Kevés a vízfelület, ez szüli a vitát a város úszóegyesületei közt

Jó ideje vitában áll egymással a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. és a Pécsi Vörös Meteor Sport Egyesület úszó szakosztálya, a nézeteltérés oka pedig nem más, mint a rendelkezésre álló vízfelület. Pontosabban annak hiánya.

hirdetés

A Vörös Meteornál három éve döntöttek úgy, hogy nyitnak a versenysport felé, azóta már jó 30 fősre duzzadt utánpótlásbázissal rendelkeznek, de az utánpótláskorú úszópalánták mellett legalább ennyi senior, illetve „hobbiúszó” is az ő színeikben sportol. Persze a minőségi munkához elengedhetetlen, hogy rendelkezésre álljon kellő mennyiségű vízfelület is. A probléma pedig itt kezdődött. Érdemes tudni, hogy a Vörös Meteor még a PSN Zrt. előző vezetése idején gyakorlatilag ki volt tiltva a Hullám Fürdőből, azonban amikor az új cégvezetés Máté János vezérigazgatóval felállt, ezt a korábbi állapotot megszüntette, és jelezte a VM-nek, hogy ha akarnak, ezen túl bérelhetnek sávokat a Hullámban.

– Érezhetően történt egy nyitás irányunkba a PSN-től – mondta lapunknak Szabó János, a Vörös Meteor szakosztálymenedzsere. – Három éve rendszeresen versenyeztetjük fiatal sportolóinkat. A minőségi felkészüléshez nélkülözhetetlen, hogy elegendő edzést tarthassunk. Az utóbbi évben, a koronavírus miatt szinte minden uszoda bezárt, csak a Hullám és a Nevelési Központ medencéje maradt nyitva. Az alapvető probléma, hogy nem tudunk normális időben pályát bérelni. Ez ügyben régóta próbálunk dűlőre jutni a PSN-nel, kevés eredménnyel.

Szabó szerint mivel sportolóik még tanulók, reggel 6 és 8 között, illetve a délutáni órákban lenne ideális edzéseket tartani. A reggeli időpontban esélytelen, hogy sávokhoz jussanak, míg jelenleg a késő délutáni időpont sem működőképes, csak esténként tudnak edzeni a Nevelési Központban.

– Amikor a Covid miatt megcsappant a sportolói létszám, a PSN jelezte a Nevelési Központban lévő uszoda fenntartójának, lemond az egyik bérelt időpontjáról, így novemberben minden nap este 6–8-ig tudtunk ott edzeni – folytatta Szabó. – Azonban február végén a PSN újra igényt tartott a sávokra, így most heti háromszor tudunk menni 7–8-ig, kétszer 6–8-ig. Ez nem jó. Egyrészt, aki komolyan gondolja az úszást, szüksége van a kétórás edzésre, másrészt, mivel több nem pécsi gyerekünk is van, közel sem ideális, hogy 8-kor végzünk, így jó, ha 9-re érnek haza.

A Vörös Meteor úszói azt szeretnék, ha a reggeli órákban, illetve délután a 3 és 6 óra közötti időben juthatnának edzéslehetőséghez. Szabó azt is elmondta, amióta a PSN a Nevelési Központban visszavette korábbi idősávját, ott a városi sportcég seniorjai használják a vizet. Úgy gondolja, felnőtt emberek estében, akik hobbiból úsznak elvárható lenne, hogy átadják korábbi időpontjaikat a gyerekeknek, hogy így ők korábban végezhessenek.

– Régóta vagyunk kapcsolatban a PSN vezetésével, sokszor jártunk náluk – mondta a csapatmenedzser. – Tavaly év végén azt is jeleztük, nem ragaszkodunk a Vörös Meteor névhez, akár a városi cég színeiben is folytatnák, ha ez megkönnyíti az edzéslehetőségek kialakítását. Annyi volt a kérésünk, hogy megtarthassuk saját szakmai programunka. Néhány hónapja abban maradtunk, hogy a PSN készít egy együttműködési megállapodás tervezetet, amit elküld nekünk. Mi átnézzük, megtesszük a javaslatainkat, és egy egyeztetéssorozat után megpróbálunk tető alá hozni egy megállapodást, ami mind a két fél számára elfogadható. Miután ezt megbeszéltük, két-három hetente kerestük őket, rendre azt a választ kaptuk, hamarosan elkészülnek a tervezettel. Végül három hónap után kaptunk egy kész szerződést, amit aláírásra küldtek el nekünk. Azonban az abban foglaltak számunkra elfogadhatatlanok voltak. Azt fixálta volna, hogy a VM célja a PSN számára felkutatni, majd átadni a tehetségeket. Ezzel nem lenne baj – ha két egymással anyagilag alá-fölérendeltségi viszonyban lévő, vagy közös tulajdonosi struktúrában létező egyesületről beszélnénk, de erről szó sincs. Pár napunk volt átnézni a szerződést. Megtettük, írásban kifejtettük, milyen változtatásokat látnánk szükségesnek, hogy alá tudjuk írni. Erre azóta sem kaptunk választ. Teljesen elzárkózik a PSN a további egyeztetéstől.

Ahogyan azt Szabótól megtudtuk, a megállapodás meg nem kötése a kisebbik baj. A nagyobbik, hogy nem elegendő, és nem ideális időpontban jutnak vízfelülethez.

– A napi kétszer két óra edzés szükséges, aki versenysportolók fejlődéséhez elengedhetetlen – mondta. – A jelenlegi állapot előbb-utóbb ez a gyerekek teljesítményére is kihat. Nem szeretnénk kisajátítani semmit, nem állítjuk, hogy a mi szakmai modellünk az egyetlen, ami jó. Csak ragaszkodunk a programhoz, ami mentén haladva egyre sikeresebbek sportolóink. Szeretnénk, hogy ne érje őket hátrány.

A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Máté János megkeresésünkre több, a  Vörös Meteor által tett kijelentést is határozottan visszautasított. Például azt, hogy ők kész szerződést küldtek volna, egyeztetés nélkül, és elzárkózva a további tárgyalásoktól.

– Rögtön szeretnék idézni a levelünkből, amit az együttműködés kezdeményezésekor küldtünk – nyilatkozta lapunknak Máté János. – Abban ezt írtuk: „Mellékelten megküldöm az együttműködési megállapodás  tervezetet, amit a szakma elkészített. Arra kérünk beneteket, hogy nézzétek át, jövő hét közepén le tudunk majd ülni, hogy személyesen átbeszéljük az együttműködés részleteit.” Ebből kiderül, hogy finoman fogalmazva is csúsztatnak abban a kérdésben, hogy mi kész szerződést küldtünk volna aláírásra. Ők válaszukban sok egyéb mellett azt is írták nekünk, hogy a Vörös Meteorban versenyző sportolók és szüleik azért választották őket, mert hatékonyabb képzésüket ott látják biztosítva, a kedvezőtlenebb anyagi és tárgyi feltételeket is vállalva. Nos, ennek fényében miért is vitázunk azon, hogy a PSN Zrt.-től sportszerűségből átadott úszósávok nekik nem elegendőek és nem megfelelő időpontban vannak?

Máté János azt is hozzátette, hogy a VM-től kapott levélben leírják Szabóék, hogy „Az alaptalan vádaskodásnak, bizonyíthatatlan kijelentések nyilvánosságra hozatalának semmilyen módon nem látják értelmét, azt ezután is, ahogy eddig is elítélik, és ilyen tevékenységet nem folytatnak.” A PSN vezérigazgatója szerint sajnos a szaval és a tettek itt nincsenek összhangban.

– A Vörös Meteor azt írta nekünk, hogy szakmailag és erkölcsileg elfogadhatatlan számukra az általunk készített együttműködési megállapodás tervezet – nyilatkozta lapunknak Máté. – Ez a mondat, és az ezt követő többszöri telefonos egyeztetéseken (nem igaz tehát, hogy nem érkezett reakció részünkről) elhangzottak, majd a Vörös Meteor által azóta intézett folyamatos több frontos támadások sajnos azt mutatják számunkra, hogy minden jószándékunk ellenére rendkívül távol állnak egymástól az elképzeléseink. Sajnos amíg ilyen agresszív, támadó módon kommunikálnak az rendkívüli módon megnehezíti a megegyezést, együttműködést. Mindezek ellenére, mi továbbra is nyitottak vagyunk, és a korrekt, a két fél sportágon belül elfoglalt helyét figyelembe vevő együttműködésre törekszünk. Ennek érdekében felvettem a kapcsolatot Dr. Kiss Endrével a Vörös Meteor elnökével, hogy a sajtóban történő üzengetések helyett, valós párbeszéddel oldjuk meg a konfliktusokat.

Konkrétumként felvetettük a PNS-nek a Vörös Meteor azon kérését, hogy a városi sportcég senior úszói cserélhetnének időpontot az ANK-ban az ő utánpótláskorú sportolóikkal.

– Ezt, és még számos más észrevételt tett Szabó János Sági Zoltán kollégánknak telefonon – árulta el Máté János. – Ő ígéretet tett arra, hogy megvizsgálja a kérdést, erre néhány nap türelmet kért. Azonban mielőtt még véget érhetett volna az ügy kivizsgálása a részünkről, már egy újságcikk jelent meg, amiben a PSN Zrt.-t a Vörös Meteor ellehetetlenítésével vádolták.

Összegzésként Máté János igyekezett rávilágítani arra csöppet sem elhanyagolható tényre, hogy a fenti vitás helyzet kiváltó oka eleve egy rajtuk kívülálló tényező, ami a PSN-t is sújtja.

– Ahogyan azt már korábban jeleztük, nincs Pécsett elegendő vízfelület ahhoz, hogy mindenki számára elegendő jusson belőle, és az általuk ideálisnak tartott időpontban – mondta a vezérigazgató. – Ez vonatkozik a PSN Zrt. sportolóira is, bizony ők sem annyian, annyi pályán és olyan időpontban úsznak, ahogy szakmailag indokolt lenne. Amíg ez a helyzet nem változik, addig mindenki részéről megértésre, és türelemre lenne szükség. A PSN Zrt. számos gesztust tett a Vörös Meteor fellé a Hullámfürdő és az ANK vonatkozásában is.

A PécsMa megkereste a Vörös Meteor elnökét, Kiss Endrét is az ügy kapcsán, kíváncsiak voltunk ugyanis, hogy lát-e békés megoldást a PSN., és a VM úszó szakosztálya közti vitás ügyben.

– Azt gyorsan szeretném leszögezni, hogy nálunk a Vörös Meteornál a szakosztályaink önműködőek minden értelemben – mondta lapunknak Kiss. – Úgy szakmailag, mint szervezetileg és gazdaságilag. Ez igaz az úszóinkra is. Én elnökként a szakosztályaink működésébe nem szólok bele, legfeljebb segítek amiben tudok, ha kérnek, vagy ha szükség van rá. Az úszók ügyéről mindeddig nagyon keveset tudtam. Amikor Máté János megkeresett a napokban, hogy üljünk le, akkor kezdtem magam beleásni a témába, és begyűjteni minden információt. Azt mindenképpen szeretném leszögezni, hogy a Vörös Meteor úszó szakosztályának szakmai munkájának kiváló minősége nem képezheti vita tárgyát, erről a szakosztályunk egyre jobb eredményei tanúskodnak. A PSN Zrt. vezetőjével folytatott megbeszélés előtt bíztam benne, hogy okosabb leszek, és talán sikerült elmozdulni a megoldás felé, de most utólag úgy látom, hogy nem nagyon léptünk előrébb egyelőre. A városi sportcég, én úgy látom hogy nem tud, vagy nem akar többet tenni ebben az ügyben jelenleg.

Ugyanakkor Kiss Endre azt is hozzátette, hogy két nagyon fontos dolgot nem szabad elfelejteni egy-egy ilyen vitás ügyben, és ez igazából szól minden egyes résztvevőnek.

– Egyrészt itt most fiatal sportolókról beszélünk, az ő edzéslehetőségükről van szó, az ő fejlődésükről, ezt nem szabad nem az első helyen figyelembe vennie mindenkinek – mondta a Vörös Meteor elnöke. – Másrészt pedig, és ezt valóban sajnos mi magunk, akik csak hobbiból mennénk medencébe olykor-olykor is érezzük, nagyon kevés a vízfelület a városban. Bízunk benne, hogy a korábban beharangozott tanmedence mielőbb megvalósul a városban.

Török Ottó, Pécs sportberuházásokért felelős polgármesteri biztosa idén év elején nyilatkozott lapunknak. Akkor elmondta, hogy remény van egy új tanuszoda építésére a városban, ebben a kérdésben mind az úszó, mind a vízilabda szövetség támogatja a várost. Jó lenne tehát, ha minél gyorsabban megépülhetne, akkor talán a vihar is csillapodna – ha nem is egy pohár, de néhány medencényi vízben.

Cikkünk megírása után Szabó János jelezte lapunknak, hogy idő közben a PSN vezetése újra felvette velük a kapcsolatot, és további egyeztetéseket javasolt a témában – ezt Máté János is megerősítette a PécsMa-hu-nak. Így talán bízhatunk abban, hogy egy mindkét fél számára megnyugtató megoldás felé mozdulhatnak el a felek.

Fotó: A Pécsi VM Úszó szakosztály Facebook-oldala