Átadták a Prinz Gyula-díjakat

A Prinz Gyula-díj különleges szakmai elismerés, amit a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar (PTE TTK) Földrajzi és Földtudományi Intézete ítél oda 1998 óta professzori, illetve ifjúsági kategóriában. Az elismeréseket Péterffy Attila polgármester adta át péntek délután, ünnepélyes keretek között.

Az ünnepségen elsőként dr. Fábián Szabolcs Ákos intézetigazgató köszöntötte a nagyszámú egybegyűltet, a kar képviseletében még részt vettek az eseményen dr. Trócsányi András dékánhelyettes és dr. Pirkhoffer Ervin intézetigazgató-helyettes is. A hagyományoknak megfelelően Pécs polgármestere, Péterffy Attila is ott volt, személyesen adta át a díjakat.

A polgármester rövid köszöntőt is mondott, melyben méltatta a díj névadójának, Prinz Gyulának a munkásságát. Mint mondta, ezt az elismerést csak elhivatott, magas színvonalú és eredményes szakmai munkával lehet kiérdemelni. Kiemelte, hogy egy-egy ilyen kitüntetésből a város is profitál, hiszen az elismert szakemberek motorjai lehetnek a közösségnek, vonzóvá tehetik az egyetemet és az adott szakot, ezzel új hallgatókat Pécsre vonzva.

Dr. M. Császár Zsuzsa a földrajztanárok szakmai képzésében és az oktatásföldrajz szakértőjeként, külföldi hallgatók mobilitásának, az általuk kiváltott gazdasági és társadalmi hatások kutatásában ért el többek között szakmai sikereket. Ő a díj fennállása óta a második pécsi nő, aki megkaphatta a plakettet – mint az ünnepi eseményen elmondta, erre nagyon büszke. Sümeghy Dávid doktoranduszként elsősorban a skandináv választási földrajz kutatásában mutatott fel eredményeket, miközben az aktív egyetemi közéletben is aktív szerepet vállalt.

A díjak átadása után a hagyományokhoz híven az egybegyűltek koszorút helyeztek el Prinz Gyula szobránál.

Dr. Fábián Szabolcs Ákos helyez el koszorút a szobornál, a háttérben Péterffy Attila és Zag Gábor
Prinz Gyula-díj
A díjat Prinz Gyula [1882-1973] a földrajztudományok professzora, akadémikus, dékán, rektor emlékére alapították. Az elismerés célja a föld- és földrajztudomány területén végzett kiemelkedő oktatói, nevelői és tudományos kutatómunkát végző oktatók, kutatók és hallgatók tevékenységének elismerése. A díjat a PTE TTK Földrajzi Intézet oktatóinak jelölése alapján az Intézeti Tanács ítéli oda, professzori, illetve ifjúsági kategóriában. A professzori díjjal olyan kutatókat tüntetnek ki, akik tudományterületükön kiemelkedő eredményeket értek el, oktatói, nevelő munkásságukkal is hozzájárultak a hazai geográfia és földtudományok épüléséhez, és tevékenységükkel kapcsolódnak a PTE TTK Földrajzi Intézetéhez. Az ifjúsági kategória díjazottjai olyan hallgatók, akik tehetségüknél fogva a jövőben meghatározhatják majd a hazai és pécsi földrajztudomány fejlődését, és tudományterületükön már eddig is eredményekkel bizonyították rátermettségüket.

Hirdetés