Fontos tudományos, ipari együttműködéseket kötöttek Pécsen

A PTE Szentágohthai Kutatóközpont Innovációs és Ipari Tanácsadó Testületének célja a régiós gazdasági élet élénkítése mellett a kutatások és a piaci szereplők közötti együttműködések erősítése. Ennek érdekében fontos tudományos együttműködéseket kötött pécsi vállalatokkal is a kutatóközpont, például a Soft Flow Kft.-vel és az iBioScience Kft.-vel. Mindez az egyetem vállalkozói képességét növeli, és a régiós gazdasági életben is pezsgést hozhat. Alább ezeket a kutatócsoportokat, cégeket mutatjuk be.

A Szentágothai Kutatóközpontról
A Pécsi Tudományegyetem, mint a régió legnagyobb felsőoktatási intézménye, mára „tudásipari tényező”. A Szentágothai János Kutatóközpont célja többek között az orvos-biológiai, természettudományi, műszaki-informatikai innovációs tevékenységek fejlesztése, a kutatások gazdasági és társadalmi igényekhez való közelítése. A régióban egyedülálló, magas színvonalú műszer- és tudáshátteret, valamint korszerű laboratóriumokat biztosít, mintegy 22 kutatócsoport és több projekt számára.

Innovációs és Ipari testület

A Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (PTE SzKK) Innovációs és Ipari Tanácsadó Testületének tagjai kapcsolatrendszerük által tanácsokkal, ötletekkel, piaci ismeretekkel segítik a kutatóközpont, ezáltal pedig az egyetem működését. A régiós gazdasági élet élénkítése mellett cél a kutatások és a piaci szereplők közötti együttműködések erősítése, a fejlesztések növelése.

Fontos kérdések hangzottak el a sajtótájékoztatón a tudományos együttműködésről a cégek és az egyetem részéről

Megalakul az Élelmiszer-Biotechnológiai Kutatócsoport

Az elmúlt években jelentősen felerősödtek az egyetemekkel és kutatóintézetekkel szembeni társadalmi elvárások, hogy élő ipari együttműködéseket alakítsanak ki. Ezzel párhuzamosan a PTE és a Soft Flow Kft. (SF) között stratégiai megállapodást írtak alá a közelmúltban.

A pécsi székhelyű Soft Flow egyébként a FOSS-csoport tagjaként a cégcsoport kutatás-fejlesztési leányvállalata.

Felmérések szerint a világ élelmiszer-termelésének 2050-ig meg kell kétszereződnie. Az élelmiszer-termelés növekedéséhez pedig a következő 30 évben megoldásokra lesz szükség. A közös kutatócsoport lehetővé teszi élelmiszer-biotechnológiai alapkutatási és ipari együttműködését, melyek a gabona, tej, hús analitika területére összpontosulnak.

Bioinformatika és Genomika kutatócsoportok

Napjainkban a biotechnológia területén végbemenő egyik leglátványosabb fejlődés a molekuláris genetikában figyelhető meg. A Szentágothai kutatóközpont létrehozta a Bioinformatikai kutatócsoportot és a Genomika és Bioinformatika Core facilitást és szoros szakmai kapcsolat alakult ki a kutatócsoport és a pécsi székhelyű iBioScience Kft. között. Utóbbi cég küldetése, hogy segítse az akadémiai kutatócsoportokat a legújabb technológiák elérésében. A tudományos kutatási tevékenység mellett az oktatásba is szervesen bekapcsolódik. A tervek között szerepel egy közös ösztöndíjprogram elindítása is.

PTE Inno-Capital Kutatáshasznosító és Fejlesztő Kft.

2019-ben alapította a Pécsi Tudományegyetem a céget, mely gyorsabb és hatékonyabb eligazodást kínál a partnereknek a Pécsi Tudományegyetem adminisztrációs rendszerében.

hirdetés

Hirdetés