Közel ezer gyermeknek biztosított élményórát a Zsolnay Örökségkezelő

A tanórák anyagát kiegészítő, élményszerűvé tevő ingyenes foglalkozássorozatot valósított meg a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. a 2018-2020. közötti időszakban. A pandémia miatti átütemezések nyomán most zárul a projekt, melynek címe: Élményórák a Zsolnay Kulturális Negyedben.

hirdetés
Uránia Mozi

A program célja az óvodás és általános iskolás gyermekek tehetségfejlesztése volt. A projekt kétéves időtartama alatt a partnerintézményekbe járó 942 gyermek – közülük 171 hátrányos helyzetű fiatal – vett részt az ismeretátadó, készségfejlesztő, a kultúra eszközeivel a tapasztalati tudás megszerzését elősegítő foglalkozásokon. Összesen közel 300 programnapon zajlottak a foglalkozások, amelyeknek a Zsolnay Kulturális Negyeden kívül a Zsolnay Örökségkezelő belvárosi helyszínei, valamint a COVID-időszakban a
partnerintézmények adtak helyet. A projekt megvalósításában – a védelmi intézkedéseknek
megfelelően – nagy szerepet vállaltak a partnerintézményekben dolgozó pedagógusok,
ugyanis az előzetes egyeztetések után ők vezették az egyes foglalkozásokat, mivel a diákok
nem jöhettek ki az iskolákból külső helyszínekre, illetve külső foglalkozásvezetők nem
mehettek be az intézményekbe.

A Zsolnay Örökségkezelő NKft. regisztrált Tehetségpontként a partnerintézmények egyedi
igényeinek figyelembevételével kialakított foglalkozásokkal kíván hozzájárulni közművelődési intézményként az egyes területeken tehetségesnek bizonyuló fiatalok fejlesztéséhez. A tehetségfejlesztés, az élményszerzés és a tudás elmélyítése mind-mind fontos célja volt a programnak. Az élményalapú oktatás megerősíti, kiegészíti a tehetséggondozó, fejlesztő- és felzárkóztató kiscsoportos foglalkozásokon hallottakat.

A programok között megtalálhatók voltak a természettudományos kompetenciát fejlesztő
foglalkozások, többek között a Labor – Interaktív Varázstérben, a Planetáriumban és a
Varázsóra látványos fizikai előadásain.

A történelem élményszerű oktatását biztosító programok között szerepeltek rendhagyó
előadások valós történelmi helyszíneken (Cella Septichora Látogatóközpont, Középkori
Egyetem, Zsolnay Család- és Gyártörténeti kiállítás). A múltbeli „utazást” segítették a
korabeli öltözékek és a történelmi multimédiás mobil applikációk is.

A projekt inkubátor-szerepet töltött be a kortárs múzeumpedagógiai programok fejlesztéséhez, amelyek folytatódnak a pandémia után az m21 Galériában és a Kemence Galériában.

Az Élményórák a Zsolnay Kulturális Negyedben projekt a Széchenyi 2020 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért felhívásba illeszkedik, és az Európai Szociális Alap támogatásával valósult meg az EFOP-3.3.2-16-2016-00109 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért c. pályázat keretében.