Gondolja végig higgadtan, mielőtt fűtését és nyílászáróit korszerűsíti

A nyár végével, és a hideg beállta előtt sok fogyasztó dönthet úgy, hogy korszerűsítésbe kezd. Számos tényezőre érdemes odafigyelni mielőtt a fogyasztó szabad kezet ad az erre vállalkozónak.

Előfordulhat, hogy becsengetnek a fogyasztók otthonába, és korszerűsítő munkavégzést ajánlanak fel. Amennyiben tehát szerelők, szakemberek keresik fel otthonában, fordítson különös figyelmet a következőkre:

 • Amennyiben valamilyen cserét/javítást ajánlanak fel Önnek egy vállalkozás részéről, mindig tisztázza, hogy a helyszíni szemle, illetve előzetes állapotfelmérés díja felszámításra kerül-e abban az esetben is, ha Ön nem rendeli meg a felajánlott terméket/ szolgáltatást, vagy pedig eláll a szerződéstől!
 • Ha van olyan idős rokona, barátja, ismerőse, aki egyedül él, szintén hívjuk fel a figyelmét arra, hogy csak szerződés ellenében adjanak megbízást számukra, miután meggyőződtek megbízhatóságukról!
 • Ne kössön azonnal szerződést a vállalkozóval. Nézzen utána, hogy a vállalkozás létezik-e, és vannak-e referenciái, nem áll-e csődeljárás, felszámolás alatt, egyáltalán vállalkozásról van-e szó.
 • A vállalkozásról díjmentesen az elektronikus cégjegyzéken keresztül tud tájékozódni: www.e-cegjegyzek.hu
 • Ne hagyja magára a szerelő, szakembert. Ha ez nem lehetséges, de szolgáltatás felkeltette a figyelmét, kérje meg, hogy előre egyeztetett időpontban jöjjön vissza. Így lehetősége van tájékozódni.
 • A megfontolt döntéshez időre van szükség. Amennyiben a vállalkozás részéről azonnali döntéshozatalra késztetik – például azzal érvelve, hogy a termék később drágább lesz – éljen a gyanúval, hogy nem tisztességesek a szándékaik!
 • Agresszív kereskedelmi gyakorlatnak minősül, ha pszichés vagy fizikai nyomásgyakorlással – akár a fogyasztóval szembeni hatalmi helyzet kihasználása, akár a fogyasztó zavarása révén – az adott helyzetben jelentősen korlátozza vagy alkalmas arra, hogy jelentősen korlátozza a fogyasztónak az áruval kapcsolatos választási vagy magatartási szabadságát, illetve lehetőségét a tájékozott döntés meghozatalára, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas.
 • Agresszív kereskedelmi gyakorlat felmerülése esetén bejelentéssel élhet a Kormányhivatalban működő Fogyasztóvédelmi Hatóságnál.
 • Amennyiben felmerül a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat és az országos érintettség a Gazdasági Versenyhivatalnál is bejelentéssel élhet.
 • Kérjen pontosítást, amennyiben a szerződés egy-egy pontja nem lenne érthető!
 • Ne hagyatkozzon a szóbeli tájékoztatásra! Alaposan tanulmányozza át a szerződést, mielőtt aláírja, és fordítson különös figyelmet arra, hogy a szerződésben rögzítésre kerültek-e a következő pontok:
  • a szerelő melyik vállalkozás nevében jár el. A vállalkozás pontos neve, és székhelye.
  • a foglaló/ kiszállási és szerződéskötési költség/ felmérési díj a fogyasztó elállása esetén visszajár-e;
  • pontosan milyen munkálatokat fognak elvégezni (tételes felsorolás), és azok pontosan mennyibe fognak kerülni.
  • a munkálatok elvégzésének pontos határideje;
  • tájékoztatás a fogyasztót megillető 14 napos elállási jogról.
 • Ne adjon előleget, amíg szerződést nem kötöttek a munka kivitelezésére, mert nem szerződésszerű teljesítés esetén nehezen tudja visszaszerezni! Fordítson figyelmet arra, hogy az előleg és a kiszállási díj a megfelelő jogcímen kerüljön a számlán feltüntetésre!
 • A munka kivitelezési költségének számításakor vegye figyelembe, hogy egyes vállalkozások a nyílászárók árán és beszerelési költségén felül a munka felméréséért és a kiszállásért is felszámíthatnak díjakat, amely akár jelentősen megemelhetik a fizetendő végösszeget. Mindig alaposan tájékozódjon a költségek tekintetében, kérjen írásos, minden lehetséges költségre kiterjedő árajánlatot!
 • Legyen tisztában azzal, hogy az üzlethelyiségen kívül kötött szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat, és a vállalkozás, amely az otthonában kereste fel, köteles erről tájékoztatást nyújtani! Az elállási/ felmondási nyilatkozatminta a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található ide kattintva.
 • Mindig kérjen számlát a vállalkozástól a munkálatokról, és a kivitelezés elvégzéséről is annak érdekében, hogy esetleges minőségi vagy egyéb reklamáció esetén igazolni tudjuk, hogy az adott vállalkozás végezte a munkát, és hogy jótállási és/vagy szavatossági jogainkat is megfelelően érvényesíteni tudja!
 • Amennyiben a vállalkozás a szerződésben meghatározott határidőre nem végzi el a munkát első lépésben a munkát felvállaló vállalkozással vegyük fel írásban a kapcsolatot, majd egy póthatáridő tűzésével szólítsuk fel a szerződés teljesítésére.
 • Amennyiben a vállalkozás a szerződésben meghatározott határidőre nem kezdi el a munkavégzést, első lépésben a munkát felvállaló vállalkozással vegye fel írásban a kapcsolatot, ha a határidő eredménytelen a Polgári Törvénykönyv értelmében késedelmes teljesítés miatt elállhat a szerződéstől.
 • Amennyiben a legnagyobb gondosság ellenére minőségi reklamáció merülne fel a beépített nyílászáróval, elvégzett munkával kapcsolatosan, úgy elsődlegesen a munkát felvállaló vállalkozással vegye fel a kapcsolatot. A minőségi kifogását írásban (e-mailben, vagy ajánlott, tértivevényes levélben) küldje el.
 • Amennyiben a szerződésből fakadó vitát nem tudják rendezni, érdemes Békéltető Testületi eljárást kezdeményezni, amely egy bíróságon kívüli, ingyenes, alternatív vitarendezési lehetőség.
 • Amennyiben a szerződésből fakadó vitát nem tudják rendezni, közjegyző előtti fizetési meghagyást is kezdeményezhet. Az eljárást közjegyző előtt indíthatja meg, amely díjköteles.

Ingyenes fogyasztóvédelmi és versenyjogi tanácsadás Pécsen

A Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda (GVTI) csapata díjmentesen segít a pécsieknek fogyasztóvédelmi és versenyjogi problémáik megoldásában. A GVTI fogyasztóvédők célja az, hogy segítsék a tudatos döntéshozást, és a panaszok rendezését. Sikeresebb a panaszkezelés, ha a fogyasztók és vállalkozók tisztában vannak problémájuk jogszabályi hátterével. Ezeknek a jogoknak a megismerésében és panaszlevél megírásában segít teljesen díjmentesen – a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából, vele együttműködésben dolgozó – a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda.

Szakterületeik: megtévesztő reklámok, szavatosság és jótállás, üdülési jog, termékbemutatók, közüzemi szolgáltatások, internetes vásárlások, jelentős piaci erővel való visszaélés, utazási szerződések, légi utasok jogai, üzletfelek megtévesztése.

Elérhetőségek:

7621 Pécs, Rákóczi út 17. II. em. 213.

Tel: +36 30 748 9147

E-mail: pecs@versenyugyi-tanacsadoiroda.hu

Nyitvatartás:

Hétfő: 12.00–16.00

Kedd: 9.00–13.00

Szerda: 12.00–16.00

Csütörtök: 9.00–13.00

Péntek: zárva

fogyasztovedok.hu

(x)