Bírósági ülnököket választanak Pécsett

Az ítélet egyelőre nem jogerős, az ügyész súlyosbításért fellebbezett – képünk illusztráció

Magyarország Köztársasági Elnöke a bírósági ülnökök megválasztása időpontjának kitűzéséről szóló 95/2019. (III. 5.) KE határozatával a törvényszékek, a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok ülnökeinek megválasztását a 2019. március 7. napja és 2019. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

hirdetés

Annak érdekében, hogy a jelölés lehetőségeiről az érdekeltek tudomást szerezzenek, a bírósági ülnökök 2019. évi választásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást teszem közzé.

A bírósági ülnökök megválasztását a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) szabályozza. Az ülnökök megbízatása 4 évre szól azzal, hogy a korábban megválasztott ülnökök megbízatása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.

A Bjt. 212. § (1) bekezdésében rögzített általános feltétel szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680. § (5) bekezdése alapján különös feltétel, hogy a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag pedagógus, pszichológus, vagy a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.

Az ülnökök jelölés alapján választhatók meg. Ülnököt jelölni a megválasztandó ülnökök számának megállapításáról szóló 20.SZ/2019. (II. 21.) OBHE határozat melléklete alapján a Pécsi Törvényszékre, a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra, valamint a Pécsi Járásbíróságra lehet.

Az ülnököket a Pécsi Járásbíróságra Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, valamint a pécsi települési nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei, a Pécsi Törvényszékre és a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, a Baranya Megyei Közgyűlés és a Baranya megyei területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg.

A Bjt. 213. §-a alapján ülnököt jelölhetnek: 

  • a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok;
  • a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és – pártok kivételével – az egyesületek;
  • a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei;
  • a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei.

Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg.

A jelöléshez csatolni kell:

a Bjt. 214.§ (1) bekezdésében felsorolt adatokat tartalmazó jelölti elfogadó nyilatkozatot.

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul köteles – a közgyűlés részére – a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolni azt, hogy:

büntetlen előéletű; nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt (a jelöléshez e speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni).

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus elnökjelöltjének a közgyűlés részére továbbá igazolnia kell a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket.

Amennyiben a jelölt ezen igazolási kötelezettség valamelyikét elmulasztja, ülnökké nem lehet választani.

A jelöléshez és a jelölés elfogadásához szükséges nyomtatványok Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezési és Jogi Főosztály Szervezési Csoportjánál (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) szerezhetőek be, illetve letölthetők a https://gov.pecs.hu/staticPage/index/Valasztas/tajekoztato/ulnok_2019/ulnok_2019.php  honlapról.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által megválasztandó ülnökök személyére vonatkozó jelölést – a szükséges nyilatkozatokkal és a hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal együtt – Pécs Megyei Jogú Város Polgármesterei Hivatala Szervezési Csoportjánál (7621 Pécs, Széchenyi tér 1. I. emelet 115-117.) személyesen 2019. április 2. napján (kedden) 12 óráig lehet benyújtani, míg levélben úgy kell postára adni, hogy a küldemény legkésőbb 2019. április 2. napjáig megérkezzen.

Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján (7621 Pécs, Kossuth tér 1-3.), továbbá az önkormányzat hivatalos honlapján is megtekinthető a gov.pecs.hu/staticPage/index/Valasztas/tajekoztato/ulnok_2019/ulnok_2019.php internetes címen.

Az ülnökválasztással kapcsolatos egyéb kérdésekben további információk kérhetők a Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezési és Jogi Főosztály Szervezési Csoportjánál személyesen (7621 Pécs, Széchenyi tér 1. I. emelet 115-117. sz. irodákban), a 72/533-860; 72/533-855; 72/533-858-as telefonszámokon, valamint az ulnokvalasztas@ph.pecs.hu e-mail-címen.

Letölthető dokumentumok: a bírósági ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató; bírósági ülnökké jelölésre szolgáló nyomtatvány; nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról. 

Dr. Páva Zsolt polgármester