A Kodály gimnázium pedagógusai is csatlakoztak a polgári engedetlenségi mozgalomhoz

Március 16-án kezdődött a tanárok határozatlan idejű országos sztrájkja, melyhez Pécsett is több intézmény csatlakozott. Most a Kodály gimnázium tanárai juttatták el nyilatkozatukat lapunkhoz, melyet változtatások nélkül közlünk.

hirdetés
Uránia Mozi

„Mi, a Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium tanárai a mai napon, 2022. március 16-án a polgári engedetlenség eszközével élünk: nem folytatunk oktatási, nevelési tevékenységet. A figyelemfelkeltő akcióban való részvételünkről önállóan, egyenként, jogtudatos állampolgárként döntöttünk. Tudatában vagyunk annak, hogy tettünkkel szabályt szegünk, s annak ránk nézve hátrányos következményeit vállaljuk.

Ezzel tiltakozunk a Magyar Közlönyben 2022. február 11-én megjelent 36/2022. (II.11.) Kormányrendelet ellen, amely meghatározza, hogy milyen oktatási, nevelési tevékenységekben köteles részt venni a pedagógus sztrájk esetén, ellehetetleníti az esetleges jövőbeni sztrájkokat, alkotmányos jogunkat sértve meg. Ez a rendelet a sztrájkot a tényleges érdekérvényesítésre alkalmatlanná teszi.

Feladatunknak és célunknak tekintjük művelt, önálló, felelős gondolkodásra képes fiatal generációk felnevelését. Tiltakozásunkkal szeretnénk jelezni, hogy drasztikus változtatásra van szükség az oktatás minden szegmensében.

Jelen akciónkkal egyben szolidaritást vállalunk azokkal a más intézményekben dolgozó kollégáinkkal, akik hasonló módon tiltakoznak a diákok, a pedagógustársadalom és a minőségi oktatás érdekében.

Akciónk nincs összefüggésben sem a szakszervezetekkel, sem pártokkal. Tettünk nem irányul kollégáink ellen, az iskolánk vezetősége ellen és az iskolánkat fenntartó Tankerület ellen. Legfőképpen nem irányul diákjaink ellen, sőt az ő érdekeiket szem előtt tartva cselekszünk. Kötelességünknek érezzük, hogy kiállásunkkal is felhívjuk a figyelmet az Alaptörvénybe foglalt jogainkra, valamint az oktatás kiemelt fontosságára.

A SZTRÁJK ALAPJOG! 

Büki Bernadett
Futó Andrea
Kiss Zoltán
Liebermann Tímea
Merksz Ildikó
Őriné Simonovics Andrea
Peternics Anikó
Rajnai Éva
Rauschenberger Gabriella
Rónaky Anna
Siklérné Szakály Zsófia
Szigethi Laura

Szolidaritást vállaló kollégáink:

Bárdos András
Bauer Cecília
Berkics Erika
Dobosiné Rizmayer Rita
Füzesi Kitti
Gál Éva
Gyöngyösi Zoltán
Kissné Horváth Eszter
Lászlóné Nagy Ilona
Mátyus Árpád
Szijártó Bianka
Szlatnik Benjamin
Szörényi Ildikó”