Pályázatot hirdet a pécsi önkormányzat a Tüke Busz Zrt. vezérigazgatói pozíciójára

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Tüke Busz Zrt. vezérigazgatói munkakörének betöltésére.

hirdetés
Uránia Mozi

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra). Határozatlan időtartamú munkaviszony (6 hónap próbaidővel).

A munkáltató a Tüke Busz Zrt. A vezérigazgató megválasztásáról és visszahívásáról a kizárólagos tulajdonos, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt.

A munkavégzés helye: Tüke Busz Zrt., 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8. A pozíció betöltésének feltétele a munkaidő teljes egészének Pécsett töltése, kivéve a Tüke Busz Zrt. nevében való hivatalos utazásokat.

A munkakör legkorábbi betöltésének várható időpontja: 2021. július 1.

A munkakörhöz kapcsolódó főbb feladatok: a vezérigazgató a társaság operatív irányítását látja el.

Munkabér: bruttó egymillió forint/hó, továbbá a társaság javadalmazási szabályzata szerint adható, maximum az éves alapbér 70 százalékának megfelelő összegű prémium.

Pályázati feltételek: gazdasági területen szerzett felsőfokú végzettség, minimum ötéves felsővezetői gyakorlat, angol vagy német nyelv minimum középfokú ismerete, büntetlen előélet, cselekvőképesség, EU-állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok: részletes fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél; a fejlesztési elképzelések tömör összefoglalása (max. 3 oldal A4 méretben); végzettséget igazoló okiratok másolata; 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának ideje: május 20. 14 óra.

A pályázatot „Tüke Busz Zrt. vezérigazgatói pályázat” megjelöléssel Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához (7621 Pécs, Széchenyi tér 1., I. emelet 105-ös alpolgármesteri iroda) kell benyújtani személyesen zárt borítékban két eredeti példányban továbbá egy darab egészben összefűzött elektronikus fájlban a racz.erika@ph.pecs.hu e-mail-címre.

A pályázat elbírálásának rendje, módja, határideje:

A beérkezett pályázatokat kétkörös eljárásban értékelik és véleményezik, amely során a bizottságok a pályázókat személyesen is meghallgatják. A bizottságok értékelése alapján Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt a nyertes kiválasztásáról, legkésőbb június 25-ig, de fenntartja a jogot a pályáztatási eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

Ide kattintva olvasható el a részletes pályázati kiírás.