A pécsi egyetem is segít a paksi erőmű bővítésében

Együttműködési megállapodást kötött pénteken délután a Pécsi Tudományegyetem (PTE) és a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter. A kontraktust Süli János miniszter, Miseta Attila, az egyetem rektora és Jenei Zoltán, a PTE kancellárja látta el kézjegyével a pécsi egyetem Szenátusi Tanácstermében.

Az ünnepélyes aláírási ceremónián elhangzott, hogy mint regionális felsőoktatási centrumnak, a PTE-nek kiemelt szerepe van és lesz a kapacitás fenntartási projekt megvalósításában résztvevő hazai szereplők, és a későbbiekben az üzemeltető szervezet, továbbá a létesítményt befogadó régió szakember-igénye kielégítésében. A megállapodás célja, hogy tovább erősítsék a modern kor követelményeihez alkalmazkodó együttműködés kiépülését a gazdaság és a felsőoktatás között.

Az együttműködés számos területre kiterjed, így többek között a humánerőforrás fejlesztésre, az oktatásra, a szakemberképzésre, a tudományos kutatásra és fejlesztésre, az egészségügyi szolgáltatások szervezésére és progresszív ellátások nyújtására, továbbá a környezetvédelem-környezetegészségügy, valamint a szociális, kulturális szolgáltatások területére. A megállapodás értelmében a PTE vállalkozik a beruházás társadalmi és környezeti hatásainak monitorozására, valamint részt vesz a térségi fejlesztési programok kidolgozásában is.

A Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter hangsúlyozta, hogy támogatja a pécsi egyetemen az utánpótlás biztosítása szempontjából számára kiemelten fontos oktatási egységek és laborok munkáját, a szakmai profiljába illeszkedő képzési programokat, valamint a hallgatók munkaerőpiacon való elhelyezkedési esélyeinek javítását. Utóbbi érdekében lehetőséget biztosítanak a megfelelő képzésekben résztvevő hallgatóknak a gyakorlati ismeretek megszerzésére, így többek között közös labor- és mérési gyakorlatokon való részvételt mind az egyetemen, mind az atomerőmű telephelyein.

Ugyanakkor nemcsak a hallgatók, de az oktatók is profitálhatnak az együttműködésből, mivel a kontraktus lehetőséget biztosít a PTE oktatói és kutatói számára ipari, nagyüzemi tapasztalatok megszerzésére. Emellett az atomerőmű szakemberei meghívott előadóként részt vehetnek a PTE nappali és levelező tagozatos oktatásában, valamint a különböző továbbképző és szakmérnöki tanfolyamokon.

Fotók: Csortos Szabolcs/UnivPécs