Hatékonyabbá tennék a telepi szociális munkát

Horvát-magyar program indult a Máltai Szeretszolgálat tapasztalatai alapján: hogyan lehet aktívan tenni az szegregátumokban élők helyzetének javításáért? Milyen módszerek, háttértudás és eszköztár áll a segítő szakemberek szolgálatában? Miként érhetők el hosszú távú hatások, integrációs eredmények? Ilyen és ehhez hasonló kérdések megvitatása, illetve jó gyakorlatok bemutatása adja egy most zajló, hiánypótló horvát-magyar együttműködés alapját.

hirdetés
Uránia Mozi

A Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak a „hit védelme és a szegények szolgálata” jelmondat missziójával végzett munkáját hazánk határain messze túl is példaértékűként tartják számon. A szervezet dél-dunántúli központja is hosszú idő óta eredményesen dolgozik a szegregátumokban: egyebek mellett közösséget épít, fejlesztő programokat szervez, és számos más módon is segít az ott élő rászorulóknak. A régióközpontot a szóban forgó együttműködési elképzeléssel a Horvát Vöröskereszt és a horvátországi Dárda önkormányzata kereste meg, azzal a céllal, hogy a saját, átfogó fejlesztési terveikhez módszertani és szakmai segítséget kérjenek, jó gyakorlatokat sajátíthassanak el.

A közös munkára egy sikeres európai uniós pályázat teremtett lehetőséget, amelynek célja a tapasztalatcsere és tudásátadás a magyar és a horvát szegregátumokban végzett szociális munkáról. A partnerség keretében 2 magyar és 3 horvát szervezet dolgozik együtt. Amint az a február 25-i nyitókonferenciájukon elhangzott, egyik első tevékenységükként a határ mindkét oldalán átfogó kérdőíves kutatásba kezdtek.

– A projektben a horvát partnereinknek az az elsődleges célja, hogy jó gyakorlatokat, működő megoldásokat sajátíthassanak el, amelyeket majd hasznosítani tudnak a saját munkájukban – fogalmaz Csonkáné Utasi Katalin szakmai vezető. – A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Regionális Központ munkatársai számára pedig ez az együttműködés nem csak a szakmai-módszertani kutatás előnyei miatt, de azért is lényeges, mert hosszú távú, komplex együttműködés lehetőségét teremti meg – ráadásul a kollégáink szakmai fejlődéséhez kiemelten fontos az ilyen típusú tapasztalatcsere.

A programban részt vevő szervezetek egyebek mellett adatbázisokat készítenek, tapasztalatokat cserélnek, workshopokat szerveznek, gazdaság- és foglalkoztatásfejlesztési koncepciót dolgoznak ki, és továbbképzik munkavállalóikat. Közös módszertanuk számos más szervezet számára, nemzetközi területen is alkalmazható lesz.

A Bright Social Minds című projekt (kódszám: HUHR/1901/3.1.1/0023) kedvezményezettjei a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Vöröskereszt Dárdai Járási Egyesülete, Dárda Önkormányzata, a Djola Falusi Turizmus Egyesület és az Indus Völgye Egyesület. A program összesen 296 551,1 euró európai uniós támogatásból valósul meg az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014–2020 keretében, és 2020. július 1-től 2021. december 31-ig tart.

További részleteket a programról ITT olvashat.

A jelen írás az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg. Tartalma kizárólag a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felelősségi körébe tartozik. Az itt megtalálható anyagok nem tekinthetők olyanoknak, mint amelyek az Európai Unió és/vagy a HU-HR Interreg Program Irányító Hatóságának hivatalos állásfoglalását tükrözik.

 

(x)

Hirdetés