A pontosan kitöltött kérelmeket fogadják el

Interneten is benyújthatók az áprilisi országgyűlési választáshoz kapcsolódó kérelmek és nyomtatványok, de a kitöltésükre nagyon oda kell figyelniük a választóknak, mert a választási irodák csak akkor fogadhatják el, ha az azokon feltüntetett adatok (betűre) pontosan megegyeznek a hivatalos nyilvántartáséval.

hirdetés
Uránia Mozi

A magyarországi lakcímmel rendelkezők többi között a más településen szavazáshoz (átjelentkezéshez), a külképviseleti névjegyzékbe vételhez szükséges és a mozgóurna-igényléssel kapcsolatos nyomtatványokat tölthetik ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) internetes oldalán, a www.valasztas.hu-n, illetve akik regisztráltak, az ügyfélkapun keresztül.

Ugyancsak lehet elektronikusan kitöltött nyomtatványon jelentkezni a nemzetiségi névjegyzékbe, meg lehet tiltani a név- és lakcímadatok jelölőszervezeteknek kiadását is, lehet kérni akadálymentes szavazóhelyiség kijelölését, Braille-írásos tájékoztatót és szavazósablont.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok ugyancsak kitölthetik online vagy ügyfélkapun keresztül a névjegyzékbe vételi kérelmüket, a pártok pedig a jelölőszervezetkénti nyilvántartásba vételi kérelmüket. A kérelmeket természetesen “papíralapon”, postán vagy személyesen is el lehet juttatni a választási irodákhoz.

A kérelem online benyújtása ugyanakkor nem jelent többletkockázatot a kérelem levélben történő benyújtásához képest, mivel – mindkét esetben a kérelmező által megadott személyes adatok – például személyi azonosító, anyja neve, születési hely – és a nyilvántartásban lévő adatok egyezése garantálja, hogy a kérelem valóban a jogosulttól származik.

Amikor valaki a kérelmet személyesen nyújtja be, a helyi választási iroda ügyintézője ellenőrizni tudja a kérelmező iratai alapján a személyazonosságát, a kérelemben feltüntetett adatokat összeveti a központi névjegyzék adataival, és amennyiben eltérést tapasztal, lehetőség van a kérelem adatainak javítására, kiegészítésére.

A nem személyesen benyújtott kérelem esetén alapvető fontosságú, hogy a választási iroda meggyőződjön arról: a kérelmet valóban az nyújtotta be, akinek az adatai a kérelemben szerepelnek.

Az elektronikusan benyújtott kérelmeknél viszont nem elegendő, hogy a kérelmező személyét a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától kapott adatok alapján be lehessen azonosítani. A legkisebb eltérés is felvetheti a gyanúját, hogy jogosulatlan, más nevében benyújtott kérelemről van szó. Ezért a választási iroda a névjegyzékkel kapcsolatos kérelemnek csak akkor adhat helyt, ha a választópolgár kérelemben szereplő adatai pontosan megegyeznek nyilvántartásban szereplő adatokkal, és akár egyetlen betű eltérés esetén is elutasítják a kérelmet.

Annak érdekében, hogy a választópolgárok minél több csatornán keresztül értesüljenek a benyújtott kérelemről, a választópolgár nemcsak az általa megjelölt értesítési címre, hanem az állandó lakcímére is kap értesítését.

A kérelmek elektronikus úton történő kitöltésére már a 2009-es európai parlamenti választás óta van lehetőség, de ilyen széles körben csak az idei parlamenti választáson élhetnek ezzel a választópolgárok.