A kötelező jótállás változásai a 2021. január 1-től vásárolt termékek esetében

2021. január 1-től sok más jogszabállyal együtt az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás szabályozása is módosul, melynek legfőbb célja a fogyasztók érdekeinek minél szélesebb körű szolgálata. Ennek okán következő sorozatunkban a kötelező jótállásra vonatkozó rendelkezések legfontosabb változásait vesszük sorra, hogy naprakészek legyünk fogyasztói jogainkat illetően.

hirdetés
Uránia Mozi

Igen lényeges, hogy az eddigi egységes 1 év kötelező jótállás helyett egy sávos rendszer kerül bevezetésre, ami azt jelenti, hogy a 10-100 ezer forint értékű, kötelező jótállás alá eső termékek esetében a jótállási idő egy év marad, a 100-250 ezer forint értékűeké két év, a drágábbaké három év lesz.

Bővül a kötelező jótállás hatálya alá eső termékek köre, többek között a 10 ezer forint feletti értékű nyílászárókkal, riasztóberendezésekkel, napelemes rendszerekkel, játék e-rollerekkel.

Ha a kötelező jótállás hatálya alá eső termék első meghibásodása esetén megállapítható, hogy a termék javíthatatlan, a vállalkozás köteles azt 8 napon belül cserélni vagy, ha a csere nem lehetséges, akkor 8 napon belül a termék vételárát visszatéríteni. Ez alól azonban vannak kivételek, így például: az autók, elektromos kerékpárok, motorkerékpárok.

Ha a kötelező jótállás hatálya alá eső termék 30 napon belül nem javítható, a vállalkozás köteles azt 8 napon belül cserélni vagy, ha a csere nem lehetséges, akkor 8 napon belül a termék vételárát visszatéríteni.

Ez alól azonban vannak kivételek, így például: az autók, elektromos kerékpárok, motorkerékpárok.

Ha három javítást követően a kötelező jótállás hatálya alá eső termék ismételten meghibásodik, akkor a vállalkozás köteles a terméket 8 napon belül cserélni vagy, ha a csere nem lehetséges, a vételárat visszatéríteni. A kivételek itt is érvényesek.

Ha a javítás ideje a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás legkésőbb a 15. napon köteles erről tájékoztatni a fogyasztót.

A javítás a 15 napot ugyan meghaladhatja, ha erről a fogyasztót a vállalkozás előzetesen értesíti, azonban a 30 napot nem lépheti túl, mivel azt követően a vállalkozás köteles 8 napon belül a terméket cserélni vagy annak vételárát visszafizetni.

Azon termékek esetében, melyeknél beszerelés szükséges, ha az üzembe helyezést a fogyasztó a vásárlást követő 6 hónapon túl teszi meg, a jótállás kezdő időpontja a termék kézhezvételének/vásárlásának napja.

Az új digitális lehetőségekhez alkalmazkodva a vállalkozás elektronikus úton (például e-mail, applikáció) is átadhatja a jótállási jegyet a fogyasztónak.

A fogyasztó részére elektronikusan átadott számla lehet egyúttal jótállási jegy, amennyiben tartalmazza a jótállási jegy jogszabályban rögzített kötelező tartalmi elemeit.

A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles.

Az elektronikus jótállási jegyet a következő módokon adhatja át a vállalkozás a fogyasztónak: elektronikus levél (e-mail), a felhasználói fiókban történő elhelyezés, letöltési lehetőség vagy applikáció útján történő biztosítás.

Ha a vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja azt a fogyasztó rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell.

A hagyományos offline, azaz üzletben történő vásárlás esetén a vállalkozás választása szerint papír alapon és online is átadhatja a jótállási jegyet.

Ha a vállalkozás elektronikus úton kívánja a jótállási jegyet a fogyasztó részére átadni, azonban a fogyasztó annak papír alapú átadását kéri, akkor a vállalkozás köteles a jótállási jegyet papír alapon is biztosítani.

Az esetleges visszaélések lehetőségét csökkenti az a módosítás, hogy a papír alapú jótállási jegynek tartalmaznia kell a vállalkozás bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a vállalkozás képviseletében eljáró személy aláírását is, e-jótállási jegy esetén pedig az elektronikus aláírást.

A termék csomagolásának megőrzése nem lehet feltétele a jótállási igény érvényesítésének.

Meghatározásra került a vállalkozás által a fogyasztó rendelkezésére bocsátandó szakvélemény kötelező tartalmi elemei, ami abban az esetben szükséges, ha a vállalkozás a fogyasztó jótállási igényének teljesítését el kívánja utasítani. A szakvéleménynek tartalmaznia kell többek között a fogyasztó kifogását, a vizsgálati módszereket, a vizsgálat indokolással ellátott megállapításait.

Az új szabályozás alapján a termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a terméket a felmerült hiba miatt rendeltetésszerűen használni nem tudta.

A fogyasztó a jótállási igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Ha a fogyasztó jótállási igényét érvényesítendő a szervizt keresi fel, úgy a szerviz köteles a kereskedőt mindenről tájékoztatni annak érdekében, hogy a kereskedő a fogyasztóval szembeni jogszabályi kötelezettségeinek eleget tehessen. Erősödik tehát a szerviz és a kereskedő közötti kommunikáció.

A fogyasztói jogok védelme érdekében a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörei kibővítésre kerültek, így a módosult, illetve újonnan bevezetett jogszabályi rendelkezések betartását is vizsgálhatja.

Fontos hangsúlyozni, hogy az új szabályozás kizárólag azon tartós fogyasztási cikkekre vonatkozik, melyek vásárlására 2021. január 1. éjféltől kerül sor. Az ezen határidő előtt vásárolt kötelező jótállás hatálya alá eső termékeknél a „régi” szabályozás az irányadó.


Ingyenes fogyasztóvédelmi és versenyjogi tanácsadás Pécsen

A Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda (GVTI) csapata díjmentesen segít a pécsieknek fogyasztóvédelmi és versenyjogi problémáik megoldásában. A GVTI fogyasztóvédők célja az, hogy segítsék a tudatos döntéshozást, és a panaszok rendezését. Sikeresebb a panaszkezelés, ha a fogyasztók és vállalkozók tisztában vannak problémájuk jogszabályi hátterével. Ezeknek a jogoknak a megismerésében és panaszlevél megírásában segít teljesen díjmentesen – a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából, vele együttműködésben dolgozó – a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda.

Szakterületeik: megtévesztő reklámok, szavatosság és jótállás, üdülési jog, termékbemutatók, közüzemi szolgáltatások, internetes vásárlások, jelentős piaci erővel való visszaélés, utazási szerződések, légi utasok jogai, üzletfelek megtévesztése.

Elérhetőségek:

7621 Pécs, Rákóczi út 17. II. em. 213.

Tel: +36 30 748 9147

E-mail: pecs@versenyugyi-tanacsadoiroda.hu

Nyitvatartás:

Hétfő: 12.00–16.00

Kedd: 9.00–13.00

Szerda: 12.00–16.00

Csütörtök: 9.00–13.00

Péntek: Zárva

fogyasztovedok.hu

(x)