Az önkormányzat pénzén nyaralgattak

A Siklósi Járásbíróság elítélte azt az öt embert, akik az önkormányzattól több százezer forintot sikkasztottak. 

A bíróság közlése szerint az elsőrendű vádlottat 2010-ben választották meg egy dél-baranyai település polgármesterévé, társait pedig képviselővé.

A képviselők 2012 és 2013 nyarán elhatározták, hogy az önkormányzat pénzén és az általa lízingelt gépkocsival utaznak Horvátországba, ezért erre a célra 2012-ben az önkormányzattól kétszázezer forintot, 2013-ban háromszázezer forintot vettek fel, melyből ételt, italt vásároltak, a fennmaradó pénzt kunára váltották. A gépkocsi üzemanyagát is az önkormányzat pénzéből finanszírozták. Az utazásra 2013-ban hozzátartozóikat is magukkal vitték. A polgármester tudott a megállapodásról, és a pénzfelvételhez hozzájárult.

A vádlottak a horvátországi utazásról az ehhez szükséges képviselő-testületi ülés nélkül döntöttek, így megszegték az önkormányzati törvényben foglalt rendelkezéseket.

Az egyik képviselő ezek mellett többször is az önkormányzat pénztárából különböző pénzösszegeket vett fel az elsőrendű vádlott tudtával és hozzájárulásával, melyet saját szükségleteire használt fel. A pénztárban a keletkező hiányt fiktív számlákkal palástolták. Ennek érdekében képviselőtársaiktól fát vásároltak, és velük fiktív adásvételi szerződéseket kötöttek, melyeket az önkormányzat könyvelési anyagában elhelyeztek.

A bíróság az elsőrendű vádlottat öt rendbeli hűtlen kezelés vétsége miatt 1 év fogházbüntetésre, a másodrendű vádlottat öt rendbeli sikkasztás vétsége miatt – melyből két rendbelit társtettesként követett el – 1 év fogházbüntetésre, a harmadrendű és a negyedrendű vádlottakat kétrendbeli társtettesként elkövetett sikkasztás vétsége miatt, az ötödrendű vádlottat társtettesként elkövetett sikkasztás vétsége miatt 90 és 120 óra közötti fizikai természetű közérdekű munkára ítélte.

A bíróság határozatát valamennyi vádlott és védőik is tudomásul vették, az ügyész a fellebbezés bejelentésére három munkanap határidőt tartott fenn, ezért a bíróság ítélete nem jogerős.