A tettyei feszület alkotója lett Pécs díszpolgára

A hagyományokhoz hűen idén is szeptember elsején, a Város Napján tartották meg Pécsett az ünnepi közgyűlést és az egyetem tanévnyitó szenátusi ülését. A Pécsi Nemzeti Színházban rendezett közös ünnepi eseményen megannyi városi és egyetemi elismerést adtak át, köztük a pécsi díszpolgári címet, melyet idén Rétfalvi Sándor szobrászművésznek adományoztak.

hirdetés

Szeptember elsején, a Város Napján – ami 2017-től, a Pécsi Tudományegyetem 650. alapítási évfordulójának alkalmából már a Magyar Felsőoktatás Napja is – tartották meg az ünnepi közgyűlést, közösen az egyetemi tanévnyitó szenátusi üléssel. A hagyományoknak megfelelően, az esemény ünnepi szentmisével kezdődött a Lyceum-templomban.

Tele volt a színház ünneplőkkel

A Pécsi Nemzeti Színházban tartott nagyszabású rendezvényen Bódis József, az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára, a Pécsi Tudományegyetem volt rektora hangsúlyozta, hogy a pécsiek életét meghatározó egyetem 1367-es alapítása után a magyar nemzet elindult a társadalmat tudományos alapokra építő nemzetek útján. Mint mondta, az egyetem adja azokat a felkészült embereket, akik előre viszik az országot. Erre pedig – folytatta – tisztelettel kell emlékeznünk egy több mint 2 ezer éves város több mint 650 éves egyetemének tanévnyitóján.

Bódis József: a pécsi egyetem pozitívan áll a kihívások elé

– A nagy hagyományú, nagy múltú oktatási rendszerben azonban ugyanúgy szükséges az innováció, mint a technikai területeken, mert ma már mások az elvárások, mások az igények. Ez az innováció a tudomány és a gyakorlati élet közti kapcsolatot és átmenetet erősíti célja szerint. A pécsi egyetem pedig joggal áll pozitívan ezen kihívások elé. Mindemellett fontos kiemelni, hogy az egyetemen zajló nemzetköziesítés folyamata az elmúlt években jó irányban változtatta meg a város atmoszféráját, nem csak szellemi, hanem gazdasági tekintetben is – mondta Bódis József.

Páva Zsolt: a pécsi politikusoknak a várost, a pécsieket kell szolgálniuk

Páva Zsolt, Pécs polgármestere ünnepi köszöntőbeszédében hangsúlyozta, hogy a Város Napjának ünnepsége és az egyetemi tanévnyitó szenátusi ülés mellett a rendezvény cikluszáró ünnepi közgyűlésként is tekinthető, hiszen idén ebben a formában utoljára van együtt az 5 éve megalakult közgyűlés.

– A ciklus második felében egy régi problémát tudtunk megoldani: a költségvetést sikerült stabilizálnunk. Mindeközben sikeresen tudtunk élni az uniós és állami források adta lehetőségekkel is, melyeket a Modern Városok Programnak köszönhetően tovább bővíthettünk az egyetem közreműködésével – mondta a polgármester.

Vári Attila, a Fidesz, a KDNP és az Összefogás Pécsért polgármesterjelöltje is részt vett a misén és az eseményen is

Páva Zsolt ezt követően elmondta, hogy a pécsi politikusoknak a várost, a pécsieket kell szolgálniuk, erre tesznek esküt, ez a kötelességük. Ugyanakkor, mint mondta, sok esetben a pártpolitikai megközelítések megelőzik a pécsiséget.

– Ez nem helyénvaló, hiszen ilyenkor más normák mentén kezdenek a politikusok dolgozni, viselkedni, mint ahogy egyébként pécsi polgárként illendő volna. Ilyen esetekben vélt vagy valós ellenfeleket keresve nem a pécsi ügyek megoldása vezeti őket, hanem az, hogy miképpen tudnak borsot törni a számukra például nem szimpatikus pártok orra alá. A politikai eskü nem erre kötelez, én pedig azt kívánom, hogy a későbbiekben ez ne jellemezzen senkit. A városnak soha nem tett jót, amikor politikai csatatér volt a pécsi közgyűlés – fogalmazott a polgármester.

Telt házzal ünnepelték Pécs napját

Ezután Páva Zsolt beszédében elbúcsúztatta a Pécsi Egyházmegyét 8 éven át vezető, veszprémi érsekké kinevezett Udvardy Györgyöt, aki utódja kinevezéséig apostoli kormányzóként tovább igazgatja a Pécsi Egyházmegye ügyeit. Mint mondta, „egy nagyszerű, példátlanul jó együttműködés így lezáródik” a város és az egyházmegye között.

Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora tanévnyitó beszédében kiemelte, hogy az idén a tavalyihoz képesti jobb felvételi létszám betudható annak, hogy az egyetem karainak élén számos új dékán áll, akik új irányokat, új fejlődési lehetőségeket jelentenek az intézmény számára.

Színes műsor kísérte a díjátadót

– Az egyetem azonban kicsit féloldalas. Vannak tradicionálisan jól kiépített és beágyazott, erős, nemzetközi hírű karaink, de vannak olyanok is, ahol a tespedés, az ellustulás uralkodott el az elmúlt években. Én a magam részéről az elkövetkezendő évben is mindent meg fogok tenni azért, hogy azokat, akik jól teljesítenek, még jobb teljesítményre bírjuk, ahol viszont ez nem lehetséges, ott szóval, szankciókkal ösztönözzük majd jó eredmények elérésére a delikvenseket. Ha híre megy annak a világban, hogy az egyetemen magas tudású, kompetens embereket nevelnek, akikkel elégedettek lesznek későbbi munkáltatóik, akkor értük el célunkat. Nem az a fontos ugyanis, hogy kik azok, akik bejutnak az egyetemre, hanem az, hogy kik azok, akiket kibocsátunk – mondta a rektor, majd hozzátette, hogy az egyetemen az elmúlt évben megannyi fejlesztés zajlott le, ugyanakkor a jövőben is indulnak fontos, államilag támogatott fejlesztések.

Rétfalvi Sándor lett Pécs díszpolgára

Udvardy György veszprémi érsek és az 1010. évfordulóját ünneplő Pécsi Egyházmegye apostoli kormányzója beszédében elmondta, óriási jelentősége van annak, hogy Pécsett olyan közjót szolgáló személyek, közösségek és intézmények vannak jelen és működnek – legyen az az egyetem vagy épp az egyházmegye –, melyek megélik saját szabadságukat és azt hatékonyan helyezik az emberek szolgálatába. Udvardy György ezt követően elbúcsúzott Pécstől:

– Szeretném megköszönni polgármester úrnak a támogatást, a személyes kapcsolatot és barátságot, a város ügyeiben való közös gondolkodást. Békével érkeztem Pécsre 8 éve, békesség fogadott itt, és célom az volt, hogy a várossal közösen ezt a békét teremtsem is. Büszke lehetek arra, hogy itt szolgálhattam – mondta.

A tettyei feszület megalkotója lett Pécs díszpolgára

Az ünnepségen átadták a város és az egyetem kitüntetéseit is. Pécs díszpolgára idén Rétfalvi Sándor szobrászművész lett, a kortárs szobrásznemzedék kiemelkedő tagja, a Villányi Nemzetközi Szobrász-alkotótelep egyik alapítója, a pécsi Művészeti Szakközépiskola volt művészeti igazgatója, aki 1982 és 1995 között a Janus Pannonius Tudományegyetem Rajz Tanszékének vezetője volt, majd 1995-től a Janus Pannonius Tudományegyetem Képzőművészeti Mesteriskolájának keretén belül a szobrászat program vezetőjeként kidolgozta és megszervezte az egyetemi szintű rajz- és vizuális szakemberképzést. Rétfalvi Sándor 2000-től a Művészeti Kar Szobrász Tanszékének vezetője, 2011 óta professor emeritus. Pécsett található köztéri szobrai közül feltehetően a leghíresebb az 1969-ben készült tettyei Korpusz.

Rétfalvi Sándor fia vette át édesapja díját

Az egyetem legmagasabb elismerését, a Pro Universitate Quinqueecclesiensi kitüntetést a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter, Süli János vehette át a Pécsi Tudományegyetem érdekében végzett kezdeményező és támogató munkája elismeréseként. Rövid köszönőbeszédében kiemelte, hogy a mérnöki munka nem a „zsebek megszedéséről” szól, hanem szakmai munka mellett a közösségek támogatásáról, fejlesztéséről.

Süli Jánost is díjazta az egyetem

Emellett Postumus Pro Universitate Quinqueecclesiensi díjban részesült prof. dr. Sümegi Balázs, a PTE Általános Orvostudományi Karának egyetemi tanára.

További elismerések és díjak

Nagy Lajos király díj kitüntetésben részesült:

Prof. dr. Bélyácz Iván, a PTE Közgazdaságtudományi Kar professzor emeritusa, elkötelezett munkája elismeréseként, mellyel hozzájárult a magyar felsőoktatás, a tudomány, a kultúra fejlődéséhez, valamint a Pécsi Tudományegyetem sikereihez.

Pro Civitate díj kitüntetést vehetett át: 

Jasmin Imamovic, a nemzetközi békefenntartás és az emberi jogok védelme érdekében végzett munkája, továbbá a Pécs–Tuzla partnervárosi együttműködésben elért érdemei kapcsán.

Prof. dr. Kellermayer Miklós, az orvostudomány területén folytatott közoktatási és tudományszervezési tevékenységéért.

Kellermayer Miklós és Kollár Lajos

Prof. dr. Kollár Lajos, a klinikai orvostudományok terén elhivatott, több évtizedes szakmai és tudományos pályafutásáért és a közegészségügyi ellátórendszer korszerűsítéséért. Kollár Lajos rövid beszédben köszönte meg az eseményen kiosztott díjakat az összes díjazott nevében.

Dr. Tóth Aladár, a baranyai erdészeti szakma meghatározó egyénisége, a baranyai erdészet történetének kutatója.

Pro Communitate díjban részesült:

Prof. dr. Bódisné drof. dr. Zámbó Katalin a klinikai orvostudományok terén végzett több évtizedes szakmai munkájáért, sokoldalú tudományos közéleti, valamint oktatói tevékenységéért.

Dieter Eppler, a Hauni Hungária Gépgyártó Kft. ügyvezetője, a Pécs-baranyai regionális gazdasági fejlődés és foglalkoztatás érdekében végzett több évtizedes szakmai munkájáért és társadalmi-civil közéleti tevékenysége elismeréseként.

Gyermánné Vass Ágnes, a pécsi közművelődés és zenei élet meghatározó egyénisége hegedűművészi és zenepedagógusi munkájáért.

A Mecsek Egyesület, a Mecsek természeti és gazdasági értékei, valamint a hegységben található történelmi örökség védelméért.

A Pécsi Székesegyház Nagycsaládosok Egyesülete, a keresztény értékeken alapuló családcentrikus közösségformálás fejlesztéséért.

Wéber Béláné, a baranyai néptáncoktatás meghatározó egyénisége, a baranyai és a horvátországi magyar gyermekek és felnőttek népi művelésének és hagyományőrzésének területén elért eredményeiért, valamint a főfoglalkozású néptáncoktatók, táncosok és koreográfusok képzését szolgáló fáradhatatlan munkájának elismeréseként.

Városháza Emlékérmet vehetett át:

Csirke Ferenc, a sportnevelés terén végzett kiemelkedő munkája, a kosárlabda népszerűsítése és a csapatversenyek során elért sikerei elismeréseként.

Dr. Maulné dr. Tóth Csilla, az egészségügy és szociálpolitika terén végzett elhivatott, több évtizedes közszolgálati munkájáért.

Radó István, a pécsi borvidék és szőlész-borász szakma meghatározó egyénisége, a városi, regionális és magyar borkultúra népszerűsítéséért, valamint a borturizmus és a helyi minőségi borfogyasztás népszerűsítéséért.

Tóth Károly, a pécsi fotóművészet meghatározó egyénisége, tartalmas életművének, továbbá a város kulturális-közéleti fejlődése terén végzett kiemelkedő és eredményes munkájának elismeréseként.

Vargáné Fáth Éva, a pedagógusi életpályán végzett fáradhatatlan oktató-nevelői munkája, továbbá a német nemzetiségi kéttannyelvű oktatás megalapítása, folyamatos fejlesztése és bővítése terén elért sikerei elismeréseként.

Egyetemi tanárokká váltak

Kásler Miklós emberi erőforrások miniszterének javaslatára Áder János köztársasági elnök egyetemi tanárrá nevezte ki a Pécsi Tudományegyetem kilenc oktatóját. Az ünnepi ülésen vehette át talárját:

Prof. dr. Fenyvesi Csaba, az Állam- és Jogtudományi Kar Büntető- és Polgári Eljárásjogi Tanszékének egyetemi tanára.

Prof. dr. Horváth Iván, az Általános Orvostudományi Kar Szívgyógyászati Klinikájának egyetemi tanára.

Prof. dr. Mühl Diána, az Általános Orvostudományi Kar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetének egyetemi tanára.

Prof. dr. Fedeles Tamás, a Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézetén található Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék egyetemi tanára.

Prof. dr. Szijártó Zsolt, a Bölcsészettudományi Kar Társadalom- és Médiatudományi Intézet Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének egyetemi tanára.

Prof. dr. Ács Pongrác, az Egészségtudományi Kar Fizioterápiás és Sporttudományi Intézetének egyetemi tanára, a kar dékánhelyettese.

Prof. dr. Szemethy László, a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Élelmiszer-gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézetének egyetemi tanára.

Prof. dr. Horváth Attila, a Természettudományi Kar Kémiai Intézetének egyetemi tanára, a kar dékánja.

Prof. dr. Jakab Ferenc, a Természettudományi Kar Biológiai Intézetének egyetemi tanára, a kar dékánhelyettese.

Hirdetés