Felkerültek az önkormányzat honlapjára a május 16-ai közgyűlésen Péterffy Attila polgármesternek feltett kérdésekre adott írásos válaszok. Ezekből szemezgetünk az alábbiakban.

A legutóbbi, május 16-ai közgyűlésen Bognár Szilvia és Hencsei Zsolt (a Tiszta Kezek Frakció képviselői) is kérdezett Péterffy Attila polgármestertől, aki azt ígérte, kérdéseikre tizenöt napon belül válaszol, ami meg is történt.

A teljesség igénye nélkül mutatjuk a kérdéseket és a pontokba szedett válaszokat:

Bognár Szilvia kérdései

Hogyan alakult ki ilyen óriási összeg kötelezettségben Bánkuti István regnálása alatt a Tüke Busz Zrt.-nél?

 • Bánkuti István 2021. február 23-a és 2023. május 15. között töltötte be a Tüke Busz Zrt. igazgatóságának elnöki pozícióját és a társaság vezérigazgatói pozícióját. Ezalatt a valamivel több mint 2 év alatt a társaság működésében, a cégtől független okokból, igen jelentős költségnövekedés következett be.
  • 2021 és 2022 között nagy mértékben drágult az üzemanyag (994 millió forintról 1 milliárd 472 millió forintra); nőtt az elektromos buszok működtetésének költsége (21,2 millió forintról 68,9 millió forintra) és az anyag- és alkatrész-beszerzések költsége is (átlagosan egy év alatt 66,56 százalékos volt az áremelkedés, de egyes esetekben a 100 százalékot is meghaladta).
  • Szintén jelentős költségnövekedést okozott a munkavállalók, különösen a sofőrök bérének többszöri és átlagon felüli emelése. A cég bérköltsége ezzel 2021 és 2022 között több mint 163 millió forinttal emelkedett, amit a 2023 elején adott újabb béremelés tovább növelt.
 • A Tüke Busz Zrt.-től bekért adatok alapján a társaság ezzel párhuzamosan kimutatható – összesen több mint 206 millió forintos – költségmegtakarítást ért el vezérigazgató irányítása alatt.
 • 2022-ben további javulást sikerült elérni a cég gazdálkodásában, összességében több mint 125 millió forinttal javult a társaság eredménye az előző évihez képest.
 • Ezzel együtt a költségmegtakarítások nem ellensúlyozták a társaság költségnövekedésének mértékét.

Miért lehetett szüksége Bánkuti Istvánnak 6 különböző járműre az elmúlt cirka 2 év alatt?

 • Bánkuti István vezérigazgatóként a megbízási szerződése és a társaság hatályos szabályzatai alapján jogosult volt bérelt céges autók használatra. A cégtől kapott lista 6 járművet tartalmaz, de Bánkuti István egymást követően használta az egyes gépkocsikat.

Korlátlan és térítés nélküli magáncélú használatra volt-e jogosult Bánkuti István?

 • Bánkuti István jogosult volt a részére biztosított autókat mind hivatali, mind magáncélra használni, az év minden napján, akár szabadsága alatt is, menetlevél vezetési kötelezettség nélkül.

El tudja-e képzelni, hogy valamely jármű tényleges tulajdonosa Bánkuti István vagy az ő érdekeltségébe tartozó szereplő, és a bérlettel így önmagának szerezhetett bevételt a Tüke Busz Zrt. költségére?

 • A BVT Flottakezelő Kft. a bérlés időszakában Bánkuti István érdekeltségébe tartozott. Ez a társaság olcsóbban adta bérbe az autóit a többi céghez képest. A Tüke Busz Zrt. mindössze egy autót, illetve annak a csereautóját bérelte a BVT Flottakezelő Kft.-től.

Milyen érdemi párbeszéd zajlott a kertvárosi varjak lakatlan területre történő áttelepítése érdekében az elmúlt években szakemberekkel?

 • A varjak tereléséhez a lakók járulhatnak hozzá a leginkább. A hulladékgyűjtő edények zárásával a madarak olyan területre költöznek át, ahol könnyebben juthatnak táplálékhoz.
 • A vetési varjak 2001 óta védett madarak, így fészkük eltávolítása csak a kormányhivatal engedélyével és az általuk meghatározott fészkek esetében lehetséges. A fészkek eltávolítására október és január vége között, a fészek kezdemények eltávolítására pedig április végéig van lehetőség.
 • Az engedélyek alapján a Biokom évente 50-100 darab varjúfészket távolít el a hatóság által jóváhagyott fákról.
 • Fészkeket áttelepíteni nem lehetséges, de nem is szükséges, tekintettel arra, hogy a madarak 1-2 nap alatt tudnak maguknak új fészket építeni.
 • A varjúkolóniák kijelölt területe a temető déli oldalán található erdősáv, amelyet az elmúlt években kezdenek felfedezni és belakni a madarak. Erre terelni a madarakat azonban csak riasztással és a fészkek, fészek-kezdemények leszedésével lehetséges. Ezt a Biokom minden évben megteszi. Idén június első felében nyújtják be a természetvédelmi engedélykérelmet a fészkek fészkelési időn kívüli eltávolításához, ami így várhatóan késő ősszel történhet majd meg.

A Bognár Szilviának megküldött összes válasz itt érhető el.

Hencsei Zsolt kérdései

Polgármester úr a vészhelyzetben egy SZ.P. monogramú személynek szociális bérlakást juttatott saját hatáskörben. Szeretném megkérdezni, hogy SZ.P. azonos-e annak a K. Gábornak a közeli rokonával, aki az Ön 2019-es polgármesteri kampányában Mellár Tamás közeli munkatársaként kifejezetten aktív szerepet töltött be az Ön megválasztásában? Amennyiben azonos, azt szeretném kérdezni, hogy a lakás odaítélésében ez szerepet játszott-e?

 • A lakásbérleti szerződések megkötéséről és módosításáról a Népjóléti és Sport Bizottság dönt, a bizottság működése pedig a veszélyhelyzet alatt sem szünetelt, döntéseit teljes mértékben a bizottság véleményére alapozta.
 • Az SZ. P. monogramú személlyel kapcsolatban: a lakásbérleti jogviszonyokra vonatkozó döntés meghozatala előtt a lakásrendelet rendelkezései szerinti dokumentumokat, illetve azok bérleti kritériumoknak való megfelelőségét kellett ellenőrizni, így a vizsgálat tárgyát értelemszerűen nem képezte SZ. P. rokoni vagy családi kapcsolatainak feltérképezése.

2019 októberétől a Pécsi Ellátó Központ bármely vezetője lakott vagy lakik-e önkormányzati bérlakásban a Báthory utcában, különös tekintettel a 6-os házszámra?

 • 2019 októberétől napjainkig három, a Pécsi Ellátó Központ alkalmazásában álló személy használt önkormányzati bérlakást. Ezek közé tartozik G. Katalin, aki a Báthory utca 6. szám alatt jelenleg jogcím nélküli lakáshasználóként lakik.
 • A lakás kiürítése iránt jogi eljárás van folyamatban.
 • G. Katalin 2021. április 13-tól 2021. december 31-ig volt a Pécsi Ellátó Központ megbízott igazgatója, mely kinevezés testületi hatáskör.

A Hencsei Zsoltnak megküldött összes válasz itt érhető el.

Hirdetés