Óvodapedagógust keresnek a Siklósi úti oviba

A Kertvárosi Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kertvárosi Óvoda – Kertvárosi Óvoda Siklósi Úti Tagóvodája óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7632 Pécs, Siklósi út 18/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai nevelés, iskolai életmódra való felkészítés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • •Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, felelős cselekvőképesség, foglalkozás- egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Tapasztalattal rendelkezők előnyben – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

  • rugalmasság, együttműködési készség, szakmai elhivatottság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

  • A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2020. november 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Weizer Józsefné nyújt, a 06-30/476-3384 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Weizer Józsefné részére a munkaugy.kertvarosiovoda@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje:

2020. november 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • A pecs.hu honlapon – 2020. október 28.
  • Pécsi Hírek – 2020. október 28.

 

hirdetés
Hirdetés