“Pécsnek vannak tartalékai”

A városvezetés prognózisa szerint a 2012-es költségvetésben már 50-60 millió forintos többlettel számolhatnak, amely 2014-re már elérheti a 2,8 milliárdot – minderről Páva Zsolt, Pécs polgármestere és Szebellédi István igazságügyi könyvszakértő számolt be keddi sajtótájékoztatón.

hirdetés
Uránia Mozi


A város pénzügyi helyzetéről különböző híresztelések kaptak szárnyra az elmúlt hetekben, melyek között volt olyan is, amely a város csődközeli helyzetét emlegette. Páva Zsolt, Pécs polgármestere cáfolta ezt az állítást a keddi tájékoztatón, s közölte: ha nem következik be újabb világválság, akkor ebben ciklusban biztosított lesz a város finanszírozása. Úgy számolnak, hogy a jelenlegi szigorú gazdálkodási program folytatásával 2014-ben már 2,8 milliárd többlet jelenhet meg a költségvetésben, azaz ekkora összeggel lehet nagyobb a bevétel, mint a kiadás.

Páva Zsolt elmondta, azért állította le a közelmúltban tervezett 2,8 milliárdos hitelfelvételi eljárást, már előrehaladott tárgyalások folytatott Pécs számlavezető bankjával arról, hogy korábbi, kedvezőtlen kamatozású kölcsönöket kiváltsa a város. Így, ez utóbbi függvényében dönthetnek arról, hogy szükség van-e az említett hitelre – mondta.

Az igazságügyi könyvszakértő, Szebellédi István hozzátette: az önkormányzat rendelkezik tartalékkal, hiszen a Cella Septichora Látogatóközpont működtetésének garanciájára – egy uniós előírás szerint – elkülönített másfél milliárd idén felszabadult, s az Európa Kulturális Fővárosa program beruházásai kapcsán is több mint egymilliárd forintot várnak még központi költségvetési forrásokból.

 

Közlemények:

A Polgármesteri Hivatal közleménye:

“Pécs a biztos jövőt építi

Köztudott, hogy Pécsett nagyon súlyos örökséget kell rendbe tennünk. Olyan örökséget, amely Pécset az utolsók közé taszította, amely egy-két év alatt több, mint 30 milliárdra növelte a város adósságállományát, évtizedekre eladósítva ezt a várost és minden polgárát, kudarcok sokaságát, sikertelenséget és rossz kedvet okozott minden pécsinek. Ahogy az országot a csőd és a kilátástalanság szélére sodorták az MSZP-kormányok 8 év alatt, ugyanezt tették Péccsel is 11 év alatt. Az elmúlt 24 hónapban olyan döntéseket hoztunk és hozunk a jövőben is Pécs érdekében, amelyeket már évekkel ezelőtt is meg kellett volna hozni, de az MSZP-s városvezetés nem merte, vagy nem akarta megtenni ezeket a lépéseket.

Számos korábbi rossz döntés, átgondolatlan konstrukció, hanyagul megkötött ügylet következményeit kellett és kell még a mai napig is nyögnünk. De tudjuk mit vállaltunk, tudjuk a feladatunkat és tudjuk, mit kell tennünk, milyen döntéseket kell még meghoznunk annak érdekében, hogy Pécsett végleg búcsút inthessünk a múltnak.

2009-ben egy csőd szélén álló, romokban heverő várost örököltünk meg, amely elsősorban a meggondolatlan és rossz összetételű hitelek, valamint a rugalmatlan és pénzügyileg kezelhetetlen működési rendszer miatt került végveszélybe. A szocialista városvezetéstől átvett hitelállomány meghaladta a 33 milliárd forintot, mely beruházási hitelekből, kötvénykibocsátásból és kizárólag az EKF beruházásokhoz felhasználható Európai Fejlesztési Banktól származó hitelből tevődött össze. A hitelállomány összetétele kifejezetten rossz a városnak, sőt a felhasználási célok néhány esetben elhibázottak voltak, és további működési kiadásokat generáltak – lásd repülőtér.

A devizaalapú hitelek teljesen kiszámíthatatlanná teszik éves kötelezettségeinket, mind tőke-, mind kamatoldalon egyaránt, hisz a kamat alapja a meglévő tőke forint értéke. Az előző, szocialista városvezetés az elhíresült „hatmilliárdos” kötvénycsomagot CHF alapon bocsátotta ki (ez ma 8,5 milliárdos terhet jelent Pécsnek), melyből a legnagyobb veszteségünk származik.

2010-ben befejeződött az önkormányzat teljes átvilágítása, mely számos problémára fényt derített. Kiderült, hogy nem csak a hivatali rendszer működik drágán és gazdaságtalanul, hanem az intézmények sem megfelelően gazdálkodtak, hasonlóan a város cégeihez. Káosz volt, fegyelmezetlenség és hihetetlen pénzszórás.

Az idei évi költségvetésben nagyot lépünk előre a problémák kezelésében, mert olyan határozati javaslatot fogadtunk el, amely szerint 2011-2013 években már egy újragondolt és hatékony önkormányzat tud működni, amely számításaink szerint 3 milliárd forinttal olcsóbban is működtethető. Felszámoljuk ugyanis a túlméretezett, korábban indokolatlanul túlfinanszírozott, a feladatellátás szempontjából mind szakmailag, mind gazdaságilag rugalmatlan rendszert.

Megkezdődtek a tárgyalások az egyházakkal, alapítványokkal, egyéb szakmai civil szervezetekkel a nem kötelező önkormányzati feladatellátások átadása kapcsán. Folyamatban vannak a gazdasági társaságok átszervezései, azok önfenntartóvá, nyereségessé alakítása is, annak érdekében, hogy ne kivegyék a pénzt a város és a pécsiek zsebéből, hanem beletegyék.

Már 2009-ben is előre terveztünk, a jövőt tartottuk szem előtt, ciklusprogramot készítettünk, aszerint végeztük a feladatainkat és végezzük most is. A célunk azóta sem változott: végleg felszámolni a múlt romjait, és hosszútávon is sikeressé tenni Pécset és a pécsieket!

dr. Páva Zsolt
Pécs polgármestere
Pécs, 2011. 05. 17.”

 

 

 

Az MSZP-frakció közleménye:

“Pécs költségvetése megbukott

Páva Zsolt Pécs fideszes polgármestere márciusban jelentette be, hogy a 2011. évi költségvetés új gazdasági alapokra helyezte Pécset. Igaz, hogy már 2009 nyara óta mást nem hallunk, minthogy a polgármester elzárta a pénzcsapokat, először 500 millió, majd 2 milliárd Ft-ot megtakarított (látta valaki?) Pécs újra hitelképes, a bankok bíznak Pécsben, stb. Mindezt a busásan megfizetett „szakértői” átvilágítás alapján tette.

Nem törődött a kritikai észrevételekkel – az általa jegyzett költségvetések fiktív bevételeket tartalmaznak – sőt pofátlanságnak nevezte azokat. Nem fogadta meg Schmuck Roland képviselő úr a programköltségvetés összeállítására vonatkozó javaslatát sem.

Pécs a 2010-es költségvetési évet 4,2 milliárd Ft mínusszal zárta, amely folyószámlahitel formájában jelent meg. A folyószámlahitel, ahogy a nevében is szerepel, működési hitelnek minősül. Jelenleg Pécs folyószámlája 5 milliárd Ft mínuszban áll. Az ingatlaneladásból származó, több mint 3 milliárd Ft tervezett bevétel jelenleg 0 Ft, a Zsolnay gyár eladásából származó bevétel jelenleg szintén 0 Ft, az iskolabezárásokkal és intézményátszervezéssel kapcsolatos intézkedések megtakarítása ismeretlen. Valószínűleg ez is oka annak, hogy a közel 3 milliárd Ft-os működési hitellel kapcsolatos közbeszerzésre egyik bank sem jelentkezett. Álszent Páva Zsoltnak az a bejelentése, hogy Pécs nem vesz föl hitelt, hiszen az általa aláírt költségvetési rendelet ezt a tételt tartalmazta, azaz márciusban még akart, májusban már nem? Egyszerűen arról van szó, hogy a közbeszerzési felhívásra senki nem váltotta ki a pályázatot. a hitelfelvétel érdeklődés hiányában – egyelőre – elmaradt.

A költségvetés a fenti okok miatt megbukott.

A Pécs tulajdonában álló cégek saját vezetőik szerint is fizetésképtelenek. A Tettye Forrásház Zrt. a felelőtlen hitelfelvételek miatt, a Biokom Kft. a ki nem fizetett városüzemeltetési költségek miatt, a Pécs Holding a Tettye Forrásház Zrt. fizetésképtelensége, a Zsolnay gyár névérték alatt eladott részvényei és a Pécsi Ipari Park beolvadása miatti veszteségek miatt. Úgy tűnik a városi cégek átalakítási döntései romba döntötték Pécs „új gazdasági alapjait”.

Ebben a helyzetben a cégvezetők milliós prémiumokra jogosultak, cégautót, korlátlan telefonálási lehetőséget, cafetéria ellátást, 13. havi fizetést, a nem pécsi vezetők lakást kapnak.

Páva Zsolt nem ezt ígérte.

Ezért a káoszért kár volt 100 millió Ft-ot tanácsadói díjra és átvilágításra elkölteni. Ez ablakon kidobott pénz volt.

Nem tartjuk megoldásnak a folyószámla hitelkeret esetleges további növelését sem, hiszen annak kamatterhei a legkedvezőtlenebbek.

A fentiek miatt azonnali hatállyal kezdeményezzük, hogy:

• Páva Zsolt azonnal távolítsa el gazdasági tanácsadóit és szüntesse meg az irritálóan magas díjakat tartalmazó megbízási szerződéseket és tegye meg a szükséges lépéseket azért, hogy a silány munka után kifizetett milliókat a szakértők fizessék vissza.

• A kialakult válságos helyzet megoldása érdekében azonnal hívjon össze frakcióegyeztetést a szakszervezetek képviselőinek részvételével, hiszen közös érdekünk, hogy Pécs elkerülje a csődöt, a közalkalmazottak nyáron kapjanak fizetést.

• Készüljön el Pécs hosszú távra vonatkozó programköltségvetése a legszélesebb társadalmi egyeztetést követően.

Végül felhívjuk Páva Zsolt figyelmét arra, hogy a pécsiekben kialakult elégedetlenségért talán nem a sajtó a felelős, hanem a polgármester és a városvezetés.

Pécs, 2011. május 17.
Pécs MJV Önkormányzat
MSZP frakció”