Pénzügyi jogvita rendezése a bíróságon kívül: érdemes a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezni?

Panaszt nyújtott be a pénzügyi szolgáltatójához, de elutasító választ kapott? Nem szeretne bírósághoz fordulni, hogy a pénzügyi jogvitája rendeződjön? Elutasították a méltányossági kérelmét? Ilyen és ehhez hasonló esetekben célszerű a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) mint alternatív vitarendezési fórum eljárását kérelmezni.

A bíróságon kívüli, alternatív vitarendezés egyik legnagyobb előnye a bíróságok tehermentesítése mellett az, hogy a felek között létrejöhet egy kompromisszumos megoldás, azaz győztes-győztes helyzetet teremthet, mindezt gyorsan és díjmentesen.
Fontos kiemelni továbbá, hogy a Pénzügyi Békéltető Testületben eljáró tagok magasan kvalifikált jogászok, vagy közgazdászok, akik kiemelkedő szakmai tudással, felkészültséggel és több éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

A Magyar Nemzeti Bank által működtetett Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe tartozik a fogyasztók, valamint a pénzügyi szolgáltatók (bankok, biztosítók, pénzügyi vállalkozások, befektetési szolgáltatók) közötti vitás ügyek bírósági eljáráson kívüli rendezése, továbbá a fogyasztók pénzügyi szolgáltatóhoz benyújtott méltányossági kérelmekkel kapcsolatos ügyeiben az egyezségkötés elősegítése. A követeléskezelőkkel kapcsolatos ügyek akkor tartoznak a PBT hatáskörébe, ha követelésük a fogyasztókkal szemben pénzügyi szolgáltatáson alapul.

A fogyasztó személyi vagy anyagi körülményeire tekintettel méltányossági kérelemmel fordulhat a pénzügyi szolgáltatóhoz, melyben kérheti, hogy a szerződésben foglaltakhoz képest kedvezőbb feltételekkel teljesíthesse kötelezettségét. Ez lehet a fizetési kötelezettség mérséklése, elengedése, a szerződés módosítása.

Méltányossági eljárást a PBT előtt akkor is lehet kezdeményezni, ha a követelés kapcsán fizetési meghagyás kibocsátására került sor, vagy az adott ügyben végrehajtási vagy bírósági eljárás van folyamatban, azonban az igény jogalapját vagy összegszerűségét vitatni nem lehet.

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának megindításához alapvető feltétel, hogy a fogyasztó először közvetlenül a pénzügyi szolgáltatóval kísérelje meg rendezni a vitás ügyet, illetve hozzá nyújtsa be méltányossági kérelmét.

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása ingyenes, eljárási díj, illeték sem a fogyasztót, sem a pénzügyi szolgáltatót nem terheli, és jogi képviselő igénybevételére sem kötelesek a felek.
Az ingyenesség mellett a gyorsaság is a PBT előtti eljárás mellett szól. Az eddigi gyakorlat szerint az ügyek általában 50-60 nap alatt befejeződnek, vagyis akár két hónapon belül döntés születhet.

Az eljárás során a pénzügyi szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli.
Az eljárás legfőbb célja a felek közötti egyezség, mely, ha létrejön, azt a testület jóváhagyja, ha megfelel a jogszabályoknak. Az egyezség elmaradása esetén kötelezést tartalmazó határozat születik, ha a pénzügyi szolgáltató alávetette magát a Pénzügyi Békéltető Testület döntésének és a kérelem megalapozott. A 2017. január 1-jét követően benyújtott kérelmek esetében szolgáltatói alávetés nélkül is hozhat kötelezést tartalmazó határozatot a testület, ha nincs egyezség, a kérelem megalapozott és annak összege nem haladja meg az 1 millió forintot (kötelező jogszabályi alávetés). Ajánlást tesz a testület, ha az igény megalapozott, meghaladja az 1 millió forintot és a szolgáltató nem tett alávetési nyilatkozatot. Méltányossági ügyben egyezség hiányában az eljárást a PBT megszünteti.


A Magyar Nemzeti Bank (MNB) keretein belül működő Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) 2020. március 17-től határozatlan időre szünetelteti a személyes meghallgatásokat a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében.

Március 16-tól úgy módosult a PBT Működési Rendje, hogy azon békéltetési eljárások, amelyeknél már kitűzték a személyes meghallgatást automatikusan írásban is folytatódnak az érintett pénzügyi szolgáltató, illetve a kérelmező ügyfél hozzájárulása nélkül. Az eljárások további gördülékeny ügyintézése így biztosított.

Azon eljárásoknál, ahol még nem tűztek ki meghallgatást, a PBT kérni fogja mindkét fél beleegyezését az írásbeli folytatáshoz. A békéltetők az erre vonatkozó beleegyezést e-mailben is elfogadják majd. A további egyéb közléseket, iratokat a PBT az eddig megszokott rendben és kommunikációs csatornán keresztül tud fogadni, illetve küldeni. Minderről a feleknek a PBT levélben is tájékoztatást küldött.

Ezen felül – noha az MNB személyes ügyfélszolgálata átmenetileg szünetel – a személyes iratleadás jelenleg még biztosított az MNB Budapest, Szabadság tér 9. sz. alatti székházának Központi Expedícióján. A PBT eljárásaira, működésére vonatkozóan a testület honlapján találhatók további információk.


A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat pécsi irodájában a pénzügyi szolgáltatások teljes spektrumát érintő kérdés vagy panasz esetén ingyenes segítséget kérhet.

Elérhetőségek:
Cím: 7621 Pécs, Király u. 42. // Telefon: +36 70 243 3356 (ügyfélfogadási időben) //
E-mail: pecs@penzugyifogyaszto.hu // Web: www.penzugyifogyaszto.hu, facebook.com/penzugyifogyaszto

Ügyfélfogadás:
HÉTFŐ: 8.00–14.00 // SZERDA: 8.00–14.00 // CSÜTÖRTÖK: 11.00–17.00

A koronavírus terjedésének csökkentése, illetve megakadályozása érdekében a irodáinkban átmenetileg szünetel a személyes ügyfélfogadás.

Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben.

(x)

Hirdetés