolgármester: Az önkormányzat infrastrukturális fejlesztéssel segítené a HARMAN új termelőüzemének kialakítását Üszögpusztánál. Az üzem a volt Alexandra logisztikai központ helyén jönne létre. A jelenlegi Szilva utcai telephelyén a további bővítés már nem megoldható a bővülő autóipari és akusztikai üzletágak részére, külföldi telephelyeket is vizsgáltak, de sikerült megegyezni velük, és Pécsett képzelik el az új üzem megvalósítását is. A jövőben 300 millió forint értékben vennének területeket a PVH-tól. A telephelyen 360 fő foglalkoztatását tervezik a Szilva utcai üzem részleges átköltözésével.

Kéréseik:

 • az Üszögi-kiserdő utcát, amely jelenleg csak az L&D Kft. behajtójáig van kiépítve, az önkormányzat hosszabbítsa meg;
 • alakítson ki a város 150 parkolót;
 • a buszközlekedés az üzem műszakrendjéhez igazodva bővüljön;
 • és alakítson ki a város buszmegállót is.

Dr. Schmuck Roland (MSZP – Pécs Jövője): látszik, hogy a gazdaságfejlesztési főosztály végzi a munkáját, sikerült itt tartani a cégnek ezt a beruházását. Megemlíti a Seirent, és más cégeket is, 11 kkv-t, amelyek a déli ipari parkba telepedtek be. Az iparűzási adó növekmény tette lehetővé, hogy csökkenteni tudták az ingatlanadót.

Dr. Csizmadia Péter (Fidesz): Ez egy örömteli hír. Könnyebb megtartani egy régi befektetőt, mint újat idehozni. A több milliárdos állami támogatás és a HIPA tevékenysége nélkül nem jött volna a Seiren.

Megszavazták az előterjesztést és a határozati javaslatot.

11.55Támogatási pályázat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt., valamint a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. bérlői részére és bérlői kedvezmények

Támogatási pályázatot ír ki a város a PVH, a ZSÖK és az önkormányzat azon bérlői részére, akiket kiemelten sújtanak az elszabadult energiaárak. Hogy ne kelljen emelni a megemelkedett energiaárak miatt a vásárcsarnok bérlőinek díjait, a közgyűlés kompenzálná a fenntartó PVH Zrt-t.

Ruzsa Csaba alpolgármester:  A 104 pontot tartalmazó energia-megtakarítási intézkedések egyike volt a kisvállalkozások helyzetének felmérése és egyedi támogatási rendszer kidolgozása. A felmérés több mint 500 helyi vállalkozást érintett, és több mint 390 válasz érkezett be, ami komoly érdeklődést mutatott a cégek részéről. 

A Gazdaságfejlesztési Főosztály javaslata a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. és a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. felmérése alapján az, hogy az Önkormányzat nyújtson támogatást a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. és Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. vendéglátással foglalkozó bérlői számára, amely támogatás mértékének az energiadíjakhoz célszerű viszonyulnia, és összege a téli fűtési időszak adatai alapján mintegy 3 havi bérleti díjnak megfelelő mértékű legyen egy vállalkozó esetében. Ez a fűtési szezon idejének több mint fele tekintetében nyújt érdemi támogatást a helyi cégek esetében.

A fentiek alapján pályázatot írnak ki. Pályázó az a helyi vendéglátó vállalkozás lehet, amely

– az Önkormányzattal, a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.-vel vagy a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-vel legalább 180 napja bérleti jogviszonyban áll, és

– vállalja, hogy benyújtáskori alkalmazotti létszámát legalább 2023. december 31-ig fenntartja (figyelembe kell venni a bírálat során a 2022. évi átlagos alkalmazotti létszámát is), és

– vállalkozása működik, nyitva tart ugyanezen időszak alatt, és

– vállalja, hogy a bérbeadóval egyeztetve energiahatékonysági tervet készít a fogyasztás hatékonyságának növelése érdekében.

A vásárcsarnok esetében a városi költségvetésből támogatják a PVH-t, hogy ne kelljen megemelni az árusok bérleti díjait.

Bognár Szilvia (Tiszta Kezek): korábban azt mondták, a korábbi évekhez képest milyen jól működik a PVH. Nem tiszte, de meg kell védenie a cég korábbi vezetését. Akkor még holdingként működött a cég, mostanra lecsupaszították a portfoliót.

Dr. Csizmadia Péter (Fidesz): Most előterjesztették azt, amiről tavaly szeptemberben azt állították, hogy maga a populizmus. Akkor ő hasonló javaslatot tett a helyi vállalkozások védelme érdekében. Mi változott azóta? Lehet, hogy sok vállalkozás számára már késő a segítség. Arra utal, hogy csak azért szavazták le annak idején a javaslatát, mert fideszes. Sajnálja, hogy csak a vendéglátó szektorra korlátozzák ezt a pályázatot. Ettől még támogatják az előterjesztést.

Péterffy Attila: azért mosolygott, mert látszott Csizmadia arcán, hogy még ő sem hiszi el, amit mond.

Ruzsa Csaba alpolgármester: a fideszesek bérleti díj kedvezményről, a városvezetés pedig támogatási pályázatról beszél, a kettő közti különbség az a három hónapnyi munka, felmérés, amit a gazdaságfejlesztési főosztály elvégzett. A cél, hogy tényleg azoknak adjanak támogatást, akik rászorulnak. Tavaly ősszel még nem lehetett tudni, hogy mekkora plusz költséget jelent a helyi vállalkozásoknak az energiaár-robbanás. Az éttermek esetében például sokkal nagyobb forgalom-visszaesésre számított mindenki ősszel, mint ami végül megtörtént.

Kővári János (ÖPE-KDNP): ha a PVH tényleg olyan jól működik, neki kellett volna energiakorszerűsítési beruházásokat elvégeznie az üzletekben. Fél évet csúszott ez a pályázat, most sok vállalkozásnak be kell fejeznie a tevékenységüket.

Ruzsa Csaba: december 31-éig éltek a régi energiaszerződések, a cégek azt jelezték, jó nekik a tavaszi pályázati kiírás, amikor már látják, hogyan alakult a téli fogyasztásuk. Kővári energetikai beruházásokról beszél, pedig a vendéglátóipari vállalkozásoknál a konyhatechnológia viszi el az energiaköltségek nagy részét, annak a korszerűsítése pedig nem a PVH feladata.

Kővári János: Humbugnak tűnnek Ruzsa érvei. Azt lehetett tudni, hogy januártól megemelkednek ezeknek a cégeknek az energiaköltségei, ezért kellett volna időben kiírni a pályázatot.

Bognár Szilvia (Tiszta Kezek): jól látja-e, hogy a városi költségvetést terheli majd ez a pályázati keret?

Ruzsa Csaba: a város támogatási pályázatot ír ki, hogy a PVH ad-e kedvezményt, azt nem kell közgyűlés elé hozni, a covid alatt például több százmilliós kedvezményt adott a bérlőinek.

Az előterjesztést és a határozati javaslatot is megszavazta a közgyűlés.

12.35: Települési Klímavédelmi Stratégia kommunikációs tervének elfogadása

Bognár Szilvia (Tiszta Kezek): kommunikáljanak erről a témáról a Pécsi Hírekben, akkor legalább lesz benne valami értelmes dolog.

Kóbor József (LMP, zöldbiztos): az önkormányzat különböző egységeinek szorosan együtt kell működnie a terv végrehajtása érdekében.

Kóbor József

Kővári János (ÖPE-KDNP): az összeg, amiről szó van, komolytalanná teszi az egészet, 1,7 millió forintból „talán egy kiállítást lehet megszervezni”. Szerinte ez porhintés, bábozás. Szerinte is a Pécsi Hírekben és az önkormányzat egyéb felületein kéne erről kommunikálni. Nem politikai célra kellene használni a Pécsi Híreket, hanem szemléletformálásra.

Ruzsa Csaba: minimumköltségről beszél az előterjesztés, a ráfordításokat később bővíteni fogják, a megnyíló uniós forrásokra szeretnének pályázni, akár 20-22 milliót is fordítanának ilyen célra.

Berényi Zoltán (ÖPE-KDNP): A tervet a Pécsi Kommunikációs Központ készítette, de egy másik céget bíznának meg a feladattal. Miért?

Ruzsa Csaba alpolgármester: nálunk nem lehet tudni, ki fogja nyerni ezt a pályázatot, lehet, hogy ez önnek furcsa.

Megszavazták az előterjesztést és a határozati javaslatot.

14.35: Interpellációk következnek, csak Berényi Zoltán interpellál, négyszer.

Berényi Zoltán (ÖPE-KDNP):

 • A vasasi, osztatlan közös tulajdonú bányászlakásoknál nem tudják érvényesíteni az építményadó-csökkentést. Mit lehet tenni?

Péterffy Attila válasza: Az osztatlan közös tulajdon esetén már eleve előnyben részesülnek az ilyen ingatlanban élők, ehhez nem nyúltak.

Berényi elfogadta a választ.

 • A március eleji, a hirdi kenderfonóban tartott polgármesteri fórumon egy helyi lakos felvetette, miért nem végzik el ezt a beruházást saját forrásból. Van-e erre lehetőség?

Péterffy Attila válasza: A pécsi költségvetésben nincs pénz erre a célra, például azért nincs, mert idén is vissza kell fizetni 1,75 milliárdot az államnak a fideszes időszakban felvett gigahitel miatt. Még mindig van TOP-os forrás a beruházásra, ha a kormány úgy döntene, meg tudnák azt valósítani, de az a döntés született, hogy ezt a projektet nem támogatják. A remélhetőleg rövidesen megnyíló TOP Pluszos források jelenthetnek megoldást az amúgy teljesen előkészített terv megvalósítására.

Berényi nem fogadta el a választ.

A közgyűlés elfogadta a választ.

 • A hirdi, Harangláb utcai részönkormányzati iroda takarítási költségeit miért nem fizeti az önkormányzat?

Péterffy Attila válasza: A közüzemi díjakat és a gondnoki díjat a város állja, a takarítási költségeket az üzemeltetőnek kellene kigazdálkodnia.

Berényi nem fogadta el a választ.

A közgyűlés elfogadta a választ.

 • A volt Áper helyén ipari parkot létesítene az önkormányzat. Milyen konkrét lépések történtek? Igaz-e az, hogy a terület tulajdonosa ezt a tervet nem támogatja. 

Péterffy Attila válasza: decemberben döntött arról a közgyűlés, hogy a tulajdonostól nettó 1 milliárd forintért megvásárolja. Az adásvételi szerződést megkötötték. Ügyvédi letétbe helyezte a város a vételárat, ez akkor fizethető ki, ha a tulajdonos megfizeti az adósságait. A 23,6 hektáros terület ezt követően kerül a városhoz. Ezen az ingatlanon valóban ipari parkot szeretnének létrehozni, ami az egész keleti városrészre jó hatással lehet.

Berényi Zoltán elfogadta a választ.

Kérdések következnek

Hári József (Fidesz): Március 15-én nem lett fellobogózva a város, a tévétorony sem kapott díszkivilágítást, és miért koszorúztak mások koszorújával Ön és a frakciótársai.

Péterffy Attila válasza: Úgy volt fellobogózva a város, mint korábban bármelyik évben, például a Fidesz időszakában. Ha a koszorúzás közben valaki hibázott, azt sajnálja.

Hári József: Török Ottó pécsi sportfejlesztésekért felelős megbízott negyedéves beszámolója alapján úgy gondolja, hogy az egész egy nagy hablaty. Szerinte Török semmit nem csinált eddig. Meddig kívánják finanszírozni egy látszattevékenységet folytató budapesti MSZP-s polgármesterjelölt ámokfutását, vetítését?

Péterffy Attila válasza: a biztost a munkája után fizetik, ennek a ciklusnak a végéig biztosan.

Berényi Zoltán (ÖPE-KDNP): Muszáj megemelni a civil szervezetek támogatását. Közel húsz civil szervezet nem kapott támogatást, akik kisebb-nagyobb programokra, működési költségre kértek 100-200 ezer forintot. Mit tudnak nekik ajánlani?

Péterffy Attila válasza: A szokásos 10 millió civil keretre plusz 40 milliót tettek hozzá. Ebből a működést és a megemelkedett rezsiárakat lehet finanszírozni. Március végéig várják a szervezetek pályázatait. Nem hagyják bajban a civil szervezeteket.

Berényi Zoltán: Szerinte nem kapott választ. Azokról beszélt, akik nem kaptak támogatást.

Péterffy Attila: A számok a következők: 44 civil szervezet pályázott a fesztiválkeretre, 45 milliót igényeltek, 22 szervezetnek osztottak ki 10 millió forintot. Később megpróbálnak majd ráemelni 10 milliót erre a keretre, de ez sok mindentől függ.

Kővári János (ÖPE-KDNP): A leköszönt fejlesztési biztos, Nemes Balázs 2019-től 20 millió forintot kapott az önkormányzattól. Mit csinált ezért a pénzért Nemes?

Péterffy Attila: Azt várták tőle, hogy pécsi informatikai cégek működését harmonizálja, meg is valósult az IT Hub a Király utcában. Közbejött a covid, de ez egyértelmű eredmény. A másik feladata volt a pécsi diákság bevonása a pécsi közéletbe, ezt a feladatot elvégezte, fel is állt a diákönkormányzat, amiben komoly része volt. Nemes Balázs a doktori disszertációjára szeretne koncentrálni, ezért távozott ebből a pozícióból.

Kővári János: Körülbelül 50 milliót fizetett ki a város Török Ottó sportügyi biztosnak, számos projektet említett annak idején Török, amelyekből egyik sem valósult meg. Török Puch László volt MSZP-pénztárnok üzlettársa, önök itt bújtatott pártfinanszírozást folytatnak, így fizetik vissza a kampántámogatást. Még meddig finanszírozzák az MSZP kampányát?

Péterffy Attila: Nem finanszírozzák az MSZP kampányát.

Kővári János: Igaz-e az, hogy Puch László fizette Péterffy kampányát?

Péterffy Attila: Sületlenség, nem igaz.

Kővári János: Ki finanszírozza azt a Facebook-kampányt, amit Péterffy folytat. Ki az ön kenyéradó gazdája?

Péterffy Attila: A 140 ezer pécsi a kenyéradó gazdám. Maga finanszírozza a Facebook-hirdetéseit, mert van pénze, ez az eredménye annak, ha valaki dolgozik. Próbálja meg Kővári, és tudna függetlenedni a politikai pártoktól.

Kővári János: A tettyei kutyafuttató körül vágják a fát, van-e ehhez köze Péterffynek?

Péterffy Attila: Fogalma sincs, miről beszél Kővári. Utánanéz, mi történik ott és 15 napon belül válaszol.

Hencsei Zsolt (Tiszta Kezek) nem kapott választ információkat kérése ellenére egy önkormányzati cégtől.

Péterffy Attila: Utánanéz annak, mik a tények és 15 napon belül választ ad.

Folytatódik a vita az előterjesztésekről.

15.48: Fedezet biztosítása a „Nagy Jenő utcai Óvoda energetikai korszerűsítése” tárgyú vállalkozási szerződés módosításához.

Pótmunkákat kell elvégezni a projekt során, az EIB-hitelkeretből finanszíroznák mindezt, 18 millió forintról van szó.

Barkóczi Csaba (Fidesz): Eladósítják a várost, fizessék inkább Nemes megspórolt fizetéséből és Török Ottó sportbiztos fizetéséből, aki amúgy óbudai MSZP-s polgármester-jelölt.

Barkóczi Csaba

Ruzsa Csaba alpolgármester: Barkóczi a fideszes ciklusban az egyik alpolgármester asszisztense volt, több milliárd forintot vett fel az EIB hitelkeretből akkor a város óvoda- és bölcsődefejlesztésekre, akkor ezzel nem volt baja Barkóczinak. Önnek az álláspontját az üléspontja határozza meg, köpönyegforgatónak nevezi Barkóczit.

Barkóczi Csaba: arra utal, hogy Ruzsa alkoholizált az ülés előtt, azért beszél zagyvaságokat.

Arról folyik a vita, hogy Török Ottó hivatalos polgármester-jelölt-e vagy sem.

Péterffy Attila: A Nagy Jenő utcai óvodával esetleg foglalkoznának-e?

Barkóczi módosítóját elutasította, az előterjesztést megszavazta a közgyűlés.

16.10A Magyarürögi vízfolyás rendezése tárgyú projekt vállalkozási szerződés megszüntetése

Ruzsa Csaba: egy korábbi közgyűlésen több képviselő is jelezte, eljönne a 14,5 millióval kártalanítandó vállalkozóval való egyeztetésre, de egyikük sem jött el.

Csúcs Zoltán, a PVF Zrt. vezérigazgatója részletesen beszámolt a vállalkozóval való egyeztetésről.

Bognár Szilvia: Covid-fertőzés miatt nem tudott elmenni az egyeztetésre. Legközelebb ne munkaidőben szervezzék az ilyen egyeztetéseket. Komoly aggályai vannak annak kapcsán, hogy ennek a pénznek a kifizetése valóban jogszerű-e.

Péterffy Attila: Itt vannak a szakértők, fel lehet nekik tenni a kérdéseket.

Hencsei Zsolt: Történt-e munkaterület-átadás, és azt átvette-e a vállalkozó?

Csúcs Zoltán: benne van az előterjesztésben, hogy nem történt, de a szerződés hatályba lépett.

Kővári János: a legnagyobb gond az volt, hogy csak azt követően kérdezték meg az ott lakókat, hogy a közbeszerzést kiírták. Mire olyan büszke polgármester úr?

Péterffy Attila: Arra, hogy professzionális módon végezzük a munkánkat önökkel és önnel szemben. A fideszes időszakban a lakókat senki nem kérdezte meg ezzel a projekttel kapcsolatban. Amikor átvettük a projektet, abban bíztunk, hogy elvégezte a dolgát az előző városvezetés. Ha végezték volna a dolgukat, akkor most nem lennénk ebben a pácban.

Kővári János: nem érzi érintettnek magát, mert 2014 és 2019 között nem volt döntéshelyzetben. (Érdekes, máskor rendre arra hivatkozik, hogy az elmúlt években mindenhez is köze volt.)

Csizmadia Péter (Fidesz): nem vis maior miatt áll el az önkormányzat a szerződéstől, hanem egy politikai döntés született. A városvezetés meggondolta magát, amivel 14,5 milliós kárt okoznak az önkormányzatnak. Ennek kell, hogy legyen felelőse. Ez felvethet büntetőjogi felelősséget is.

Péterffy Attila: Ez az önök által elkövetett hiba korrekciója. Meghallgatjuk a pécsi polgárokat. Meg fogjuk találni a végső felelőst, aki az önök tájékán csücsül.

Csizmadia Péter: Önök írták ki és zárták le a közbeszerzést.

Ruzsa Csaba alpolgármester: 2017-ben kezdődött a tervezés, ami 2019 végéig tartott, ha önök ezt most számon kérik, akkor tükörbe kéne nézni. Önök arra a következtetésre jutottak, hogy a közbeszerzés kiírható, amit mi ki is írtunk 2020 tavaszán, a covid kellős közepén.

Csizmadia Péter: 2020 tavaszán Péterffy Attilának hívták Pécs polgármesterét. Más projekteknél, például a Misinánál előbb gondolkodtak, utána cselekedtek, de ennél ezt elmulasztották, aminek az árát most kell megfizetni.

Kővári János: Meghallgatták a lakosságot, mégis tiltakoznak lakosok a projekt ellen.

Kóbor József (LMP): Az emberek későn döbbentek rá arra, hogy mivel jár ez a projekt. Az új koncepció megpróbál egy kompromisszumot végrehajtani. Csizmadiának: a lakosság felhívta a figyelmet egy problémára, amire reagáltunk, ön most a pécsi polgárokat teszi felelőssé.

Ágoston Andrea (Pécs Jövője – Öt Torony) a fideszeseknek: A demokrácia lassan működik, de nincs helyette jobb. Az Önök egész politikája arra épül, hogy nem egyeztetnek a lakossággal, ez látható az akkugyárak kapcsán is.

Kővári János: Úgy csinálnak, mintha önök találták volna ki a társadalmi egyeztetést.

Dr. Schmuck Roland: Az előző városvezetés kétszer is kiírta a projektet, el volt indítva egy beszerzési eljárás, amit az új városvezetés csak lezárt, jóhiszeműen feltételezték, hogy a társadalmi egyeztetés lezajlott. Nyilvánvalóan hiba történt, amit most korrigálnak.

Bognár Szilvia: ha nem találták nyomát a társadalmi egyeztetésnek, akkor az nem volt. A lakossági észrevételek most sincsenek olyan súllyal kezelve, ahogy azt kéne. Félő, hogy nem fogják teljesen figyelembe venni az ökológiai szempontokat.

Csizmadia Péter: Most azt kérik számon rajtuk Péterffyék, amit ők sem végeztek el.

Dr. Schmuck Roland: a fideszes vezetésű közgyűlés döntött a beruházásról, a döntés előtt kell megvizsgálni, szükség van-e a projektre.

Az előterjesztést megszavazták.

Fedezet biztosítása a Pécsi Ellátó Központ részére a Hungast Mecsek Kft-vel fennálló, közétkeztetés szolgáltatás biztosítására irányuló szerződés díjának módosításához

A Hungast kérésére majdnem tíz százalékkal emelkednek a menzadíjak, de ezt az önkormányzat átvállalja, így a díjak nem emelkednek.

Pécsett nem nő a menza ára az önkormányzati intézményekben

Elfogadták azt előterjesztést.

Önerő és önkormányzati ingatlanok biztosítása az „Országos Futópálya-építési Program 2023. Pályázat” keretében építendő rekortán futópálya kivitelezéséhez

A Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára kiírta 2023. évre az Országos Futópálya-építési Programot. A Program célja magyarországi városokban 600 és 800 méter közötti, 800 és 1000 méter közötti, vagy legalább 1000 méter hosszúságú rekortán borítású futópálya kialakítása. A Programra a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. is nyújt be pályázatot. A PSN körülbelül 1200 méter hosszúságú futókört tervez a Pécs- Kertváros, Málomi úti kutyafuttató köré.

Támogató az összköltség legfeljebb 50%-át finanszírozza, 1000 méter, vagy azt meghaladó hosszúságú futópálya építése esetében a támogatás összege legfeljebb bruttó 50 millió forint.

A tervezett 1200 méter hosszú, 1,2 méter széles kivitelezésének bekerülési költsége az előzetes kivitelezési költségbecslés alapján bruttó 97.5 millió forint, így a futópálya megépítéséhez 48.8 millió forint önerő biztosítása szükséges.

Kővári János (ÖPE-KDNP): Szerinte nem jó ez a helyszín, inkább a leromlott állapotú tüskésréti futókört kellene fejleszteni. Nincs elég parkoló sem itt. Javaslat: ezt a pályázatot Tüskésrétre nyújtsák be, ha csak újat lehet létesíteni, építsenek egy újat, a régi pedig legyen sétálókör.

Ruzsa Csaba: nem lehet meglévő pálya melletti pályát építeni ennek a pályázatnak a keretében. Nem szeretnének nagy átmenő forgalmat generálni, nem akarnak parkolókat építeni, van megfelelő számú parkoló. Megoszlana a forgalom a két kertvárosi futókör között a reményeik szerint. Többe kerülne a Tüskésréten ezt megépíteni.

Ruzsa Csaba

Csizmadia Péter (Fidesz): egyáltalán nem olyan jó a parkolási helyzet, a buszok ritkán járnak, gyakori a járatkimaradás. Munkaidő után nehéz itt parkolóhelyet találni. A futókör csak rontani fogja a parkolási helyzetet. Szerinte nem jó, ha a kutyafuttatóra rátelepítenek eg ilyen funkciót. Vizsgáljanak meg más helyszíneket is.

Kővári János: Nem kerülhet többe Tüskésréten, mint Málomban. Módosító javaslata: Tüskésréten alakítsák ki a futókört.

Ruzsa Csaba: Tüskésréten is van kutyafuttató, sőt, játszótér is. Málomban sok környékbeli használná, nem ülnének autóba, mint a Tüskésrétre látogatók.

Sajgó György (Momentum): A keleti városrészt is vizsgálják meg lehetséges helyszínként.

Ruzsa Csaba: körülbelül öt futópályát kellene építeni, ebbe a pályázatba most ez a helyszín fér be.

Kővári módosítóját elutasították, az előterjesztést megszavazták.

Fedezet biztosítása a BIOKOM Nonprofit Kft-vel kötött csapadékvíz elvezető rendszerek kialakításával és fenntartásával kapcsolatos eseti közszolgáltatási szerződés 1. számú módosításához

Csizmadia Péter: Kerüljön be az előterjesztésbe a Vince utca vízelvezetési problémájának megoldása, illetve a projekt előkészítése.

Kővári János: Az Ágoston teret, a Majorossy Imre utcát és a Király utcát is bevonná ebbe a körbe.

Ruzsa Csaba: A Vince utca rendbetételét megkezdte a Biokom. A Király utca benne van a tervezetben.

Vezeték- és burkolatjavítás jön a Vince utcában, a közlekedés fokozatosan javul

Hencsei Zsolt (Tiszta Kezek): Szabolcsfaluban is több utca van, ahol a csapadék problémákat okoz rendszeresen, jó lenne, ha jövőre ezek bekerülnének a programba.

Kóbor József (LMP): Fontos lenne kidolgozni a vízvisszatartási koncepciókat a városban.

Csizmadia módosítóját elutasították, az előterjesztést megszavazták.

Pályázat kiírása a Pécs város tanulói és hallgatói díjaira

Nyőgéri Lajos: A Pécs város tanulói és hallgatói díjai elismerésnek két típusa van: a Pécs Város Kiváló Tanulói és Hallgatói Díja, illetve a Pécs Város Kiváló Nemzetiségi Tanulói és Hallgatói Díja. A pályázati felhívást április 15. napjáig kell közzétenni a www.pecs.hu és a www.gov.pecs.hu weblapokon, továbbá a Pécsi Hírek nyomtatott lapban. A megjelölt weblapokról a Pályázati Felhívás és a Pályázati Űrlap egyaránt letölthető kell legyen. A pályázatok benyújtási határideje június 30. napja. Egy naptári évben kizárólag egy pályázat nyújtható be.

Pályázat kiírása mikromobilitási eszközrendszer kialakítására és üzemeltetésére Pécs közigazgatási területén 3 év időtartamra

Auth István (DK – Pécs Jövője): Pályázatot ír ki az önkormányzat közösségi elektromos rollerek közterületi üzemeltetésére.

Hosszú vita alakult ki arról, hogyan, milyen kondíciókkal és feltételek mellett érdemes belevágni a rendszer üzemeltetésébe, a Pécs Tv közvetítésében visszanézhetők a megszólalások.

Az biztos, hogy három hónap tesztüzem után a tapasztalatok birtokában újraszabályozza a közgyűlés a rendszer működését.

Megszavazták az előterjesztést.

A „Homlokzatfelújítás 2023.” pályázat meghirdetése

Ruzsa Csaba: A pályázat feltételei megegyeznének a korábbi pályázati kiírások tartalmával azzal az eltéréssel, hogy a támogatás mértékét 1,25 millió forintról 2 millió forintra emelik.

Megszavazták az előterjesztést.

Közvetítésünk véget ért.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hirdetés