A lányok jobban hallgatnak a szülőkre?

A Pécsi Tudományegyetem kutatása alapján a felsőoktatási tanulmányokra készülő 15-18 éves korosztálynál a lányok jobban hallgatnak a szülőkre a döntés meghozatalánál – például melyik intézményt és milyen képzést válasszanak –, mint az erősebb nem képviselői. Az is kirajzolódik a felmérés eredményeiből, hogy egyre céltudatosabbak a fiatalok, hiszen már a választásnál a diploma megszerzése utáni karrier, illetve álláslehetőség lebeg a legtöbb válaszadó szeme előtt.

Közel hétszáz, felsőoktatási tanulmányok előtt álló, nagyrészt középiskolás tanulók körében végzett átfogó kutatást a Pécsi Tudományegyetem. A válaszadókat középiskolai beiskolázási tájékoztatók alkalmával, az EDUCATIO felsőoktatási kiállításon, központi és kari felvételi tájékoztatókon, továbbá az egyetem felvételizőknek szóló honlapján szólították meg.

A kérdőívet kitöltők közel harmada 2015-ben vagy később fog érettségizni, így a kutatás a jövőbe is mutat, nem csak a jelenre vetíthető ki.

A felvételi jelentkezés során a leggyakrabban használt információforrások a felvi.hu, az adott kar weboldala, illetve a barátok, ismerősök. A leghasznosabbnak viszont az online médiumok mellett a nyílt napokat ítélték. Az összehasonlító elemzések az online és a személyes információforrások további erősödését igazolják, és a szülői döntésbefolyásoló szerep is egyre nő.

Amennyiben a fiatalok segítséget kérnek, kapnak a döntésükhöz, a legfontosabb szereplők az intézményben végzettek és a szülők, illetve a jelenlegi hallgatók és az intézmény oktatói.

Érdekesség, hogy a nemek szerinti megoszlásnál szignifikáns különbség mutatkozik abban a tekintetben, hogy ki mennyire hallgat a szülőre a döntés meghozatalánál. Még nagyobb a differencia a fiúk és a lányok között, hogy mennyit számít az adott felsőoktatási intézményben végzett vagy éppen még hallgatói státuszban lévő véleménye, ajánlása.

A lányok jobban „odafigyelnek” az említett csoportok tanácsaira, a középiskolai tanár véleményét viszont a fiúk tartják fontosabbnak a kutatási adatok szerint.