Tételesen cáfolja a Tettye Forrásház az MSZP-közeli lap állításait

A Tettye Forrásház Zrt. közleményben válaszolt a Társaság a Közérdekű Adatokért Egyesület 2019 (TAKA 2019) sajtóközleményére, melyet egy MSZP-közeli lapon keresztül jelentettek meg. 

„Sajnálatos, hogy a TAKA 2019 előbb tesz közzé közleményt, és csak utána kérdez a város jövőjét, mindennapi életét meghatározó szakmai témában. A Tettye Forrásház Zrt. a sajtóból, utólag értesült a szervezet kérdéseiről. Emiatt a TAKA kiadott közleménye súlyos tárgyi tévedéseket, csúsztatásokat tartalmaz” – írják a közleményben, majd tételesen kitérnek a TAKA 2019 állításaira.

1. A tévedések közül a legfontosabb: a víziközmű-hálózat felújítása, karbantartása NEM finanszírozható a KEHOP-program keretében, uniós támogatás jelenleg erre nem fordítható. (Ezek a források új rendszerek kialakítását szolgálják.)

2. A pécsi önkormányzat és a Tettye Forrásház az elmúlt időszakban MINDEN rendelkezésre álló, külső forrást biztosító pályázati lehetőséget megcélzott, amit lehetett. Ennek köszönhetően összesen csaknem 11 milliárd forint értékű támogatott beruházás valósult meg vagy zajlik éppen a pécsi víziközműveken.

Így épült meg csaknem teljes egészében támogatásokból, KEHOP-projekt keretében a pécsi biogázüzem, és így fejleszthetik most uniós támogatás felhasználásával, több mint 8 milliárd forint értékben a pécsi szennyvíztisztító-telepet (amelynek ünnepélyes munkaterület-átadása éppen jövő héten lesz). A pécsi víziközművagyonon korábban 400 millió forintnyi uniós forrásból hajtottak végre fejlesztést. 2019 februárjában Pécs két
pályázatot is beadott állami rekonstrukciós alapból nyújtható támogatásra, amely felhasználásával összesen 340 millió forint értékű rekonstrukció valósulhat meg.

3. A víziközműrendszerek biztonsága nem válhat politikai csatározások tárgyává. A TAKA által említett felújítási program egy 4 éves kifutású, országos mintaprojektként is szolgáló, politikai ciklusokhoz nem köthető, szakmailag megalapozott program. Jellemzően 80-120 éve épült, elöregedett csövek cseréjét szolgálja, amelyek felújításáról már a ’90-es évek előtt kellett volna gondoskodni – és amely további halasztást már nem tűr.

4. Az igénybe vehető pályázati források korlátai miatt merült fel egyéb külső forrás bevonása. Az összesen 11,5 milliárd forint értékű projekt nem „titkos”, nem „gyorsult fel indokolatlanul hirtelen”. Valamennyi kapcsolódó eljárás nyíltan zajlott. 5 éve tart a program műszaki előkészítése (a legindokoltabb felújítások műszaki terveinek elkészítése), 3 éve folyik a pénzügyi előkészítése.

A hitel a felújításokat segítő, fokozatosan lehívható keretösszeg, amiből annyi pénzt használhat fel a Tettye, amilyen értékű felújítást műszakilag, pénzügyileg meg tud valósítani, és amennyiről a tulajdonos önkormányzat aktuálisan, évente dönt. A kölcsön felvétele nem „dönti adósságba” Pécset, a víziközművek bérleti díja szolgál fedezetül. Az a díj, amit egyébként sem lehet semmi másra költeni, csak magára a víziközműrendszerre.

A program arra is alkalmas, hogy kapcsolódjon időközben esetlegesen felmerülő, megfelelő pályázati forrásokhoz, illetve a már végrehajtott csőcserék utófinanszírozása is biztosítható legyen.

5. Mindezt – akárcsak az évente frissített gördülő fejlesztési tervet és a korszerűsítések pénzügyi, műszaki megvalósítását is – a víziközmű-szolgáltatók felügyeleti szerve, az energiahivatal hagyja jóvá és folyamatosan ellenőrzi.

Hirdetés