Baranyai NAV: romlott az adózási fegyelem

A tavaszi ellenőrzési sorozat baranyai eredményei: 290 vizsgálat 36 mulasztás és 6 millió forint bírság. Sajtóközlemény:

Az ellenőrzések fő célja a húsvéti ünnephez kapcsolódóan megnövekedett áruforgalmat lebonyolító kereskedelmi egységek fokozott ellenőrzése volt. Az ellenőrzések jellemzően a nyugta-, számlaadási kötelesség betartásának vizsgálatára, a szabálytalan foglalkoztatás feltárására, pénztárgépek szabályszerű üzemeltetésére, valamint az áruk eredetének ellenőrzésére irányultak.

A vizsgálatok során az ellenőrök kiemelt figyelmet fordítottak a forgalmas kereskedelmi egységek, vásárok és piacok területén a tavaszi, húsvéti szezonális termékek árusítására, a virág, élelmiszer-, és italáru forgalmazókra, valamint a különböző rendezvényeken foglalkoztatott dolgozók jogviszonyának tisztázására is. Az akció során a feldolgozóipari és a vendéglátó tevékenységi körű adózókat is ellenőrzés alá vonta a hivatal.

Az adóellenőrök összesen 290 vizsgálatot folytattak le az akciósorozatban, melyek közül 36 (12,4%) zárult megállapítással. A vizsgálatok közül 116 a foglalkoztatás szabályszerűségére, 116 a nyugta-, számlaadási kötelezettség teljesítésére, 58 pedig egyéb, – elsősorban – az áruk eredetének igazolására (56 ellenőrzés) irányult.

Az ellenőrzések során a revizorok Pécs, Szigetvár, Siklós, Szentlőrinc, Mohács, Bükkösd, Komló, Mágocs, Magyartelek, Pécsvárad, Magyarszék, Görcsöny, Mecsekpölöske, Liget, Hidas, Alsószentmárton, Gyód, Vajszló, Beremend, Vékény, Kárász, településeket keresték fel.

A vizsgálatok általános tapasztalatai szerint a piacokon, közterületeken változatlanul nagyobb arányban kockáztatják meg az adózók a bevételeik eltitkolását, mint a lezárás intézkedéssel sújtható, üzlettel rendelkező társaik. Az üzletekben történt próbavásárlások során a mulasztások aránya nem érte el a tíz százalékot, viszont a piacokon, közterületeken végzett vizsgálatoknál ez az arány megközelítette a húsz százalékot.

A foglalkoztatás szabályszerűségének ellenőrzése során a bírságok kiszabásán túl üzletlezárásokra (3 esetben 12 napos lezárás) és tevékenység folytatásának felfüggesztésére (12 és 30 napos időtartamban) is sor került.

Az árueredet ellenőrzések 5,3 százaléka zárult megállapítással.

Az akció során két olyan adózót ellenőriztek az adóellenőrök, akik adószám nélkül végeztek gazdasági tevékenységet.

A tavaszi ellenőrzések során a revizorok kiemelt figyelmet fordítottak a pénztárgéphasználat szabályszerűségének ellenőrzésére is, így a figyelem középpontjába került az adómemória adattartalmának szabályszerű kiíratásának, a kötelező zárások végrehajtásának, a pénztárgép plombalenyomat épségének, a lenyomat alapján a műszerész azonosítószámának, személyazonosságának, jogosultságának vizsgálata illetve a pénztárgépek gépkönyve előírásszerű vezetésének ellenőrzése.

A Tavaszi Akció ideje alatt három alkalommal, kilenc helyszínen, társhatóságok közreműködésével végeztek éjszakai ellenőrzéseket az adóellenőrök a West Balkán tragédiát követő ellenőrzési sorozat részeként.

Forrás: NAV Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatóság, Baranya Megyei Adóigazgatóság, Pécs

Hirdetés