A Leőwey gimnázium harminckét tanára is csatlakozott a NAT ellen tiltakozókhoz

A pécsi Janus Pannonius gimnázium 33 pedagógusáház most csatlakozott a Leőwey Klára Gimnázium 32 tanára, már az ő nevük is szerepel az új Nemzeti Alaptanterv ellen tiltakozó nyílt levélen.

hirdetés

Néhány nappal ezelőtt írtuk meg, hogy a pécsi Janus Pannonius Gimnázium tanárai – az országban testületileg elsőként – nyílt levelet jelentettek meg a Facebookon, amelyben az új NAT ellen tiltakoznak. Álláspontjuk szerint az alaptanterv gyerek-, tanár-, és nemzetellenes.

Az aláírókhoz most csatlakozott a pécsi Leőwey Klára Gimnázium tantestületének jelentős része, 32 tanár, köztük az iskola igazgatója, dr. Zalay Szabolcs is.

A nyílt levél szövegét az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük.

A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium magyar nyelv és irodalom munkaközösségének tagjai úgy érzik, eljött az ideje annak, amikor már nem hallgathatnak tovább, amikor cselekedni erkölcsi kötelességük.
Úgy gondoljuk, nem lehetünk kiszolgálói annak a NAT-nak, mely egyeztetés, érdemi vita nélkül, tartalmát és szerzőit a szakma előtt titokban tartva született. Ebben az országban a mi felelősségünk sem kisebb, mint a politikusoké.
Nem kívánunk végrehajtói lenni a politika és az ideológia által vezérelt oktatáspolitikának, amely még tovább ront a közoktatás helyzetén.
Mit gondolunk az új NAT-ról?
Gyerekellenes, …
· mert bár csökkenti az óraszámokat, de tovább növeli a tananyagot,
· mert nem vesz tudomást a megváltozott olvasási szokásokról, a diákok érdeklődéséről, a megváltozott világról,
· mert lexikális ismeretek sokaságát írja elő kompetenciafejlesztés helyett,
· mert nem vesz tudomást a munkaerőpiaci elvárásokról,
· mert nem vesz tudomást a különböző iskolatípusok sajátosságairól, az ott tanulók igényeiről, lehetetlenné teszi a differenciálást, tehetséggondozást és felzárkóztatást,
· mert elfogadhatatlan, hogy a diákok saját koruk és problémáik megjelenítésére nem látnak példát, nem találkoznak kortárs szövegekkel, hiszen ezek teljesen hiányoznak a NAT-ból. Ezzel elidegenítjük őket az olvasástól, az irodalom világától.
Tanárellenes, …
· mert szolgává alacsonyítja az önállóság és a választás lehetőségétől megfosztott kollégákat,
· mert önmagával való meghasonlásra készteti a kezdő pedagógust, illetve tanárszakos hallgatót, hiszen annak az ellenkezőjével szembesül, amire a tanárképzés során a modern pedagógiatudomány szakemberei felkészítették,
· mert önmagával való meghasonlásra készteti a gyakorló tanárt is, mivel rutinjának, tapasztalatainak mond ellent a szinte csak lexikai ismereteket elváró követelményrendszer,
· mert ez a tananyagmennyiség lehetetlenné teszi, hogy örömmel olvasó diákokat neveljen.
Nemzetellenes, …
· mert torzítja és leszűkíti a nemzeti kultúra fogalmát.
Felhívjuk az Nemzeti Pedagógus Kar vezetőit, hogy valóban képviseljék a tanárok és diákok érdekeit, és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a most elfogadott NAT-ot visszavonják.
Minden felelősen gondolkodó kollégát arra kérünk, hogy bombázzuk tiltakozó levelekkel a minisztériumot az alábbi e-mail címen: info@emmi.gov.hu. Valamint kérjük, hogy csatlakozzanak az Iskola a határon elnevezésű Facebook-csoporthoz.
Pécs, 2020. február 4.